Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvis du skal holde ferie, kan du have optjent feriedagpenge

Venter en tiltrængt ferie forude? Glæder du dig til at slappe af med fødderne oppe og glemme alt om jobsøgning og arbejde? Så forstår vi dig godt. Det er vigtigt at fokusere på job og ansøgninger. Men lige så vigtigt kan det være at holde en velfortjent ferie. Her kan du finde information om, hvad du skal gøre, når du er på dagpenge og ønsker at holde ferie. Du kan også finde ud af, hvad du skal gøre, hvis du er i arbejde og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse for hele ferien, men måske har ret til feriedagpenge.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge

Så længe du får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge fra Min A-kasse, optjener du løbende ret til ferie med feriedagpenge. Det samme gælder når du modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.  

Du kan optjene op til 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer som fuldtidsforsikret eller 130 timer som deltidsforsikret. Får du udbetalt færre timer, bliver de optjente dage tilsvarende nedsat.

Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

Feriedagpenge udbetales som hovedregel med den samme sats, som du har fået udbetalt i dagpenge. Har du ikke været ledig, vil du få beregnet en sats. Beregningen sker på samme måde, som hvis du skulle modtage dagpenge – dog uden tillægssats.  Læs mere om dagpengesatser her.

På Selvbetjeningen under fanen “Ferie” kan du se, hvor mange feriedage med dagpenge, du har optjent.

Hvilke betingelser skal du opfylde?

Regler for ferie og dagpenge når du er på ferie

Retten til udbetaling af feriedagpenge er betinget af, at du under ferien: 

 • Er berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed, herunder at du ville kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du var ledig. 
 • Holder ferie.
 • Umiddelbart forud for ferien er lønmodtager eller ledig.
 • Har afholdt din optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven.

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, vil du også kunne få udbetalt feriedagpenge under ferien, hvis du opfylder de øvrige betingelser for feriedagpenge.

Pensioner og bestyrelseshonorar har ikke betydning for retten til at få udbetalt feriedagpenge og medfører derfor ikke fradrag.

Giv besked senest 14 dage før, hvis du er ledig

Giv besked seneste 14 dage før din ferie, hvis du er ledig

Giv altid besked senest 14 dage før du planlægger at holde ferie. Hvorvidt du skal give beskeden til os i a-kassen eller jobcentret afhænger af, om du holder ferien indenfor de første tre måneder af din ledighed. Gør du det, er det os i a-kassen du skal informere og er det efter 3 mdr. ledighed ferien er planlagt, så er det jobcentret.

I de første tre måneder af din ledighed skal du deltage i samtaler med a-kassen. Det kan du læse mere om

Hvis du har meldt ferie i tide, har du ikke pligt til at møde til samtaler eller aktiviteter i jobcentret eller a-kassen i ferieperioden, medmindre du har fået indkaldelsen, inden du har meldt ferie.

Hvis du glemmer at give besked om ferie, og forud for eller under ferien afslår et jobtilbud med den begrundelse, at du skal holde ferie eller holder ferie, vil du få en effektiv karantæne. Effektiv karantæne kan ikke afvikles, mens man holder ferie. Læs mere om karantæner her.

Du skal altid huske at skrive på dagpengekortet, når du holder ferie.          

Feriepenge til dig, der er lønmodtager

For at have ret til feriedagpenge som lønmodtager skal du blandt andet 

  • Holde ferie
  • Have ret til dagpenge på ferietidspunktet
  • Have optjent ret til feriedagpenge
  • Være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengene og på udbetalingstidspunktet
  • Som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder

  Feriedagpenge dækker en mistet arbejdsindtægt eller dagpenge på dage, hvor du holder ferie. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få feriedagpenge, hvis du får fuld løn under din ferie. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

 

Husk at tjekke din post på sidste feriedag

Husk at tjekke din post på sidste feriedag

Hvis du er ledig og har givet besked om ferie, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at gennemse din post i så god tid før feriens afslutning, at du kan tage arbejde eller påbegynde en aktivitet ved arbejdstids begyndelse den første hverdag efter ferien.

Feriedagpenge under uddannelse

Feriedagpenge under uddannelse

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse som led i en jobplan, og ferien er skrevet ind i “Min plan“. Du kan få dagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, eller få feriedagpenge, hvis du ønsker at holde ferie.

Sygdom op til ferien

Sygdom op til ferien – hvad gør jeg?

Er du så uheldig, at du bliver syg inden ferie? 

Hvis du allerede har fået udbetalt feriedagpenge for ferien, skal du give besked til Min A-kasse, da vi skal træffe afgørelse om, at feriedagpengene skal betales tilbage.

Hvis du er ledig, skal du også give besked til jobcentret. Når du bliver rask og eventuelt ønsker at afholde ferie på et andet tidspunkt, skal du give besked til jobcenteret senest 14 dage før den nye ferie starter. Hvis du endnu ikke deltager i samtaler med jobcentret, skal du give besked om ferien til a-kassen.

Du kan søge om feriedagpenge igen, når du ønsker at holde ny ferie.

 

Optjent ferie på egen hånd

Optjent ferie på egen hånd

Når du er i arbejde, optjener du 2,08 feriedag hver måned – uanset hvor mange timer du arbejder. Ved ansættelse i mindre end en måned optjener du 0,07 dages betalt ferie, for hver dag du er ansat.

Feriepenge, som du har optjent i et arbejdsforhold, skal som en hovedregel afholdes, inden du kan få feriedagpenge.

Hvis du ikke får løn under ferien, men bliver ferien overført til FerieKonto eller en anden ordning, kan du søge om din egenoptjente ferie hos Feriepengeinfo på Borger.dk.

Er du ledig, vil egenoptjent ferie blive modregnet i dagpengene på den måde, at du bliver fratrukket 7,4 timer i dagpenge pr. dag, du holder ferie. Deltidsforsikrede bliver modregnet 6 timer pr. feriedag

Optjening af feriedagpenge

Du optjener din ret til feriedagpenge i perioden 1. september til 31. august året efter – kaldet ferieåret. Ferieåret løber i 12 måneder.

Den optjente ferie kan afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter – kaldet ferieafholdelsesåret. Ferieafholdelsesåret løber i 16 måneder.

Optjening sker løbende hver måned, hvor du får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge fra Min A-kasse. Du optjener også feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du kan optjene op til 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer som fuldtidsforsikret eller 130 timer som deltidsforsikret. Får du udbetalt færre timer, bliver de optjente dage tilsvarende nedsat.

Beregningseksempel

Hvis du har fået udbetalt dagpenge for 100 timer i en måned, vil du have optjent 1,30 dage ret til feriedagpenge (100/160,33×2,08).

Din ferieoptjening ændrer sig løbende, derfor kan vi ikke opgøre på forhånd, hvor mange dage du kan få udbetalt med feriedagpenge. Vi kan først lave en endelig opgørelse, den dag vi behandler din ansøgning om feriedagpenge.

Hvis du har søgt om feriedagpenge forud for ferien, må vi tidligst behandle din ansøgning 10 dage før ferien starter. Det er de optjente dage på behandlingstidspunktet, der bestemmer, hvor mange dage du har ret til.

Når vi har behandlet din ansøgning, vil du få et brev fra os med oplysninger om, hvor mange dage du eventuelt kan få udbetalt feriedagpenge for.

Du vil på vores selvbetjening løbende kunne følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent og afholdt.

Kan jeg holde ferie, selvom jeg ikke har optjent feriedagpenge?

Da der er tale om løbende optjening af ferie, kan du stå i situationer, hvor du vil holde ferie uden at have optjent ferie hos en arbejdsgiver eller feriedagpenge fra en a-kasse.

Selvom du ikke har optjent ferien, kan du godt holde den. Ferien vil i første omgang blive afholdt for egen regning. Optjener du senere for eksempel feriedagpenge, vil du kunne få dem udbetalt for ferie, du allerede har afholdt. Det er dog en betingelse, at du i øvrigt ville have haft ret til dagpenge på ferietidspunktet.

Eksempel:

Du er ledig og holder fem dages ferie i september uden at have optjent ret til feriedagpenge. Du får udbetalt dagpenge for resten af september samt for hele oktober og november. Du vil derefter kunne søge om feriedagpengene i december.

Havde du også optjent ferie fra en arbejdsgiver før din ferie, som du ikke har afholdt, vil disse dage dog blive modregnet, før vi udbetaler feriedagpenge.

Husk altid at melde ferie til jobcentret eller til os, hvis du endnu ikke deltager i samtaler på jobcentret.

Hvis du er i arbejde, har du også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud – kaldet låneferie. Det betyder, at du kan holde ferie med løn fra din arbejdsgiver, før du har optjent ret til den. Låneferie skal aftales med din arbejdsgiver.

Hvad er feriedagpengesatsen?

Feriedagpengene vil som hovedregel blive udbetalt med samme sats som de dagpenge, du har fået udbetalt hos os. Har du ikke været ledig, vil du få beregnet en sats. Beregningen sker på samme måde, som hvis du skulle modtage dagpenge – dog uden tillægssats.

Læs mere om dagpengesatser her.

Situationer hvor du ikke har ret til feriedagpenge

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du ved feriens påbegyndelse:

 • Ikke har en dagpengeret
 • Opholder dig i udlandet, uanset om du bevarer din bopæl i Danmark, medmindre du bor i et EØS-land og arbejder i Danmark.
 • Driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • Er tilmeldt en uddannelse – medmindre uddannelsesstedet er lukket og der ikke er tale om en SU-berettiget uddannelse.
 • Er sygemeldt
 • Er på barselsorlov
 • Er frihedsberøvet
 • Er på efterløn
 • Er i seniorjob
Ansøgning om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Du kan ansøge om feriedagpenge via Min A-kasses selvbetjening. 

Hvis du er ledig: Du skal senest sende din ansøgning på feriens første dag.  

Hvis du er i arbejde: Du skal senest sende din ansøgning den 31. januar efter ferieafholdelsesåret slutter 31. december  

Eksempel:

Ferie optjent i perioden 1. september 2022– 31. august 2023, kan afholdes indtil 31. december 2023. Fristen for ansøgning om feriedagpenge er derfor 31. januar 2024.

Feriedagpenge udbetales for de dage, hvor du holder ferie og dermed har mistet din almindelige arbejdsindtægt eller dagpenge. Det er vigtigt at bemærke, at feriedagpenge ikke bliver udbetalt, hvis du ikke holder ferie. Desuden kan de ikke gemmes til senere eller overføres til et nyt ferieår. Med andre ord, for at få feriedagpenge, skal du faktisk holde ferie i de pågældende dage.

Kollektiv ferielukning

Er du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning? Så kan du i enkelte tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at kunne få dagpenge under kollektiv ferielukning skal du

 • være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning,
 • have afholdt al din optjente ferie fra din arbejdsgiver og eventuelle dage med feriedagpenge fra a-kassen,
 • være varslet rettidigt af din arbejdsgiver om ferielukningen. (3 måneder ved hovedferie og 1 måned ved restferier medmindre andet er aftalt i kontrakt eller overenskomst),
 • tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage og
 • opfylde øvrige betingelser for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver. Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag). En virksomhed kan kun holde kollektivt ferielukket i op til 5 uger efter ferieloven Er ferielukningen mere end 5 uger, er der ikke tale om kollektiv ferielukning.

Sidst men ikke mindst – husk nu at nyde din ferie!

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?