Ferie og feriedagpenge

Hvis du skal holde ferie, kan du have optjent feriedagpenge

Venter en tiltrængt ferie forude? Glæder du dig til at slappe af med fødderne oppe og glemme alt om jobsøgning og arbejde? Så forstår vi dig godt. Det er vigtigt at fokusere på job og ansøgninger. Men lige så vigtigt kan det være at det holde velfortjent ferie. Her kan du finde information om, hvad du skal gøre, når du er på dagpenge og ønsker at holde ferie. Du kan også finde ud af, hvad du skal gøre, hvis du er i arbejde og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Men ret til feriedagpenge.

Sådan optjener du ret til feriedagpenge

Du optjener ret til at holde ferie med feriedagpenge på baggrund af ydelserne, du har fået udbetalt fra Min A-kasse i løbet af det kalenderår, der går forud for ferieåret, hvor du ønsker at holde ferie. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

Feriedagpenge udbetales som hovedregel med den samme sats, som du ville få i dagpenge. Dette forudsætter dog, at du inden for de seneste 2 år har fået udbetalt dagpenge med denne sats.

Mini FAQ om den nye ferielov

Den nye ferielov og de nye feriedagpengeregler

Hvordan er de nye regler om feriedagpenge? Hvorfor har jeg kun fået 17 dage med feriedagpenge? Hvordan optjener jeg feriedagpenge? 

Hvis ikke du forstår de nye feriedagpengeregler, forstår vi dig godt. Her kan du læse med og blive klogere. 

Hvorfor har jeg kun fået 17 dage med feriedagpenge?

Du har kun fået 17 dage, da du efter de nye regler ikke kan optjene mere. Grænsen på 17 dage gælder henholdsvis for både optjent ferie og feriedagpenge. Det skyldes at ferieloven fra 1. september 2020 overgår til samtidighedsferie – det vil sige, at du optjener til ferie samtidig med at du kan afholde den. 

Du skal være opmærksom på, at de 17 dage ikke er til et helt ferieår, men til perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020. Herefter vil der for feriedagpenge også gælde et samtidighedsprincip. De nærmere regler er ikke fastlagt endnu. Så snart reglerne om feriedagpenge fra den 1. september 2020 bliver offentliggjort, vil vi beskrive dem på www.min-a-kasse.dk i menuen ’Din situation’ under punktet ’Du er eller skal på ferie’.

Når jeg har 15 dages optjent ferie, kan jeg så kun få feriedagpenge for to dage?

Nej. Du kan stadig få alle dine dage med feriedagpenge. Du skal som udgangspunkt afvikle optjent ferie før du kan få feriedagpenge. Hvis du, når du lægger antallet af feriedage fra optjent ferie og optjente dage med feriedagpenge sammen, har optjent ret til mere end 17 dage, vil du få feriedagpenge, når du har afholdt differencen mellem det højeste antal dage, du kan afholde i perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020 (17 dage), og antallet af dage du har optjent med feriedagpenge.

Har du fx 15 dage med optjent ferie, og vi har skrevet, at du har optjent syv dage med feriedagpenge, vil du skulle afvikle optjent ferie i 10 dage (17 dage minus syv dage med optjent feriedagpenge), før du kan få feriedagpenge. Du vil få både din optjente ferie og feriedagpenge fra og med den 11. feriedag du afholder. Det betyder altså, at du kan holde egen ferie i fem dage, som du også kan få feriedagpenge for. 

Du mister således ikke dine dage med ret til feriedagpenge, blot fordi du samlet har optjent ret til flere end 17 dages ferie. 

Får jeg en ny optjeningsmeddelse til ferie fra 1. september 2020?

Vi kan desværre endnu ikke svare på, hvordan det praktisk kommer til at fungere med feriedagpenge fra og med den 1. september 2020. De nærmere regler er nemlig endnu ikke fastlagt. Så snart reglerne om feriedagpenge fra den 1. september 2020 bliver offentliggjort, vil vi beskrive dem på www.min-a-kasse.dk i menuen ’Din situation’ under punktet ’Du er eller skal på ferie’, dvs. denne side. 

Kan jeg overføre feriedagpengene for 5 dage og bruge dem til efterårsferien?

Du kan desværre ikke få overført dage med feriedagpenge. Det er kun optjent ferie, du, efter aftale med din arbejdsgiver, kan overføre til brug i en senere periode.

Feriedagpenge er bare dage med dagpenge, hvor du ikke skal stå til til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor kan du ikke overføre dem til senere brug.

Hvilke betingelser skal du opfylde?

Regler for ferie og dagpenge når du er på ferie

Retten til udbetaling af feriedagpenge er betinget af, at du: 

 • Er berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed, herunder at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 • Holder ferie.
 • Umiddelbart forud for ferien er lønmodtager eller ledig.
 • Har afholdt din optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven.
Pensioner og bestyrelseshonorar har ikke betydning for retten til at få udbetalt feriedagpenge og medfører derfor ikke fradrag.

Hvis du har givet Jobcentret besked om ferie, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at gennemse din post i så god tid før feriens afslutning, at du kan tage arbejde eller påbegynde en aktivitet ved arbejdstids begyndelse den første hverdag efter ferien

Giv besked senest 14 dage før, hvis du er ledig

Giv besked seneste 14 dage før din ferie, hvis du er ledig

Som hovedregel kan du afholde ferie på det tidspunkt, der passer dig bedst. Men husk altid at give besked til Min A-kasse og Jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.

Du mister ikke retten til feriedagpenge, hvis du har meldt ferie i tide og efterfølgende bliver indkaldt til en samtale eller en aktivitet i Jobcentret i ferieperioden. Hvis du glemmer at give besked om ferie, og forud for eller under ferien afslår et jobtilbud med den begrundelse, at du skal holde ferie eller holder ferie, vil du få en effektiv karantæne. Effektiv karantæne kan ikke afvikles, mens man holder ferie.

Du skal altid huske at skrive på dagpengekortet, når du holder ferie.

Feriepenge til dig, der er lønmodtager

For at have ret til feriedagpenge som lønmodtager skal du blandt andet

 • Have ret til dagpenge på ferietidspunktet
 • Have optjent ret til dagpenge
 • Være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengene og på udbetalingstidspunktet
 • Som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder
Husk at tjekke din post på sidste feriedag

Husk at tjekke din post på sidste feriedag

Hvis du har givet Jobcentret besked om ferie, skal du være opmærksom på flere forhold. Bl.a. at du har pligt til at gennemse din post i god tid før feriens afslutning. Du skal nemlig kunne tage arbejde eller påbegynde en aktivitet ved arbejdstids begyndelse første hverdag efter ferien. 

Feriedagpenge under uddannelse

Feriedagpenge under uddannelse

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse som led i en jobplan, og ferien er skrevet ind i “Min plan“. Du kan få dagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, eller få feriedagpenge, hvis du ønsker at holde ferie.

 

Sygdom op til ferien

Sygdom op til ferien – hvad gør jeg?

Er du så uheldig, at du bliver syg inden ferie?  Så skal du ved sygdommens ophør give Jobcentret besked om et nyt tidspunkt for feriens afholdelse.

Optjent ferie på egen hånd

Optjent ferie på egen hånd

Feriepenge, som du har optjent i et arbejdsforhold, skal som en hovedregel afholdes inden du kan få feriedagpenge. Feriekort fra Feriekonto kan du selv underskrive. Men øvrige feriekort skal underskrives af Min A-kasse og skal modregnes i udbetalte ydelser.

Hvor mange feriedage har jeg ret til?

Hvor mange feriedage har jeg ret til?

Feriedagpengene optjenes på grundlag af udbetalte ydelser i det foregående kalenderår, herunder:

 • Udbetalte ydelser fra din a-kasse minus efterløn.
 • Perioder, hvor du har modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, fordi du ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse hos din arbejdsgiver.

Bruttobeløbet for hele optjeningsåret divideres med den senest beregnede individuelle sats. Det er den sats, a-kassen har anvendt ved udbetaling af dagpenge i optjeningsåret samt fradragsfaktoren, som for optjeningsåret 2018 er 0,0954.

Beregningseksempel

I 2019 har du modtaget 119.000 kr. i ydelser fra din a-kasse. 

Ydelser fra a-kassen: 119.000 kr. x 0,0954 = 11 dage

Du har altså ret til 11 dage med feriedagpenge i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020.

(Indtil 2017 var det sådan, at sygedagpenge indgik i ferieoptjeningen, men den regel er nu afskaffet.)

Optjening af feriedagpenge i 2019 og 2020

Optjening af feriedagpenge i 2019 og 2020

Den 1. januar 2019 trådte den nye ferielov i kraft. Det betyder, at regler omkring optjening af feriedagpenge er ændret. I perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 kan du højst optjene 16,6 dage med ret til feriedagpenge til afholdelse fra 1. maj 2020. I perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 kan du ikke optjene ret til feriedagpenge. Den 1. september 2020 introduceres begrebet ‘samtidighedsferie’, som betyder, at du løbende optjener ret til feriedagpenge. Der er endnu ikke lavet ny bekendtgørelse om feriedagpenge, men vi forventer, at den kommer i løbet af 2020. Læs mere om den nye ferielov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hvad er feriedagpengesatsen?

Hvad er feriedagpengesatsen?

Feriedagpengene vil som hovedregel blive udbetalt med samme sats som de dagpenge, du ville modtage, hvis du var ledig.

Har du fra optjeningsårets begyndelse til tidspunktet for ferien fået udbetalt ydelser med en beregnet sats? Så får du denne sats udbetalt under ferien inklusiv eventuelle reguleringer. Det gælder også unge under 25 år.

Satser der ikke er beregnet

 • Satsen for nyuddannede.
 • Satsen for unge under 25 år.
 • Uddannelsesgodtgørelsessatsen for unge under 25 år.
 • En udbetalt feriedagpengesats.

Har du ikke fået udbetalt dagpenge/uddannelsesgodtgørelse med en beregnet sats? Så er det satsen for dimittender, der bruges (= 82 % af den højeste dagpengesats). Det sker, når du, i et optjeningsår og frem til ferien, kun har fået udbetalt andre ydelser som f.eks. orlovsydelse eller feriedagpenge.

Ingen ret til feriedagpenge i disse situationer

Ingen ret til feriedagpenge

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du ved feriens påbegyndelse:

 • Opholder dig i udlandet, uanset om du bevarer din bopæl i Danmark.
 • Er selvstændig erhvervsdrivende.
 • Er tilmeldt en uddannelse, med mindre uddannelsesstedet er lukket og der ikke er tale om en SU-berettiget uddannelse.
 • Er sygemeldt.
 • Er på barselsorlov.
 • Er frihedsberøvet.
 • Er på børnepasningsorlov.
 • Er på uddannelsesorlov som lønmodtager.
 • Er på efterløn. 
Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Du kan ansøge om feriedagpenge via Min A-kasses selvbetjening 

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kan du læse mere i på Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings hjemmeside.

Hvis du er ledig: Du skal senest sende din ansøgning på feriens første dag.  

Hvis du er i arbejde: Du skal senest sende din ansøgning den 31. maj (en måned efter, at ferieåret er afsluttet). 

Kollektiv ferielukning

Kollektiv ferielukning

Er du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning? Så kan du i enkelte tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

Hvad skal jeg gøre for at få feriedagpenge ved ferielukning?

Hvad skal jeg gøre for at få feriedagpenge ved ferielukning?

 • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning

 • Have afholdt al din optjente ferie fra din arbejdsgiver og eventuelle dage med feriedagpenge fra a-kassen

 • Være varslet rettidigt af din arbejdsgiver om ferielukningen. (3 måneder ved hovedferie og 1 måned ved restferier med mindre andet er aftalt i kontrakt eller overenskomst)

 • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage

 • Opfylde øvrige betingelser for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver. En virksomhed kan kun holde kollektivt ferielukket i op til 5 uger efter ferieloven. Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag). Sidst men ikke mindst – husk nu at nyde din ferie!

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 476 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?