Hvad gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs?

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Når din arbejdsgiver går konkurs, er det vigtigt for dig at vide, hvad du skal gøre for at sikre dine rettigheder.

Her er en overskuelig vejledning:


Dagpenge når konkursen er en realitet

Ingen ønsker at stå over for en sådan situation, men der er stadig lys for enden af tunnelen. Fra det øjeblik konkursdekretet er afsagt, kan du nemlig ansøge om dagpenge. (Et konkursdekret er den afgørelse skifteretten træffer når domstolen erklærer en virksomhed konkurs. Konkursdekretet afsiges på et klokkeslæt, eksempelvis den 23. november 2023 kl. 10:42. Det er vigtigt at bemærke, at din arbejdsgiver ikke anses som konkurs, før dette officielle dekret er udstedt.)

 

Som ansat i en virksomhed, der er gået konkurs, kan du blive beskyttet på to måder:

  • Du kan indsende dine krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG er en forsikringsfond, der sikrer, at du får udbetalt din manglende løn, løn i opsigelsesperioden, feriepenge, pension og lignende. LG kan maksimalt udbetale dig 160.000 kr. efter skat. Du kan også anmelde krav om de feriepenge, du har til gode.
  • Du kan derudover anmelde krav, som LG ikke dækker, direkte til konkursboet. Dette kaldes et “privilegeret krav.” (At have et privilegeret krav betyder, at dit krav bliver dækket før andre kreditorer. Det er dog langt fra sikkert, at du får dækket hele dit krav. Det kommer an på hvor mange penge der er i konkursboet. Det er kuratorens opgave at opgøre konkursboet.)

 

Der er specifikke tidsfrister for at indsende krav:

  • Fristen for at anmelde krav til LG er 4 måneder regnet fra konkursdekretets udstedelse.
  • Fristen for at anmelde krav til konkursboet er 4 uger regnet fra konkursdekretets udstedelse.

Søg hjælp fra din fagforening

Vi vil anbefale dig at søge hjælp fra din fagforening. Er du ikke medlem af en fagforening kan du søge om hjælp hos Retshjælpen. De kan vejlede dig i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs. Selve anmeldelsen af dit krav til LG foregår via borger.dk.

Vi kan hjælpe dig med dagpenge

I ventetiden, mens LG behandler din sag, kan vi i Min A-kasse udbetale dagpenge til dig som lån i din opsigelsesperiode. Du skal blot overdrage dit krav mod LG til os. Det gør du nemt ved at udfylde “AR290 Overdragelseserklæring i forbindelse med LG-sager” og sende det til os via Selvbetjeningen sammen med en kopi af din anmeldelse til LG.

Hvis LG kun dækker en del af din opsigelsesperiode, kan du muligvis få dagpenge i resten af perioden, hvis du overdrager dit krav mod døds- eller konkursboet til Min A-kasse for at dække det manglende beløb.

For at få lånet hos Min A-kasse, skal du have ret til dagpenge, udfylde en ledighedserklæring og være tilmeldt som “ledig uden ydelser” på jobnet.dk. Lånet kan tidligst gives fra den dag, du er tilmeldt på jobnet.dk.

Når LG har færdigbehandlet din sag, udbetaler de din godtgørelse til Min A-kasse. Min A-kasse modregner det beløb, du har lånt af os, og udbetaler resten til dig.