Tilmeld mig nu

Nyuddannet og dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet

Tillykke med, at du snart er nyuddannet.

Er du ikke allerede medlem af a-kassen, er det vigtigt at du melder dig ind senest 14 dage efter, at du har gennemført din uddannelse.

Selvom du måske allerede er i job, er det også vigtigt at du giver os besked. Din uddannelse kan måske bruges til at sikre dig ret til dagpenge, hvis uheldet skulle være ude, og du mister jobbet.

 

Her kan du se, hvad du skal gøre som nyuddannet, for at få ret til dagpenge


Er du allerede medlem af Min A-kasse?


Endnu ikke medlem?

Meld dig ind senest 14 dage efter endt eksamen.


Læs mere her, hvis du stadig er usikker på, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet.

Meld dig ind senest to uger efter, at du har afsluttet uddannelsen

Når du snart er nyuddannet, er det vigtigt at være opmærksom på denne frist.

Har du meldt dig ind inden for fristen på de to uger, kan du som nyuddannet få ret til dagpenge på dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i ét år.

Der er en obligatorisk karensmåned, som betyder, at du først får udbetalt dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Har du været medlem af Min A-kasse i mindst et år før du er blevet færdig med din uddannelse, slipper du for karensmåneden.

Sådan sikrer du din ret til dagpenge som nyuddannet

Er du allerede medlem af Min A-kasse skal du gøre følgende

 • Gå ind på Selvbetjeningen og indsend blanketten ”Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044) senest to uger efter afsluttet og bestået eksamen.
 • Vi vil herefter indenfor 5 hverdage behandle din ansøgning. For at få dagpengeret skal du opfylde nogle betingelser, som du kan læse under “Hvad skal jeg opfylde for at få en dagpengeret som nyuddannet”. 
 • Husk, at afslutningstidspunktet kan være lidt anderledes i din og vores optik, ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.

 

Har du ikke noget job efter endt uddannelse, så skal du  

Læs mere om, hvad du gør, hvis du bliver ledig.

 

Her vil du kunne finde din første regning

Vær opmærksom på, at hvis du søger om optagelse som dimittend, skal du betale kontingent til Min A-kasse fra dagen efter din uddannelse er afsluttet. Du vil kunne finde din regning i e-Boks, hvis ikke du har tilmeldt dig Betalingsservice.

Hvad kan du få i dagpenge som nyuddannet og fra hvornår

Du vil kunne få dagpenge

… dagen efter endt uddannelse, hvis du har været medlem af a-kassen 1 år inden endt uddannelse

… en måned efter endt uddannelse, hvis du har været medlem af a-kassen i mindre end 1 år.

Og såfremt du opfylder sprogkravet eller tilknytningskravet.

Se dagpengesatser for dimittender i tabellen her.

 

Hvad skal du opfylde for at få en dagpengeret som nyuddannet

Selvom du snart er nyuddannet, så er der nogle krav du skal opfylde før du kan få dagpenge. Det gælder:

 • Have bestået og afsluttet en uddannelse (gælder ikke gymnasiale uddannelser), der er normeret til mindst 18 måneder og er SU-berettiget. (Husk, at selvom du i praksis har sidste eksamen efter 17 måneder eller mindre, er din uddannelse ifølge dagpengereglerne først afsluttet efter de 18 måneder.)
 • Have indsendt en indmeldelsesblanket som nyuddannet, hvis du ikke er medlem i forvejen eller indsendt ”Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044) senest 14 dage efter endt uddannelse

Krav om sprog og tilknytning

For at få dagpengeret på baggrund af uddannelse, skal du desuden kunne dansk på et vist niveau.

Du skal derfor have bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge eller tilsvarende danskprøve eller højere niveau.

Du kan også opfylde sprogkravet ved at have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole.

Du skal ikke dokumentere dine kundskaber i dansk, men blot oplyse det på tro og love på ledighedserklæringen. Når du giver oplysning om sprogkravet på “tro og love”, betyder det, at du står inde for, at det er sandt, at du kan dansk på mindst 6. klassetrin.

Kan du ikke opfylde sprogkravet, kan du stadig få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, hvis du opfylder tilknytningskravet.

Tilknytningskravet

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav på baggrund af løntimer, der er indberettet til SKAT. Der skal være indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKAT i løbet af 12 måneder indenfor en 24 måneders periode.

Arbejdet behøver ikke at være udført i 12 sammenhængende måneder, og der er ikke et krav om, at du skal have været medlem af en a-kasse for at løntimerne kan bruges. Men der skal være indberettet løntimer i hver af de 12 måneder.

Du kan også bruge løntimer fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien til at opfylde tilknytningskravet, så længe den sidste løntime er optjent i Danmark og mindst 150 af de 600 løntimer (100 af de 400 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) er udført i Danmark.

Opfylder du ikke betingelserne, kan du måske få ret til dagpenge, hvis du har haft arbejde efter du blev færdig med din uddannelse, ved en kombination af løntimer og din uddannelse (sammenlægningsreglen). Læs mere her om sammenlægningsreglen. 

Opfylder du betingelserne, kan du få dagpenge. Din sats som nyuddannet afhænger af om du er forsørger og om du er fyldt 30 år.

Skal du læse videre?

Planlægger du at læse videre på en ny uddannelse?

Skal du have forlænget dit nuværende studiemedlemsskab?

 • Hvis du ikke er færdig med din nuværende uddannelse kan du søge om at forlænge dit studiemedlemsskab – du gør det ved at udfylde blanketten ”Forlængelse af studiemedlemsskab (AK040)”, som du også finder på selvbetjening under fanen Studerende.

For begge blanketter gælder, at forlængelsen først kan træde i kraft fra det tidspunkt, vi modtager ansøgningerne og tidligst fra studiestart. Det er vigtigt, at du søger hurtigst muligt, da du ellers vil få en kontingentopkrævning. 

Betingelserne

 • Du skal være under 30 år . Der er dog visse udtagelser – se dem her 
 • Du må ikke have opbrugt dine fem års fritagelse af kontingentbetaling.
 • Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lign. må ikke overstige den maksimale dagpengesats (236.736 pr. år. i 2023-tal) eller elevlønnen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.

Er du nyuddannet? Virksomhedspraktik kan bane vejen for jobbet

Som nyuddannet står du med en masse dugfrisk viden fra læringsbænken – og ikke mindst mod på og lyst til at bruge din viden i praksis. Alligevel oplever mange, at det kan være vanskeligt at lande det første job. Derfor anbefaler Min A-kasse bl.a. at benytte sig af muligheden for at komme i virksomhedspraktik. Her kan du høre, hvorfor Ilse, jobkonsulent i Min A-kasse, synes, at det er en god idé, hvordan det foregår, og hvor længe du kan være i virksomhedspraktik. 

Lær at skrive et godt CV og gode ansøgninger

Hvordan lander du (dit første) job? Få gode råd her.