Er du nyuddannet eller bliver det snart?

Er du nyuddannet har du mulighed for at få dagpenge

Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til 18 måneder. Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.

Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen (det kan tidligst være efter de 18 måneder, uddannelsen er normeret til).

For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Min A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Det skal du huske, når du er nyuddannet.

Fra dimittendsats til individuel sats

Hvornår kan du få en højere sats?

Du går fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats, når du har haft arbejde i mindst 3 måneder. Det er desuden et krav, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået retten til dagpenge. 

Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Se dagpengesatser.

Har du forsøgerpligt?

Fuldtidsforsikret med forsøgerpligt

Hvis du har forsørgerpligt kan du få 15.648 kr. om måneden. Hvis du ikke har forsørgerpligt er beløbet 13.644 kr. om måneden

Som deltidsforsikret med forsørgerpligt modtager du 10.432 kr. om måneden, mens satsten er på 9.096  kr. om måneden, hvis du ikke er forsøger. 

Hvis du er elev

Elev og mindre end 12 måneders uddannelse tilbage

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, bør du vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter vil du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor).

Elev og mere end 12 måneders uddannelse tilbage

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats på 90 % af den elevløn, du har fået de sidste 3 måneder, dog maksimum 19.083 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.722 kr. om måneden for deltidsforsikrede. 

Hvornår skal du sende indmeldingsblanket som elev?

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Min A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel.

Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket.

Hvornår skal du sende indmeldingsblanket som dimmitend?

Send ansøgningsblanket 14 dage efter endt uddannelse

Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Gymnasiale uddannelser giver ikke erhvervskompetence

Gymnasiale uddannelser giver ikke ret til dagpenge

Du skal være opmærksom på, at selvom gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser kan give dig ret til SU, er det ikke uddannelser, som giver erhvervskompetence.

Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse.

Lær at skrive et godt CV og gode ansøgninger

Hvordan lander du (dit første) job? Få råde råd her.