Nyuddannet og dagpengeregler

Dagpengeregler for dig, der er nyuddannet

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet, hvordan du er stillet som nyuddannet, hvad du skal gøre hvornår. 

  • Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til 18 måneder. Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.
  • Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen (det kan tidligst være efter de 18 måneder, uddannelsen er normeret til).
  • For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Min A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Listen over, hvad du skal huske at gøre, når du er nyuddannet finder du nederst på denne side. 

Fra dimittendsats til individuel sats

Hvornår kan du få en højere sats?

Du går fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats, når du har haft arbejde i mindst tre måneder. Det er desuden et krav, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået retten til dagpenge. 

Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Se dagpengesatser.

Har du forsørgerpligt?

Fuldtidsforsikret med forsøgerpligt

Hvis du har forsørgerpligt kan du få 15.844 kr. om måneden. Hvis du ikke har forsørgerpligt er beløbet 13.815 kr. om måneden

Som deltidsforsikret med forsørgerpligt modtager du 10.562 kr. om måneden, mens satsen er på 9.096  kr. om måneden, hvis du ikke er forsøger. 

Er du elev?

Elev og mindre end 12 måneders uddannelse tilbage

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, bør du vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter vil du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor).

Elev og mere end 12 måneders uddannelse tilbage

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats på 90 % af den elevløn, du har fået de sidste 3 måneder, dog maksimum 19.083 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.722 kr. om måneden for deltidsforsikrede. 

Hvornår skal du sende indmeldingsblanket som elev?

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Min A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel.

Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket.

Hvornår skal du sende indmeldingsblanket som dimmitend?

Send ansøgningsblanket senest 14 dage efter endt uddannelse

Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Meld dig ind her.

Giver gymnasiale uddannelser adgang til optagelse i Min A-kasse?

Gymnasiale uddannelser giver ikke ret til dagpenge

Du skal være opmærksom på, at selvom gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser kan give dig ret til SU, er det ikke uddannelser, som giver erhvervskompetence.

Det betyder, at en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser desværre ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår (vilkår som nyuddannet) i en a-kasse.

Dette skal du huske som nyuddannet

Hvad skal man huske som nyuddannet?

Som nyuddannet skal du huske gøre følgende tre ting
Afslutning af din uddannelse

Dagpenge og afslutning af uddannelse

For at få ret til dagpenge, skal du have bestået og afsluttet en uddannelse (gælder ikke gymnasiale uddannelser), der er normeret til mindst 18 måneder.

Husk, at selvom du i praksis har sidste eksamen efter 17 måneder eller mindre, er din uddannelse ifølge a-kassereglerne først afsluttet efter de 18 måneder.

Vær opmærksom på, at hvis du søger om optagelse som dimittend, skal du betale kontingent til Min A-kasse fra den første i den måned, hvor du afslutter din uddannelse. Husk, at afslutningstidspunktet kan være lidt anderledes i din og vores optik, ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Skal du læse videre?

Hvis du afslutter din eksamen, men planlægger at læse videre, kan du søge om at få forlænget dit studiemedlemskab i Min A-kasse. Det kræver blot, at du i forvejen lever op til at blive fritaget for kontingent. Husk, at din uddannelse skal være normeret til mindst 18 måneder.

Hvis du skal læse videre og fortsat gerne vil kontingentfritages, skal du udfylde blanket AK040.

Download vores gratis e-bog om dagpengeregler og jobsøgning til studerende og nyuddannede

Download gratis e-bog om dagpengeregler og jobsøgning for studerende og nyuddannede

Herunder kan du downloade “Dagpengekompasset for studerende og nyuddannede” – rettet mod dig, der er studerende, nyuddannet eller snart bliver det.

Er du nyuddannet? Virksomhedspraktik kan bane vejen for jobbet

Som nyuddannet står du med en masse dugfrisk viden fra læringsbænken – og ikke mindst mod på og lyst til at bruge din viden i praksis. Alligevel oplever mange, at det kan være vanskeligt at lande det første job. Derfor anbefaler Min A-kasse bl.a. at benytte sig af muligheden for at komme i virksomhedspraktik. Her kan du høre, hvorfor Ilse, jobkonsulent i Min A-kasse, synes, at det er en god idé, hvordan det foregår, og hvor længe du kan være i virksomhedspraktik. 

Hvordan kickstarter jeg min karriere?

Det kan synes svært at få foden indenfor på jobmarkedet, når man er nyuddannet. I denne video giver Sune Rehhoff, medlem af Min A-kasse, dig gode råd til, hvordan du kan gribe jobsøgningen af, og hvilke muligheder du har som medlem af Min A-kasse. 

Lær at skrive et godt CV og gode ansøgninger

Hvordan lander du (dit første) job? Få gode råd her.