Nyuddannet og dagpenge

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at få dagpenge som nyuddannet

Tillykke med, at du er blevet færdig med din uddannelse.

Er du ikke allerede medlem af a-kassen, er det vigtigt at du melder dig ind senest 14 dage efter, at du har gennemført din uddannelse.

Selvom du måske allerede er i job, er det også vigtigt at du giver os besked. Din uddannelse kan måske bruges til at sikre dig ret til dagpenge, hvis uheldet skulle være ude, og du mister jobbet.

Du kan få 13.815 kr. i dagpenge om måneden som nyuddannet (uden forsørgelsespligt).

Meld dig ind senest to uger efter, at du har afsluttet uddannelsen
 • Har du meldt dig ind inden for fristen på de to uger, kan du som nyuddannet få ret til dagpenge på dimittendsatsen. Du får ret til dagpenge i sammenlagt to år inden for en periode på tre år.

Der er en obligatorisk karensmåned, som betyder, at du først får udbetalt dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Har du været medlem af Min A-kasse i mindst et år før du er blevet færdig med din uddannelse, slipper du for karensmåneden.

Tjek her, hvad du skal gøre for at sikre din ret til dagpenge som nyuddannet

Er du allerede medlem af Min A-kasse skal du gøre følgende

 • Gå ind på Selvbetjeningen og indsend blanketten ”Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044) senest to uger efter afsluttet og bestået eksamen.
 • Vi vil herefter indenfor 5 hverdage behandle din ansøgning. For at få dagpengeret skal du opfylde nogle betingelser, som du kan læse under “Hvad skal jeg opfylde for at få en dagpengeret som nyuddannet”. 
 • Husk, at afslutningstidspunktet kan være lidt anderledes i din og vores optik, ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.

 

Har du ikke noget job efter endt uddannelse, så skal du  

Læs mere om, hvad du gør, hvis du bliver ledig.

 

Her vil du kunne finde din første regning

Vær opmærksom på, at hvis du søger om optagelse som dimittend, skal du betale kontingent til Min A-kasse fra dagen efter din uddannelse er afsluttet. Du vil kunne finde din regning i e-Boks, hvis ikke du har tilmeldt dig Betalingsservice.

Hvad kan du få i dagpenge som nyuddannet og fra hvornår

Du vil kunne få dagpenge

… dagen efter endt uddannelse, hvis du har været medlem af a-kassen 1 år inden endt uddannelse

… en måned efter endt uddannelse, hvis du har været medlem af a-kassen i mindre end 1 år.

 

Dagpengesats for dimittender

Som nyuddannet (uden forsørgelsespligt) vil du være sikret minimum 13.815 kr. om måneden i dagpenge (2021).

 

Har du forsørgerpligt?

Hvis du har forsørgerpligt kan du få 15.844 kr. om måneden som fuldtidsforsikret (2021).

 

 

Er du elev?

Så kan der gælde andre dagpengeregler end for andre nyuddannet – så tag kontakt til os, hvis du er i tvivl.

 

Hvornår kan du få en højere sats?

Du går fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats, når du har haft arbejde i mindst tre måneder. Det er desuden et krav, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået retten til dagpenge. 

 

Hvad skal du opfylde for at få en dagpengeret som nyuddannet
 • Have bestået og afsluttet en uddannelse (gælder ikke gymnasiale uddannelser), der er normeret til mindst 18 måneder og er SU-berettiget. (Husk, at selvom du i praksis har sidste eksamen efter 17 måneder eller mindre, er din uddannelse ifølge dagpengereglerne først afsluttet efter de 18 måneder.)
 • Have indsendt en indmeldelsesblanket som nyuddannet, hvis du ikke er medlem i forvejen eller indsendt ”Ret til dagpenge – som nyuddannet (AK044) senest 14 dage efter endt uddannelse
Skal du læse videre?

Planlægger du at læse videre, på en ny uddannelse?

Så kan du søge om at få et nyt studiemedlemskab i Min A-kasse. Det kræver blot, at du fortsat lever op til betingelser for at blive fritaget for kontingent. Du skal udfylde blanketten ”Ansøgning om studiemedlemskab (AK038)”, som du finder på selvbetjeningen under fanen Studerende.

Skal du have forlænget dit nuværende studiemedlemskab?

Så skal du udfylde blanketten ”Forlængelse af studiemedlemskab (AK040)”, som du finder på selvbetjening under fanen Studerende.

For begge blanketter gælder det at dette først gælder tidligst fra det tidspunkt vi har modtaget ansøgningerne eller tidligst fra studiestart.

Betingelserne

 • Du skal være under 30 år . Der er dog visse udtagelser – se dem her 
 • Du må ikke have opbrugt dine fem års fritagelse af kontingentbetaling.
 • Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lign. må ikke overstige den maksimale dagpengesats (231.864 pr. år.) eller elevlønnen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.

Er du nyuddannet? Virksomhedspraktik kan bane vejen for jobbet

Som nyuddannet står du med en masse dugfrisk viden fra læringsbænken – og ikke mindst mod på og lyst til at bruge din viden i praksis. Alligevel oplever mange, at det kan være vanskeligt at lande det første job. Derfor anbefaler Min A-kasse bl.a. at benytte sig af muligheden for at komme i virksomhedspraktik. Her kan du høre, hvorfor Ilse, jobkonsulent i Min A-kasse, synes, at det er en god idé, hvordan det foregår, og hvor længe du kan være i virksomhedspraktik. 

Lær at skrive et godt CV og gode ansøgninger

Hvordan lander du (dit første) job? Få gode råd her.