Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse?

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 19-04-2022 – 22:00
Slut: 20-04-2022 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Har du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse?

Driver du selvstændig virksomhed? Eller kunne du tænke dig at gøre det? Så læs med. Når du driver selvstændig virksomhed, vil der enten være tale om selvstændig hovedbeskæftigelse (det vil sige, at der er tale om din eneste beskæftigelse) eller bibeskæftigelse (når der er tale om mindre end fuldtidsarbejde).

Da reglerne er komplicerede, kan du med fordel læse med herunder.

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvornår er der tale om bibeskæftigelse

Der er tale om bibeskæftigelse, hvis du opfylder en af følgende to kriterier:

 • Hvis du starter selvstændig virksomhed, imens du er på dagpenge.
 • Hvis du har startet den selvstændige virksomhed, før du bliver ledig, er det en betingelse, at du de seneste seks måneder forud for, at du bliver ledig, opfylder følgende to punkter:
  • At du har fået indberettet mindst 80 løntimer per måned til Indkomstregistrer (53 timer for deltidsforsikrede).
  • At du har fået indberettet mindst én løntime til Indkomstregistret i fem af de seks måneder.

Når der er tale om bibeskæftigelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din virksomhed, fratrækkes i dine dagpenge uanset, hvornår arbejdet udføres.

Maksimalt dagpenge i 30 uger

Du kan maksimalt modtage dagpenge i 30 uger ud af de seneste 104 uger på samme måde som med supplerende dagpenge ved lønarbejde. Du skal dog være opmærksom på, at de uger, hvor du får udbetalt dagpenge, forbruger af de 30 uger – uanset om du har arbejde i virksomheden eller ej.

Hvis du starter selvstændig virksomhed imens du er på dagpenge, skal du sende en blanket AK320. Blanketten ligger i A-kassens selvbetjening.

Vi behandler herefter dine oplysninger og vurdere din ret til dagpenge. Du får naturligvis et skriftligt svar.

Er du i tvivl om reglerne, har brug for hjælp eller vil vide mere, så kontakt os.

Jeg driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Hvis din selvstændige virksomhed ikke falder ind under ovennævnte kriterier om bibeskæftigelse, så vil der være tale om selvstændig hovedbeskæftigelse. Er der tale om selvstændig hovedbeskæftigelse, er det ikke muligt at modtage dagpenge. Du kan dog modtage dagpenge, hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed. Du kan ophøre med at drive selvstændig virksomhed på flere forskellige måder. Det kan fx være;

 • Hvis du lukker virksomheden
 • Hvis du sælger virksomheden
 • Hvis du bortforpagter virksomheden
 • Hvis du udtræder af virksomheden, som videreføres af andre
 • Hvis virksomheden er gået konkurs

Kontakt os for at få mere at vide. Skal du udtræde af en virksomhed, som videreføres af din ægtefælle eller samlever, skal denne, sammen med dig, skrive under på en tro og love-erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden.