Dagpenge til dig under 25 år

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Muligheder og satser for ledige under 25 år

Udover de generelle regler og muligheder for ledige, gælder der særlige muligheder og regler, hvis du er under 25 år. Det kan du læse mere om her. 

Dagpengesats til dig under 25 år

Hvad er dagpengesatsen, når jeg er under 25?

Der er særskilte regler for dagpengesats til dig under 25 år. De afhænger bl.a. om du har gennemført en uddannelse og, om du har haft en bestemt mængde arbejdstimer inden for de sidste tre år. Det afhænger også af, hvor længe, du har været ledig, og om du er under aktivering.

Hvis du er ufaglært eller har haft under 3.848 løntimer inden for tre år :

De første 962 timer (6 mdr): Din fulde, individuelle dagpengesats.
Efter 962 timer og resten af dagpengeperioden: 50 pct. af højeste dagpengesats (uanset om du er i aktivering eller andet. )

Hvis du ikke har uddannelse, men har 3.848 løntimer inden for tre år :

De første 962 timer og resten af dagpengeperioden: Din fulde, individuelle dagpengesats
Efter 962 timer: Under aktivering i fire uger eller mere mere end fire uger får du 50 pct. af højeste dagpengesats.

Hvis du har gennemført en uddannelse :

De første 962 timer og resten af dagpengeperioden: Din fulde, individuelle dagpengesats
Efter 962 timer og hvis du er i Under aktivering i fire uger eller mere (af mindst fire ugers varighed) får du dimittendsats.

Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Har du forsørgerpligt, får du 82 pct. af højeste dagpengesats. Har du ikke forsørgerpligt, får du 49,17 pct. af højeste dagpengesats.

Læs mere om dagpengesatser.

Hvis du ikke har taget en ungdomsuddannelse

Du skal til samtaler i jobcenteret

Hvis du er under 25 år og ikke har børn, du har pligt til at forsørge og ikke har taget en uddannelse, skal du som udgangspunkt kun til samtaler med jobcentret. Du vil derfor inden for dine første to ugers ledighed få et brev fra a-kassen om, at du skal til samtaler med jobcentret.

Du vil få besked om samtalerne, og du kan se dine aftaler på ’Min Side’ på jobnet.dk. Samtalerne tager udgangspunkt i din situation, og hvad du og jobcentret lægger af planer for din fremtid.

Kan jeg få ungdomsuddannelse i jobcentret?

Jobcentret skal tilbyde dig en læse-, skrive- og regnetest senest efter en måneds ledighed. Eventuel undervisning aftaler de med dig.

Tilbud til dig, der ikke har en uddannelse

Kan jeg få tilbudt uddannelse via jobcentret?

Når du er under 25 år og ikke har taget en uddannelse, skal Jobcentret som led i at styrke dine muligheder for at få job, vurdere, om du har mulighed for at gennemføre en uddannelse. I vurderingen indgår bl.a. om du har forsørgerpligt.

Hvis de vurderer, at du godt kan gennemføre en uddannelse, får du tilbud om at følge én.

Højskoleophold

Kan jeg komme på højskole og stadig stå til rådighed?

Du kan, inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, deltage i højskole- og daghøjskole­forløb. Under højskole- og daghøjskoleforløbet har du ret til 50 pct. af højeste dagpengesats. 

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige regler.

Hvis du fylder 25 år under højskoleopholdet, mister du fra dette tidspunkt retten til ydelser uanset om deltagelsen har varet et halvt år.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?