Min A-kasse er en digital a-kasse

Min A-kasse er udelukkende en digital a-kasse

Al vores post er digital. Det betyder, at vi ikke eftersender papir-breve, hvis den digitale post ikke bliver læst på selvbetjeningen, eller hvis du ikke har haft registreret en mailadresse hos os.

Du får stadig en mail, når der er ny post til dig i selvbetjeningen, og du kan også tilmelde dig påmindelser på SMS. Det gør du via beskedservice under menupunktet ‘Dine oplysninger’ på selvbetjeningen

Dit ansvar at tjekke digital post

Det digitale brev anses for at være modtaget hos dig, så snart vi sender det til selvbetjeningen, og det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om de breve vi sender til dig.

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder øje med, hvad der ligger i din indbakke på selvbetjeningen. Brevene kan indeholde vigtige oplysninger, der måske kræver, at du reagerer. For eksempel at du skal møde til en samtale i a-kassen eller betale skyldig kontingent inden en fastsat dato. Hvis du ikke reagerer, kan det få betydning for dit medlemskab eller din ret til ydelser.

Hold os opdateret med din mailadresse

Det er derfor vigtigt, at du altid holder os opdateret med din aktuelle e-mailadresse. Har du ændringer til dine nuværende oplysninger, kan du rette det i selvbetjeningen under menupunktet ‘Dine oplysninger’.

Vil du vide mere?

Hvis du ikke tidligere har brugt vores selvbetjening, kan du med fordel læse vores vejledning. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at læse dine breve, eller hvis du i øvrigt har problemer med at få adgang.

Fritagelsesmuligheder

Du kan blive fritaget for at modtage digital post fra os, og i stedet få det tilsendt med almindelig brevpost, hvis du opfylder en af de særlige regler for fritagelse:

  • Forståelsesmæssig funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at kommunikere digitalt med os.
  • Fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at kommunikere digitalt med os.
  • Manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem.
  • Registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister
  • Hvis du er registeret uden fast bopæl i CPR-registeret
  • Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at kommunikere digitalt med os.
  • Praktiske vanskeligheder ved ophold eller bopæl uden for Danmark med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  • Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s.
  • Midlertidigt afskåret fra adgang til computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Hvis du opfylder betingelserne for at blive fritaget eller har spørgsmål til digital post, er du velkommen til at kontakte os.