Efterløn – dette skal du vide

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Er du medlem af en a-kasse, og har du tilmeldt dig efterlønsordningen og betalt bidrag, har du en økonomisk mulighed for at forlade arbejdsmarkedet tidligere end pensionsalderen. Efterlønsordningen kan på den måde være med til at skabe større fleksibilitet i arbejdslivet, når du nærmer dig pensionsalderen. 

Hvornår du kan gå på efterløn, afhænger imidlertid af, hvornår du er født – det samme gælder længden på den periode, du kan få efterløn. Her på siden finder du information om dine muligheder og rettigheder i forhold til efterløn.

Hvad er efterløn?

Efterløn er en arbejdsmarkedspolitisk ordning, som gør det muligt at trække sig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, når du opfylder betingelserne for efterløn. Efterløn er en frivillig, forsikringsbaseret ordning, som du kan vælge at tilmelde eller framelde dig. Reglerne for efterløn er fastsat af staten og er de samme i alle a-kasser. Du kan læse mere om regler for efterløn og alder her. Du kan også få svar på spørgsmål ved at læse vores efterlønskompas.

Ansøgning om efterløn

Du skal ansøge om at komme på efterløn. Du finder den blanket, du skal bruge til ansøgningen på vores Selvbetjening under Blanketter, benyt blanketten AR283. Du er også altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning om fordele og ulemper ved at gå på efterløn. Ring 70123782 eller skriv til os på Selvbetjeningen. Du kan også booke en vejledningssamtale i den afdeling, der ligger nærmest dig. Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende ansøgningen seks måneder før din efterlønsalder, og du skal have søgt senest dagen før, du ønsker at gå på efterløn.

Hvis du opfylder betingelserne for at komme på efterløn, vil a-kassen udstede et Efterlønsbevis. De vigtigste betingelser for at kunne gå på efterløn er

  • At du har været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år 
  • At du opfylder betingelserne for ret til dagpenge 
  • At du opfylder et indkomstkrav på mindst 254.328 kr. (2023) inden for tre år. 
  • At du har nået efterlønsalderen
  • At du er rask og står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • At du har bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne eller i et andet EØS-land.

Efterlønsbevist er din garanti fra a-kassen om, at du kan gå på efterløn også selvom du senere skulle gå hen og blive syg. Læs mere om Efterlønsbeviset.

 

Efterløn – priser

Er du medlem af Min a-kasse betaler du allerede a-kassekontingent. Ønsker du at være med i efterlønsordningen – og opfylder du betingelserne -, skal du betale et ekstra kontingent, nemlig et efterlønsbidrag. Beløbet afhænger af, om du ønsker at være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

  • Hvis du vælger at være fuldtidsforsikret i efterlønsordningen, betaler du 531 kr. (2023) per måned.
  • Hvis du vælger at være deltidsforsikret, skal du betale 354 kr. (2023) per måned,

Fra det tidspunkt, hvor du får udstedt dit efterlønsbevis. eller når du overgår til efterløn, skal du ikke længere betale bidrag.

Husk, at du kan trække både a-kasse kontingent og efterlønsbidrag fra i skat.

Efterløn – satser

Satsen på efterløn vil være den samme i hele din efterlønsperiode. Beløbet vil dog afhænge bl.a. af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder. 

Reglen er, at du højst kan få et beløb, der svarer til den dagpengesats, du ville være berettiget til, hvis du i stedet var ledig. I 2023 betyder det, at du kan få op til 19.728 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret, og 13.152 kr. (2023) pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.

Er du født før 1. juli 1959, kan du dog højst få 91 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du opfylder den såkaldte udskydelsesregel. Det svarer til højst 17.952 kr. (2023) om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret, og 11.968 kr. (2023), hvis du er deltidsforsikret.

Få det fulde overblik over satser og beregninger her.

Fagforening og efterløn?

Du behøver ikke at være medlem af en fagforening for at tilmelde dig efterlønsordningen.  Men du skal være medlem af en a-kasse, og det skal du have været uafbrudt i 30 år. Skifter du a-kasse, skal du derfor sikre dig at få din anciennitet overført til den nye a-kasse, så der ikke opstår “huller” i dit medlemskab af en a-kasse. Som hovedregel gælder det også, at du skal have betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. Der findes dog en overgangsordning, der sikrer, at alle, der kunne udfylde kravet efter de oprindelige efterlønsregler, får mulighed for at gå på efterløn efter de nuværende regler. 

Der findes desuden en fortrydelsesordning. Har du tidligere været tilmeldt efterlønsordningen, men efterfølgende har meldt dig fra, er der mulighed for at fortryde dette valg og tilmelde dig igen. Du kan læse mere om fortrydelsesordningen nederst på denne side.

 

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 493 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782