Tilbagetrækning

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Konsekvenser af tilbagetrækningsreform

Her kan du læse om tilbagetrækningsreformen. 

Oversigt – konsekvenser af tilbagetrækningsreformen

Medlemmer født før 1. januar 1954 berøres ikke af reformen. Se skemaet herunder.

 

 

Fødselsdato indenfor interval

Minimumsalder ved overgang til efterløn

Folke-
pensionsalder

Efterløn hvor længe ?

Procentsats for pensionsmodregning i  depotværdi/ livsvarig + bortfald af bundfradrag

Procentsats for pensions-modregning i løbende
udbetalinger

Efterlønssats [i]

Skattefri præmie [ii]

1. jan. – 30. juni 1954

60 ½ år

65 ½ år

5 år

60 % af sum af 5% af depotværdi plus 80% af årlig livsvarig. Bundfradrag 16.800 (2022)  

50% hvis overgang før 62 ½-årsdag ellers 55 %

91 %, hvis overgang før 62 ½-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. juli – 31. dec. 1954

61 år

66 år

5 år

60 % af sum.  Bundfradrag 16.800 (2022)  

50/55 %

91 %, hvis overgang før 63-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. jan. – 30. juni 1955

61 ½ år

66 ½ år

5 år

60 % af sum. Bundfradrag 16.800 (2021)  

50/55 %

91 %, hvis overgang før 63 ½-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. juli – 31. dec. 1955

62 år

67 år

5 år

60 % af sum. Bundfradrag 16.800 (2021)   

50/55 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer

1. jan. – 30. juni 1956

62 ½ år

67 år

4 ½ år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 1 ½ år og haft 2.340 timer

1. juli 1956 – 31. dec. 1958

63 år

67 år

4 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst 1 år og haft 1.560

1. jan. – 30. juni 1959

63 ½ år

67 år

3 ½ år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

91 %, hvis overgang før 64-årsdag ellers 100 %

Udsat overgang i mindst ½ år og haft 780

1. juli 1959 – 31. dec. 1962

64 år

67 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1963 – 31. dec. 1966

65 år*

68 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan. 1967 – 31. dec. 1970

66 år*

69 år

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

1. jan 1971 eller senere

66 år **

69 år *

3 år

80 % af sum og intet bundfradrag

64 %

100 %

Optjener ret fra første dag m/bevis uden efterløn plus på efterløn, hvis tidligst efterløn 2 år efter ef-bevis + 3.120 timer

** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 67 år, hvis du er født efter 1.7.1955 og 68 år, hvis du er født efter 1.1.1963.

*Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.


[i] Satserne på 91 % og 100% forudsætter, at man har tjent nok til at kunne få disse satser, altså et beregningsgrundlag, der giver ret til satserne.

[ii] Der optjenes en skattefri præmie for hver 481 timers lønarbejde. Præmien er i 2024 på 14.658 kr. hvis du er fuldtidsforsikret og 9.773 kr. hvis du er deltidsforsikret. Du kan maksimal optjene 12 præmier.

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?