Selvstændig

Har du – eller overvejer du at starte – selvstændig virksomhed?

Hvilke regler er der ift. at være selvstændig og dagpenge? Dagpengesystemet henvender sig både til selvstændige og lønmodtagere. Dog kan det være svært at manøvrere rundt i dagpengesystemet som selvstændig. Derfor er det altid en god idé at henvende dig til Min A-kasse, hvis du er ledig og overvejer at starte selvstændig virksomhed.

Vi har flere eksperter på området, der sidder klar til at hjælpe dig med de overvejelser og tanker, du måtte have. Læs mere om, hvad der kendetegner en selvstændig virksomhed, herunder, og hvordan det adskiller sig fra at have selvstændig bibeskæftigelse.

Hvad kendetegner selvstændig virksomhed?

Der er tale om selvstændig virksomhed, når du helt eller delvist ejer en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte, og når du har arbejde forbundet med at drive virksomheden.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være gældende:

  • Din virksomhed er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
  • Overskuddet eller underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
  • At du får udbetalt løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Kontakt os for at få defineret, hvad der menes med dette.
  • At du modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos SKAT.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, anses du også som selvstændig – medmindre du har en fast lønaftale. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

På spørgsmålet om at være selvstændig og dagpenge, skal vi se på, om der er tale om bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. Derudover kan der også være tale om formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Det er i udgangspunktet SKATs definitioner, der er afgørende for vores vurdering.

Ring til os – vi hjælper gerne med dine spørgsmål om at være selvstændig og dagpenge

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp og vejledning til at starte virksomhed eller har spørgsmål om at være selvstændig og dagpenge. Vi er til for at hjælpe dig videre. Der er masser af muligheder, men regeljunglen kan være tidskrævende at finde rundt i på egen hånd.

Læs mere om hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.

Læs mere om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning

Du kan også med fordel læse pjecen om de nye dagpengeregler for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har skrevet.

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?