Fordele ved at udskyde efterløn

Ved at udskyde efterløn opnås flere fordele og en skattefri præmie

Får du ikke delpension, er det muligt for dig, at få flere økonomiske fordele ved at udskyde efterløn i en periode, efter du har fået dit efterlønsbevis. Dette kaldes udskydelsesreglen.

Hvis du venter, kan du:

  • Opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats
  • Få en lempeligere pensionsmodregning
  • Optjene en skattefri præmie

Hvor lang tid du skal udskyde efterløn, afhænger af din fødselsdato, og hvor mange løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, fra du har fået dit efterlønsbevis, og indtil du går på efterløn.

Skema over udskydelsesreglen

I skemaet kan du få overblik over reglerne for at udskyde efterløn baseret på dit fødselsår.