A-kasse i udlandet

Hvis du får job i udlandet

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land (Alle 28 EU-lande, Norge, Island og Lichtenstein) skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Reglerne for a-kasse i udlandet gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet.

Det er vigtigt, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet inden for 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Du skal selv søge om optagelse hos den udenlandske arbejdsløshedsforsikring.

Du kan læse mere om arbejde, arbejdsløshedsforsikring og a-kasse i udlandet på borger.dk.

Da du som lønmodtager kun må være medlem af én a-kasse, vil du skulle melde dig ud af Min A-kasse, hvis du ønsker a-kasse i udlandet. Du bør dog først melde dig ud, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Du kan fortsat være medlem af Min A-kasse, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Udmeldelsen af Min A-kasse medfører, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Du kan dog efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse eller genoptagelse i Min A-kasse.

A-kasse i udlandet – uden for EU/EØS

Hvis du får arbejde uden for EU/EØS, kan du i udgangspunktet bevare dit medlemskab af Min A-kasse – hvis landet, du rejser til, ikke har en arbejdsløshedsforsikring. Hvis du vender tilbage til Danmark, skal du dog være opmærksom på reglerne om opholdskravet.

Hvis du vender tilbage til Danmark inden for 5 år efter medlemskab i udlandet

Jeg kommer tilbage til Danmark efter arbejdsophold i et EØS-land og har haft medlemsskab af en a-kasse i udlandet

Ønsker du at vende tilbage til Danmark efter ophold i et andet EØS-land og har været medlem af en a-kasse i udlandet, så er det vigtigt, at du bliver optaget i en dansk a-kasse inden otte uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din udenlandske a-kasse.

Hvis der er gået mindre end 12 måneder, siden du blev meldt ud af den danske a-kasse, kan du have mindre end 8 uger til at nå at blive optaget. Der må nemlig højst være 8 uger samlet inden for 12 måneder, hvor du ikke har et medlemskab af en a-kasse.

Hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end 5 år med medlemskab af en a-kasse i udlandet

Jeg har arbejdet i udlandet i mere end fem år og vender hjem til Danmark

Har du ikke tidligere været medlem af en dansk a-kasse, eller vender du tilbage til Danmark efter mere end 5 år som arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du, for at bevare din anciennitet, påbegynde arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger. Det er samtidig et krav, at du forud for din ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder.

Dagpenge under jobsøgning i udlandet?

Kan jeg få dagpenge under jobsøgning i udlandet?

Hvis du er ledig og medlem af Min A-kasse, har du mulighed for at søge arbejde i et EØS-land med danske arbejdsløshedsdagpenge i op til 3 måneder. Læs mere om EØS-dagpenge her. Du skal dog opfylde følgende betingelser:

Du skal være statsborger i et EØS-land.

  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet.
  • Du skal have bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsetidspunktet.
  • Du skal have været tilmeldt Jobcentret som fuldt ledig i mindst 4 uger.
  • Du skal søge om tilladelse, før du rejser.

Du kan læse mere om at søge arbejde i udlandet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Ansøgning om dagpenge under jobsøgning i udlandet

Hvordan ansøger jeg om dagpenge i i udlandet?

Du kan hente ansøgningsblanketten om dagpenge under jobsøgning i udlandet på borger.dk eller på Jobcentret. Ansøgningen sendes til Jobcentret, som skal attestere den. Derefter sender Jobcenteret ansøgningen videre til Min A-kasse. Send din ansøgning i god tid, så vi kan nå at behandle den, inden du rejser.