A-kasse i udlandet

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvis du får job i udlandet

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land (Alle 28 EU-lande, Norge, Island og Lichtenstein) skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Reglerne for a-kasse i udlandet gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet.

Det er vigtigt, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet inden for 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Du skal selv søge om optagelse hos den udenlandske arbejdsløshedsforsikring.

Du kan læse mere om arbejde, arbejdsløshedsforsikring og a-kasse i udlandet på selvbetjeningen.

Da du som lønmodtager kun må være medlem af én a-kasse, vil du skulle melde dig ud af Min A-kasse, hvis du ønsker a-kasse i udlandet. Du bør dog først melde dig ud, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Du kan fortsat være medlem af Min A-kasse, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Udmeldelsen af Min A-kasse medfører, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Du kan dog efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse eller genoptagelse i Min A-kasse.

A-kasse i udlandet – uden for EU/EØS

Hvis du får arbejde uden for EU/EØS, kan du i udgangspunktet bevare dit medlemskab af Min A-kasse – hvis landet, du rejser til, ikke har en arbejdsløshedsforsikring. 

Hvis du vender tilbage til Danmark inden for 5 år efter medlemskab i udlandet

Jeg kommer tilbage til Danmark efter arbejdsophold i et EØS-land og har haft medlemsskab af en a-kasse i udlandet

Ønsker du at vende tilbage til Danmark efter ophold i et andet EØS-land og har været medlem af en a-kasse i udlandet, så er det vigtigt, at du bliver optaget i en dansk a-kasse inden otte uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din udenlandske a-kasse.

Hvis der er gået mindre end 12 måneder, siden du blev meldt ud af den danske a-kasse, kan du have mindre end 8 uger til at nå at blive optaget. Der må nemlig højst være 8 uger samlet inden for 12 måneder, hvor du ikke har et medlemskab af en a-kasse.

Hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end 5 år med medlemskab af en a-kasse i udlandet

Jeg har arbejdet i udlandet i mere end fem år og vender hjem til Danmark

Har du ikke tidligere været medlem af en dansk a-kasse, eller vender du tilbage til Danmark efter mere end 5 år som arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du, for at bevare din anciennitet, påbegynde arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger. Det er samtidig et krav, at du forud for din ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder.

Dagpenge under jobsøgning i udlandet?

Kan jeg få dagpenge under jobsøgning i udlandet?

Hvis du er ledig og medlem af Min A-kasse, har du mulighed for at søge arbejde i et EØS-land med danske arbejdsløshedsdagpenge i op til 3 måneder. Læs mere om EØS-dagpenge her. Du skal dog opfylde følgende betingelser:

Du skal være statsborger i et EØS-land.

  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet.
  • Du skal have bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsetidspunktet.
  • Du skal have været tilmeldt Jobcentret som fuldt ledig i mindst 4 uger.
  • Du skal søge om tilladelse, før du rejser.

Du kan læse mere om at søge arbejde i udlandet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Ansøgning om dagpenge under jobsøgning i udlandet

Hvordan ansøger jeg om dagpenge i i udlandet?

Du kan hente ansøgningsblanketten om dagpenge under jobsøgning i udlandet på selvbetjeningen Send din ansøgning i god tid, tidligst 4 uger før afrejsen, så vi kan nå at behandle den, inden du rejser.