Syg på dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad gør du, hvis du bliver syg på dagpenge?

Bliver du syg på dagpenge, har du mulighed for at få dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Det er et krav, at du er ledig, er tilmeldt som ledig i jobcenteret og har ret til dagpenge.

Du skal sygemelde dig til a-kassen og jobcenteret fra din første sygedag. Du kan tidligst modtage dagpenge under sygdom fra den dag vi har modtaget din sygemelding. Du kan sygemelde dig via Selvbetjening her på hjemmesiden og på jobnet.dk.

Når du er syg på dagpenge vil du blive fritaget for kravet om at være tilmeldt som arbejdssøgende under de første 14 dages sygdom.

Du skal melde dig rask på din første raske dag til a-kassen og på jobnet.dk

Hvis du er syg mere end 14 dage, skal vi underrette kommunen via virk.dk. Du vil herefter få tilsendt et underretningsbrev fra kommunen. Hvis du vil søge sygedagpenge, skal underretningsbrevet udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra underretningsbrevets dato. Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge.

Syg på dagpenge

Du har mulighed for dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis du på første sygefraværsdag:

  • Ikke er i et beskæftigelsesforhold på fast nedsat tid
  • Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.
  • Ikke er omfattet af turnusordning.
  • Ikke er på arbejde som løsvikar (dag- til dagansat), når du bliver syg.
  • Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af et af ovenstående punkter, skal du sygemelde dig første sygedag på jobcentret og søge sygedagpenge hos kommunen.

Underretningsbrev fra kommunen og frist for ansøgning om sygedagpenge

Når a-kassen har modtaget din sygemelding, sender vi elektronisk en blanket til din bopælskommune med oplysninger om dit navn, personnummer, forsikringsgrad, dagpengesats og første sygedag.

Du vil herefter få tilsendt et underretningsbrev fra kommunen.
Hvis du vil søge sygedagpenge, skal underretningsbrevet udfyldes og sendes til kommunen inden 8 dage fra underretningsbrevets dato.
Hvis du ikke søger sygedagpenge inden for fristen, kan det få betydning for retten til sygedagpenge.

OBS!

Hvis kommunen af en eller anden årsag ikke får sendt et underretningsbrev til dig, skal du selv anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første sygefraværsdag. Sygedagpengene skal søges på en blanket, der udleveres af kommunen. Du skal således selv holde øje med, at du får et underretningsbrev fra din kommune.

Spørg Min A-kasse om syg på dagpenge

Kontakt Min A-kasse, hvis du har brug for råd og vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg.

Kommunen kan forlange en lægeerklæring

Kommunen kan forlange en erklæring fra din læge som dokumentation for, at du er syg. Kommunen betaler for lægeerklæringen. Når du er rask igen, skal du give Jobcentret besked og samtidig indsende den sidste sygedagpengespecifikation til Min A-kasse. Vær opmærksom på, at kommunen ikke udbetaler sygedagpenge på helligdage.

Når du bliver rask

Du bliver automatisk afmeldt jobcentret når du er sygemeldt. Når du er rask igen, skal du på din første raske dag give Jobcentret besked. Det er derfor vigtigt, at du husker at raskmelde dig jobcentret på jobnet.dk. Når du raskmelder dig på jobnet.dk, bliver du automatisk tilmeldt som jobsøgende igen.

Læs også om reglerne, hvis du bliver længerevarende syg

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 493 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?