Tilmeld mig nu Kun 490 kr./md. Gratis for studerende.

Hvem kan blive medlem af Min A-kasse?

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Kan jeg blive medlem af Min A-kasse?

Min A-kasse er en tværfaglig a-kasse. Det betyder, at du kan blive a-kasse medlem hos os, uanset hvilken branche du er i. Vi er en a-kasse for alle – og tilmed en af de billigste af slagsen. Det koster nemlig kun 493 kr. om måneden at være medlem af Min A-kasse. Meld dig ind her.

Et medlemskab hos os sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ledig jobjæger, og det giver dig samtidig adgang til en række tilbud, som kan hjælpe dig videre i din jobsøgning. Blandt andet kan du få gratis jobrådgivning og karriererådgivning. 

Du er også velkommen til at ringe til os for at spørge til et medlemskab. Så sørger vi for at melde dig ind over telefonen. Eller du kan skrive en mail til os ved at sende en mail til minakasse@minakasse.dk

Krav til dit medlemsskab

Der er en række krav, som du skal opfylde for at blive a-kasse medlem

  • Du skal have bopæl og ophold i Danmark. (Der er dog en række undtagelser, som du kan læse mere om i EØS-regelsættet).
  • Du skal være fyldt 18 år, hvis ikke du har taget en erhvervsmæssig uddannelse normeret til mindst 18 måneder.
Er du nyuddannet?

A-kasse medlem som nyuddannet

Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til mindst 18 måneder.

Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse. Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen. Uddannelsens afslutning kan dog ikke ligge tidligere end de 18 måneder, den er normeret til.

For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Min A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning Læs mere her.

Det er en betingelse for at have ret til dagpenge som dimittend, at du opfylder et sprogkrav eller et tilknytningskrav. Læs om sprogkravet og tilknytningskravet her.

Du kan få en beregnet sats, hvis du har haft lønarbejde efter du har afsluttet din uddannelse og du ikke har fået udbetalt dagpenge på baggrund af din uddannelse. Læs mere her.

Du kan også gå fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats efter 6 måneder. Det forudsætter blot, at du inden for den periode har haft lænarbejde i mindst 3 måneder/12 uger.

Vær opmærksom på, at dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt, og din alder. Se dimitendsatserne her

Er du elev?

Er du elev med mindre end 12 måneders uddannelse tilbage?

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, kan du sagtens vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter kan du få et medlemskab efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor).

Elev med mere end 12 måneders uddannelse tilbage?

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats på 90 % af den elevløn, du har fået de sidste 3 måneder, dog maksimum 19.728 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 13.152 kr. om måneden for deltidsforsikrede. Du kan også vælge at få en dimittendsats. Se dimittendsatserne her.

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Min A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel. Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket. Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Er du folkepensionist?

A-kasse medlem som folkepensionister

Du kan fortsætte med at være a-kasse medlem hos os, når du bliver folkepensionist. Dit medlemskab bliver så lavet om til et såkaldt seniormedlemskab, hvor du kun betaler administrationsbidrag (125 kr. om måneden i 2023).

Du har ikke ret til ydelser – men til vejledning i forhold til jobsøgning.

Fuldtids- eller deltidsforsikring?

Skal jeg vælge fuldtids- eller deltidsforsikring?

Når du melder dig ind i Min A-kasse, skal du beslutte, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Dit valg af forsikringstype har betydning for dit kontingent, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, og i hvor høj grad du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.

Hvis du arbejder 30 timer om ugen eller mindre, kan du selv vælge, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Hvis du bliver optaget som nyuddannet værnepligtig, kan du også selv vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Læs mere om fuldtids- og deltidsforsikring her.

Du kan læse mere om reglerne for indmeldelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 493 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?