Hvad er min dagpengesats?

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Dagpengesatser

Hvad er min dagpengesats? Hvordan beregnes min dagpengesats? Hvordan kan jeg få en højere dagpengesats?

Vi forstår godt, hvis du synes, at det er vanskeligt at finde ud af. Derfor har vi lavet denne side og håber, at du finder svar på det, du søger. Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 19.351. om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. Læs med, hvis du vil vide mere om dagpengesatser, og hvis du vil finde din egen dagpengesats.

Dagpengesatser 2022

Dagpengesats 2022

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn. De 12 måneder skal findes inden for de sidste 24 måneder (to år). 

Min A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats som er på 19.351 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.901 kr. om måneden som deltidsforsikret.

Der tages forbehold for tastefejl. 

Maksimumsatser (højeste dagpengesats) Forsikringsform Kroner per måned Kroner per år
Ledig Fuldtid 19.351 232.212
Ledig Deltid 12.901 154.812
Dimittend med forsørgerpligt Fuldtid 15.868 190.416
Dimittend uden forsørgerpligt Fuldtid 13.836 166.032
Dimittend med forsørgerpligt Deltid 10.579 126.948
Dimittend uden forsørgerpligt Deltid 9.224 11.688
Ungesats 50 %        Fuldtid 9.676 116.112
Ungesats 50 %        Deltid 6.451 77.412
Uddannelsesløft (80%)   Fuldtid 15.481   
Uddannelsesløft (80%)   Deltid 10.321  
Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) – betales af arbejdsgiveren de første to ledighedsdage

Hel dagpengegodtgørelse (G-dage)

893 kr. per dag  

 

Halv dagpengegodtgørelse (G-dage) 447 kr. per dag  
Omregningssatsen per 1. januar 2022

 

259,80 kr.  
Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne din dagpengesats på A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylder kravet.

Hvis du er selvstændig, kan vi beregne din dagpengesats på baggrund af din virksomheds overskud. Læs mere om selvstændig virksomhed her.

B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpengesats, gør vi følgende:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt (dvs. to år).
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt,  beregner vi med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder (dvs. to år), udvider vi perioden til 36 måneder (dvs. tre år).

Nyuddannede får dimittendsats

Hvis du har gennemført en uddannelse, som du er dimitteret på, kan du få dimittendsats.

Din dimittendsats er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt, får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Se skema over de forskellige dagpengesatser herunder. 

Eksempel på beregning

Eksempel på dagpenge beregning

Du har de seneste 24 måneder (dvs. to år) haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 19.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 24.500 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 24.500 kr. og så to måneder med 19.000 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 283.000 kr.

Beregning af dagpengesats: Selve udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

283.000 x 0.92 = 260.360

Gennemsnitlig månedsløn: 21.695

90 % af gennemsnittet = 19.527

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil så være højeste dagpengesats på 19.351 kr. om måneden.

Hvornår kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Beregning af dagpengesats. Du kan få beregnet en ny sats i følgende tre situationer:

  1. Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  2. Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge.
  3. Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring

Beregning af dagpengesats for dimittender og nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om dagpengesatserne for nyuddannede her.

Du vil derfor have mulighed for at få beregnet en ny sats efter seks måneder, hvis du har haft arbejde, der opfylder betingelserne. Læs mere her.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 490 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?