Hvad er min dagpengesats?

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Dagpengesatser

Hvad er min dagpengesats? Hvordan beregnes min dagpengesats? Hvordan kan jeg få en højere dagpengesats?

Vi forstår godt, hvis du synes, at det er vanskeligt at finde ud af. Derfor har vi lavet denne side og håber, at du finder svar på det, du søger. Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 19.728 kr. om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. Hvis du får en dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge. Læs med, hvis du vil vide mere om dagpengesatser, og hvis du vil finde din egen dagpengesats.

Dagpengesatser 2023

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn. De 12 måneder skal findes inden for de sidste 24 måneder (to år). 

Min A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn – dog højest Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats som er på 19.728 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 13.152 kr. om måneden som deltidsforsikret. Den kaldes 100%-satsen.

Tillægssats

Hvis du får en ny dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge (tre måneder) på op til 23.449 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 15.632 kr./måned de første 390 timer som deltidsforsikret.

For at få den forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) skal du desuden:

Have været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed.

Kunne opfylde et dobbelt indkomst- eller beskæftigelseskrav. Er du fuldtidsforsikret, vil det sige, at du skal have tjent 508.656 kr. eller have arbejdet 3.848 timer inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret vil det sige, at du skal have tjent 339.096 kr. eller arbejdet 3.210 timer inden for de seneste 3 år.

Kunne få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100 %-satsen. Beregning af din dagpengesats sker på baggrund af din indkomst i de 12 måneder med højest indkomst indenfor de seneste 24 måneder. 

Når du har fået dagpenge i 481 timer (390 timer, hvis du er deltidsforsikret) med tillægssatsen, vil du derefter få din beregnede dagpengesats på 19.728 kr./måned (13.152 kr./måned, hvis du er deltidsforsikret).

Der tages forbehold for tastefejl.

Dagpenge 2023 %-sats Kr. per Måned Kr. per År
Deltid 100 % 13.152 157.824
Fuldtid 100 % 19.728 236.736
Tillæg max Deltid 118, 86 % 15.632 187.584
Tillæg max Fuldtid 118, 86 % 23.449 281.388
Dim forsørger Deltid  82 % 10.785 129.420
Dim forsørger Fuldtid  82 % 16.177 194.124
Dim Deltid Tillæg  71,5 %  9.404 112.848
Dim Fuldtid Tillæg  71,5 % 14.106 169.272
Dim Deltid under 30  49,17 %  6.467  77.604
Dim Fuldtid under 30  49,17  9.700 116.400
Dim Deltid Over 30  62,11 %  8.169  98.028
Dim Fuldtid  over 30  62, 11 % 12.253 147.036
Uddannelsesløft Deltid  80 % 10.522 126.264
Uddannelsesløft Fuldtid  80 % 15.782 189.384
Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne din dagpengesats på A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylder kravet.

Hvis du er selvstændig, kan vi beregne din dagpengesats på baggrund af din virksomheds overskud. Læs mere om selvstændig virksomhed her.

B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpengesats, gør vi følgende:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt (dvs. to år).
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt,  beregner vi med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder (dvs. to år), udvider vi perioden til 36 måneder (dvs. tre år).

Nyuddannede får dimittendsats

Hvis du har gennemført en uddannelse, som du er dimitteret på, kan du få dimittendsats.

Din dimittendsats er afhængig af, om du har forsørgerpligt og om du er fyldt 30 år. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt – uanset alder – får du 82 pct af den højeste dagpengesats i hele din dagpengeperiode.

Hvis ikke du har forsørgerpligt, er din sats afhængig af din alder:

  • Er du 30 år eller derover vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.106 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil din dagpengesats være 12.253 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.404 kr./måned, indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil din sats være 8.169 kr./måned.
  • Er du under 30 år vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.106 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil du få  9.404 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.404 kr./måned. indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil du få udbetalt 6.467 kr./måned.

Hvis du får barn eller fylder 30 år, skifter din sats fra den 1. i måneden efter henholdsvis fødslen eller din fødselsdag.


Nyuddannede med lønarbejde efter endt uddannelse

Hvis du har haft arbejde efter du blev færdig med din uddannelse, kan du i stedet få dagpengeret på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse (sammenlægningsreglen).

Har du benyttet dig af sammenlægningsreglen, skal du have beregnet en dagpengesats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Her tæller uddannelsen ikke med som en indtægt.

Det vil sige, at du kan risikere at få beregnet en meget lille dagpengesats. Omvendt kan det også ske, at du får beregnet en dagpengesats, der er højere end satsen for nyuddannede, hvis din indtægt har været høj.

Læs mere her.

Eksempel på beregning

Eksempel på dagpenge beregning

Du har de seneste 24 måneder (dvs. to år) haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 20.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 25.500 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 25.500 kr. og så to måneder med 20.000 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 295.000 kr.

Beregning af dagpengesats: Selve udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

295.000 x 0.92 = 271.400

Gennemsnitlig månedsløn: 271.400/12= 22.617

90 % af gennemsnittet: 22.617 x 0,90 = 20.355

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil så være højeste dagpengesats på 19.728 kr. om måneden.

Hvornår kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Beregning af dagpengesats. Du kan få beregnet en ny sats i følgende tre situationer:

  1. Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  2. Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge.
  3. Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring

Beregning af dagpengesats for dimittender og nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om dagpengesatserne for nyuddannede her.

Du vil derfor have mulighed for at få beregnet en ny sats efter seks måneder, hvis du har haft arbejde, der opfylder betingelserne. Læs mere her.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 490 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?