Hvad gør jeg hvis jeg bliver ledig?

Hvad skal jeg huske, hvis jeg bliver ledig?

Hvis du bliver ledig, er der fire vigtige ting, du skal huske at gøre:

1.     Meld dig ledig på Jobnet.dk på din første dag som ledig.

2.     Indsend en ledighedserklæring gennem Selvbetjeningen hurtigst muligt.

3.     Er du blevet hjemsendt eller afskediget? Send os en kopi af dine hjemsendelsespapirer gennem Selvbetjeningen under ”Skriv besked”.

4.     Udfyld dagpengekortet (Se, hvornår du skal udfylde dagpengekort i udbetalingskalenderen, som du finder i Selvbetjeningen

 

Hvad gør jeg hvis jeg bliver ledig? Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvad man kan og skal gøre i det danske beskæftigelsessystem. Her vil vi forsøge at guide dig bedst muligt. Vi tror på, at jo bedre du har det, jo bedre fungerer din jobjagt. Derfor er du er altid velkommen til at kontakte os. 

Bor du i hovedstadsområdet?

Hvis du bor I en af disse 10 kommuner i hovedstadsområdet Gladsaxe, Gentofte, Greve, Høje-Taastrup, Vallensbæk/Ishøj, Tårnby, Dragør, Rødovre og Lyngby-Taarbæk, så er du omfattet af a-kasseforsøget. Det betyder, at du i de tre første måneder af din ledighed primært har kontakt med din a-kasse og ikke jobcenteret. Læs mere om a-kasseforsøget her.

 

Dette skal du huske, hvis du bliver ledig

Læs desuden mere i vores “Vejledning til nyledige”

At tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk

Tilmeld dig som ledig på Jobnet.dk

Hvad gør jeg hvis jeg bliver ledig? Vi forstår godt, at det kan være svært at finde rundt i. Vi håber derfor, at du kan finde hjælp i denne lille guide. Vi kan først udbetale dagpenge til dig fra den dag, du er registreret som ledig hos jobcentret. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dig hos jobcentret allerede den første dag, du er ledig. Det kan du gøre på Jobnet.dk, hvor din tilmelding er registreret, når du modtager en elektronisk kvittering via mail, husk at gemme denne mail som dokumentation. Du kan også tilmelde dig ved at møde op i jobcentret. Hvis centeret er lukket på din første ledige dag, skal du tilmelde dig på den første dag derefter, hvor jobcentret har åbent. Tilmeldingen er en del af rådighedsforpligtelserne. På samme måde skal du huske at afmelde dig jobcentret, når du får arbejde af minimum 14 dags varighed, bliver syg i minimum 14 dage eller af andre årsager ikke ønsker at stå tilmeldt jobcentret.

At erklære dig ledig i Min A-kasse

Erklær dig ledig i Min A-kasse

Du skal udfylde og sende en ledighedserklæring via Selvbetjeningen. Sammen med erklæringen skal du vedlægge din opsigelse eller skriftligt redegøre for årsagen til arbejdsophøret.

Vi tilstræber at være færdige med at behandle din ledighedserklæring inden første gang, du skal udfylde dit dagpengekort. Så send den til os hurtigst muligt, da vi skal bruge tid til sagsbehandling. Du behøver ikke at sende os dine lønsedler medmindre, du har arbejdet i udlandet. Vi indhenter alle danske lønoplysninger i Indkomstregistret hos SKAT.

At oprette dit CV på jobnet.dk

Opret dit CV på jobnet.dk

Du skal lægge et CV ind på Jobcentrets hjemmeside Jobnet.dk inden to uger fra den dag, du tilmeldte dig som ledig Jobcentret. På denne måde kan din profil matches med de ledige jobs, der er, og måtte komme, i Jobcentrets Job- og CV bank.

Hvis du har brug for hjælp til at udarbejde dit CV, hjælper Min A-kasse dig gerne. Du kan bestille en vejledningssamtale ved at ringe eller skrive til os kontakt. Du kan også få vejledning på Jobcentret.

Godkendelse af CV på Jobnet

(Se også punktet nedenfor)

Når du har oprettet dit CV, skal Min A-kasse godkende, at det lever op til lovgivningens krav. Det gør vi på den CV-samtale, som vi indkalder dig til senest 2 uger efter, at du har registreret dig som ledig på Jobcentret. Det er vigtigt, at du møder op til samtalen, da et godkendt CV er en betingelse for at være dagpengeberettiget. Vi oplever da også, at vores medlemmer syntes det er meget rart at få andre øjne på deres materiale.

For at vi kan godkende dit CV, skal det repræsentere en ’realistisk og seriøs’ tilgang til din jobsøgning. Det skal indeholde oplysninger om:

 • Dine tidligere beskæftigelsesforhold.
 • Hvilke områder, du søger job indenfor.
 • Din uddannelsesbaggrund, kurser m.m.
 • Dine øvrige kvalifikationer, f.eks. pc-kørekort, sprogkundskaber mm.
 • Dine personlige forhold, f.eks. om du har begrænset arbejdsevne.
At deltage i et CV-møde i Min A-kasse

Deltag i CV-møde i Min A-kasse

Du vil blive indkaldt til en CV-samtale i Min A-kasse senest to uger efter, at du har registreret dig som ledig. Her vejleder vi dig i din jobsøgningsproces, og gennemgår og godkender dit CV formelt.

Mødet foregår som et fællesmøde, hvor en vejleder gennemgår dine muligheder og pligter som ledig. Derefter følger en individuel samtale, hvor dit CV bliver godkendt, og hvor du og vejlederen sammen udarbejder ”Krav til jobsøgning”. ‘Krav til jobsøgning’ er en fælles plan som danner rammen om din jobsøgning og som indgår i rådighedsvurderingen

Vi aftaler hvilken strategi, der umiddelbart bedst understøtter dine muligheder for at komme i arbejde, og evaluerer efterfølgende ved samtaler i a-kassen og i forbindelse med rådighedsvurderinger.

At udfylde et dagpengekort

Udfyld dagpengekort

Du skal hver måned udfylde og indsende et dagpengekort. Du kan udfylde et elektronisk dagpengekort via Min A-kasses Selvbetjening. Dagpengene bliver overført til din bankkonto på den sidste bankdag i måneden. På det første dagpengekort skal du redegøre for dine aktiviteter i den måned, hvor du har meldt dig ledig. Både det, der kommer før og det, der kommer efter den dato, hvor du har meldt dig ledig. Læs mere om udfyldelse af dit dagpengekort.

Når du skal have dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver – (G-dage)

Din arbejdsgiver skal betale dig G-dage for de første to dage, du er ledig. Det gælder, hvis du har arbejdet og fået løn for mindst 74 timer indenfor fire uger op til, du bliver ledig.

Hvis du er helt ledig på G-dagene, skal din arbejdsgiver betale højeste dagpengesats (892 kr. i 2021) pr. dag, og pengene skal være udbetalt senest ved 2. lønudbetaling, efter du er fratrådt.

Hvis du på G-dagene er ledig i 4 timer eller mindre, skal din arbejdsgiver kun betale halve G-dage (446 kr. i 2021.

Vi kan ikke udbetale dagpenge for de dage, hvor du har ret til G-dage, og du vil derfor blive modregnet 7,4 timer for hele G-dage og 3,7 timer for halve G-dage.

Din arbejdsgiver skal betale G-dage ved:

 • afskedigelse, som ikke skyldes forhold hos dig
 • hjemsendelse,
 • ophør af opgave – og tidsbestemt akkord og lignende, samt
 • variabel beskæftigelse fx vikararbejde, hvor arbejdets omfang ikke er kendt på forhånd. Her betragtes du som afskediget hver dag, og derfor skal du have G-dage, når du er ledig mellem arbejdsopgaverne.

Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvor mange G-dage, der er udbetalt i hver lønperiode og samlet for hele året. En arbejdsgiver skal maksimalt betale G-dage 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes både hele og halve G-dage.

Din arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, hvis du på 1. og 2. ledighedsdag:

 • arbejder på fuld tid hos en anden arbejdsgiver,
 • skriftligt tilbydes fortsat arbejde hos din arbejdsgiver, og du afslår tilbuddet,
 • er syg
 • holder ferie
 • selv er skyld i afskedigelsen, eller arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure, 
 • stopper i ulønnet arbejde, eller du som tjenestemand overgår til rådighedsløn, eller
 • er ledig fra et job med løntilskud

 

Din arbejdsgiver skal heller ikke betale G-dage ved konkurs eller betalingsstandsning. Det gælder også, selvom arbejdsgiveren går konkurs efter, du er blevet ledig.

Du kan få hjælp til at få udbetalt G-dage

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler G-dagene, efter du har bedt om dem og senest ved 2. lønudbetaling efter du er fratrådt, kan vi hjælpe dig med at opkræve dem fra din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler, kan vi lægge pengene ud for G-dagene og sende sagen videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Tro- og loveerklæring

Din arbejdsgiver kan bede dig om at udfylde en tro- og loveerklæring, hvor du skal skrive under på, om du har haft andet arbejde, været syg eller holdt ferie på 1. og 2. ledighedsdag.

Hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at udfylde en tro- og loveerklæring, har du højst 14 dage til at svare, og modtager din arbejdsgiver ikke erklæringen inden fristens udløb, mister du retten til G-dage. Det betyder, at a-kassen ikke kan udbetale dagpenge til dig på G-dagene.

 

At afmelde dig på Jobnet.dk, når du får job

Afmeld dig på Jobnet.dk, når du får job

Når du er får et arbejde, skal du huske at afmelde dig jobcenteret på Jobnet.dk. Dette kan du gøre, så snart du kender din første arbejdsdag.

Download vejledninger, blanketter og e-bøger

Leder du efter en specifik vejledning, en blanket eller e-bøger om alt fra jobsøgning til efterløn? Det finder du her. 

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 490 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Kommunikationen med Min A-kasse

Jobnet.dk og Min A-kasses selvbetjening vil være de primære kommunikationskanaler, hvor du både vil få og kan sende beskeder. 
Begge steder kan du blive tilmeldt e-mail- og sms-service, således at du kan få direkte besked, når der ligger ’post’ til dig i de respektive indbakker.

Kontakt med Min A-kasse, når du er ledig

Jobnet.dk og Min A-kasses Selvbetjening vil være de primære kommunikationskanaler, hvor du både vil få og kan sende beskeder. 
Begge steder kan du blive tilmeldt e-mail- og sms-service, således at du kan få direkte besked, når der ligger ’post’ til dig i de respektive indbakker.

Hanna-er-job-raadgiver-og-sidder-klar-til-at-hjaelpe-dig-med-jobraadgivning-og-karrierevejledning

Hanna og hendes søde kollegaer sidder klar til at hjælpe dig i din jobsøgning

Kontakt Min A-kasse, hvis du har spørgsmål vedrørende medlemskab og a-kasse spørgsmål

Jobnet.dk og Min A-kasses Selvbetjening vil være de primære kommunikationskanaler, hvor du både vil få og kan sende beskeder. 
Begge steder kan du blive tilmeldt e-mail- og sms-service, således at du kan få direkte besked, når der ligger ’post’ til dig i de respektive indbakker.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 490 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782