Min plan – alt du skal vide

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Udarbejdelse af “Min plan”

Du vil i de første seks måneder blive indkaldt til samtale i Jobcentret hver måned. Ud fra denne samtale skal de i jobcentret vurdere, om de umiddelbart kan formidle dig et arbejde, eller om du kan forbedre dine muligheder for et job ved at deltage i uddannelse eller aktiveringstilbud.

Herefter vil du blive indkaldt til en samtale i Jobcentret ca. hver 3. måned. Du skal have udarbejdet “Min plan”, før du kan deltage i et tilbud. “Min plan” skal aftales af dig og Jobcentret og er bindende for begge parter. Du skal følge de tilbud, der er aftalt i planen og opretholde kontakten med jobcentret.

I hele din ledighedsperiode har du pligt til at tage imod Jobcentrets tilbud. Når du har været ledig i 6 måneder, har du ret og pligt til at blive aktiveret i et tilbud fra Jobcentret.

Hvad kan Min Plan indeholde?

‘Min Plan’ er din plan for, hvordan du vil forbedre dine muligheder for at komme i job. Den kan altså indeholde uddannelse, virksomhedspraktik og job med løntilskud. 

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed er et tilbud, som du kan bruge til at afklare dine beskæftigelsesmål. Praktikken kan vare op til 4 uger, og du modtager dagpenge undervejs.

Ansættelse med løntilskud

Du har mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Hovedformålet er at optræne dine kvalifikationer med henblik på en senere fastansættelse. Et løntilskud kan gives på op til fire måneder hos en offentlig arbejdsgiver og op til seks måneder hos en privat arbejdsgiver.

Løn- og arbejdsvilkårene hos en privat arbejdsgiver skal følge den overenskomst, der gælder på området. Løn hos en offentlig arbejdsgiver skal svare til din dagpengesats, når arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra. Lønnen skal dog mindst udgøre 82 % af højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.

Befordringsgodtgørelse

Du kan få dækket en del af dine udgifter til din transport, hvis du deltager i tilbud bevilget af jobcenteret, som indgår i ’Min plan’.

Det kan du, hvis du har en daglig transport på mere end 24 kilometer mellem din bopæl og det sted, hvor du følger tilbuddet. Det vil sige 24 kilometer i alt, frem og tilbage. Du vil så få dækket udgiften for de kilometer, der ligger ud over de 24 kilometer. Det gælder både ved tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskud.

Hvis du ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver har du ikke ret til befordringsgodtgørelse fra a-kassen. Det har du heller ikke, hvis du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Taksten for befordringsgodtgørelse i 2023 er 1,10 kr. pr. kilometer for kørsel over 24 km.

 

Du kan søge om befordringsgodtgørelse på blanket AB 421, som du kan finde på vores Selvbetjening.

Vejledning og opkvalificering

Du kan få tilbud om uddannelse og kurser, der er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Der kan indgå praktik i uddannelsesperioden. Indholdet aftales med jobcentret.

Der gælder særlige regler, hvis du er under 25. Læs mere her  

Manglende pasningsmulighed uden for institutionernes åbningstid

Når Jobcentret skal udarbejde “Min Plan” eller henvise til et arbejde, skal der tages hensyn til dig, hvis du ikke har pasningsmulighed til børn eller familiemedlemmer uden for institutionernes åbningstid. Fra 2. januar 2017 skal de dog kun tage hensyn til dette, hvis du har meddelt Jobcentret, at du ikke har pasningsmulighed. Har du pasningsproblemer uden for institutionens åbningstid, bør du derfor hurtigst muligt give dit jobcenter besked, så der ved formidling af arbejde og aktivering kan tages hensyn til det.

Hvis Jobcentret ikke har fået besked, og du bliver nødt til at afslå et arbejde eller aktivering pga. manglende pasningsmulighed, risikerer du at få en karantæne på 111 timer (3 uger) for selvforskyldt ledighed. Du kan også risikere at miste dagpengene, hvis du inden for de seneste 12 måneder har fået en anden karantæne for selvforskyldt ledighed.

Workshops & foredrag

Vis flere

Vis færre

Der er desværre ingen arrangementer i dit område lige nu.

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 493 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782