Afkortning af dagpengeperioden

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Afkortning af dagpengeperioden: Har du modtaget dagpenge i fire år inden for de sidste otte år mister du én måneds dagpenge

Hvis du sammenlagt har fået dagpenge i fire år (7.696 timer) indenfor en periode på otte år, vil din dagpengeperiode blive afkortet med én måned.

Hvis du har mindre end én måneds dagpenge tilbage, gælder afkortningen først fra næste indplacering i dagpengesystemet.

Eksempel på Afkortning af dagpengeperioden

Du har første juli fået omregnet dine dagpengeuger til 222 timer. Samtidig har du indenfor de sidste 96 måneder (8 år) modtaget 7.696 timers dagpenge (4 år). Det betyder, at vi er pålagt at reducere din dagpengeperiode med 160,33 timer (1 måneds dagpenge). Herefter vil du have ret til 61,67 timers dagpenge.

Hvis vi først har fået afkortet din periode, bliver du ‘nulstillet’, og der går mindst fire år, før du igen kan få afkortet din dagpengeperiode.

Du kan forlænge din dagpengeret

Du har mulighed for at forlænge din dagpengeret og veksle dine arbejdstimer til dagpengetimer.

Når du får dagpengeret, får du samtidig en ’beskæftigelseskonto’. Her vil de timer du arbejder, og som indberettes til SKAT af din arbejdsgiver, blive indsat og så har du mulighed for at veksle dem til dagpenge. Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til et år (1924 timer) ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer. 

Eksempel på forlængelse af dagperioden

Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

Du har adgang til din beskæftigelseskonto via jobnet.dk

Hvordan påvirker forlængelse og afkortning af dagpengeperioden hinanden?

Hvis nu, du har forlænget din dagpengeperiode løbende, og du når grænsen på 7.696 timers dagpenge (4 år), bliver din mulighed for forlængelse afkortet med en måned.
Det vil sige, at du ikke længere vil kunne forlænge op til et år, men kun 11 måneder (1764 timer).

Læs også om Karens.