Tidlig pension

Ny ret til Tidlig Pension – også kaldet Arne-pension

Fra den 1. august 2021 blev det muligt at søge om Tidlig Pension. De første udbetalinger af tidlig pension vil kunne ske i januar 2022.

Her kan du læse mere om, hvem der kan få ret til tidlig pension, og hvad du som ansøger til tidlig pension skal forholde dig til. Du kan også læse vores svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stille vedrørende Tidlig pension.

Vær dog opmærksom på, at det ikke er a-kassen, der behandler din ansøgning om Tidlig pension. Det er Udbetaling Danmark, og det er dermed også dem, du skal rette henvendelse til for at få vejledning. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks afdeling for Tidlig pension på telefon 70 12 80 94. 

 

Hvem får ret til tidlig pension?

Det er din samlede tilknytning til arbejdsmarkedet, der er afgørende for, om du kan få ret til tidlig pension.

Er du født i andet halvår 1955 til 1964 ligger følgende fast frem til 2025:

 • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
 • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
 • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Efterfølgende stiger det med 1 år gældende til og med 2030. Herefter bliver opgørelser indekseret i forhold til den til en hver tid gældende folkepensionsalder.

Derudover skal du som udgangspunkt:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Have boet i Danmark i mindst tre år fra det fyldte 15. år og til pensionsalderen.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og dermed også dem, du skal rette henvendelse til for at få nærmere vejledning. Du kan også kontakte Udbetaling Danmarks afdeling for Tidlig pension på telefon 70 12 80 94. 

 

Hvad udgør den tidlige pension?

Pensionsydelse bliver på 13.550 kroner før skat om måneden (i 2020-tal). Ydelsen bliver trappet ned for pensionsformuer på mere end 2 millioner kroner. Overstiger din pensionsformue ca. 5 millioner kroner, har du ikke ret til tidlig pension.

Tidlig pension og arbejde

Du har mulighed for at have en indtægt på op til 24.000 kroner årligt før skat, uden at din ydelse sættes ned. Tjener du mere, sættes din tidlige pension ned med 64% af den del af indkomsten, der overstiger grænsen på kr. 24.000.

Efterløn eller tidlig pension?

Hvis du både har ret til efterløn og tidlig pension, kan du vælge den ordning der passer dig bedst.

Det kan være en vanskelig beslutning at vælge. Derfor anbefaler vi, at du indhenter alle nødvendige oplysninger, så du har det bedst mulige grundlag at vælge ud fra.

I Min A-kasse kan vi hjælpe dig med at beregne, hvad du kan forvente at få i efterløn eller hvad du eventuelt har optjent i skattefri præmie. Læs mere på hjemmesiden om skattefri præmie her: skattefri præmie.

Beregninger

I løbet af efteråret forventer vi at have udviklet programmer til hjemmesiden, som kan bruges til at beregne, hvad du har mulighed for at få  tilbagebetalt i efterlønsbidrag.

Du vil også kunne sammenligne efterløn med tallene fra Udbetaling Danmark om tidlig pension. Beregningen er vejledende og ikke bindende for a-kassen, idet den tager udgangspunkt i de oplysninger du indtaster.

Der findes tilsvarende en beregner på Udbetaling Danmarks hjemmeside, hvor du kan beregne tidlig pension

Du skal være opmærksom på, at det kun er Udbetaling Danmark som kan lave en præcis beregning af tidlig pension.

Du har to muligheder hvis du ønsker at gå på tidlig pension

Du har nået efterlønsalderen, men er ikke gået på efterløn: 

 • Du kan udmelde dig af efterlønsordningen. Du kan få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag kontant med fradrag for 30% afgift til staten. Du har ikke længere mulighed for at få udbetalt eventuelle skattefri præmier. Læs mere på hjemmesiden om skattefri præmie her: skattefri præmie .
 • Du kan også vælge at fortsætte med at indbetale til a-kassen, og få allerede optjent skattefri præmie udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du kan dog ikke optjene yderligere skattefri præmie, fra den dato du overgår til tidlig pension

Du er gået eller ønsker at gå på efterløn inden den 1. januar 2022:

 • Du kan melde dig ud af efterlønsordningen.
 • Du får et fast beløb som kompensation svarende til kr. 2.613 (i 2021-tal) for hver hele måned du modtager tidlig pension. Kompensationen udbetales på én gang kontant med fradrag for 30% afgift til staten. Du har ikke længere mulighed for at få udbetalt eventuelle skattefri præmier. Læs mere på hjemmesiden om skattefri præmie her: skattefri præmie .
 • Du kan også fravælge kompensationen, hvis du på nuværende tidspunkt har optjent skattefri præmie. Hvis du vælger den skattefri præmie, skal du fortsætte dit medlemskab af a-kassen til folkepensionsalderen. Du kan ikke optjene yderligere skattefri præmie, fra den dag, du overgår til tidlig pension.
Hvordan søges om tidlig pension?

Du søger på borger.dk.

Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Har du ikke nået efterlønsalderen inden 1. januar 2022, kan du i perioden i perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022 få efterlønsbidraget retur skattefrit for så vidt angår bidrag indbetalt i perioden 1999 til og med 10. oktober 2020.

Bidrag indbetalt herefter beskattes med 30%.

Vi skriver til dig, hvis du tilhører målgruppen.

Her kan du læse vores svar på de ofte stillede spørgsmål om Tidlig pension 


Kan a-kassen foretage en beregning af, hvad der bedst kan svare sig for mig?

A-kassen kan ikke beregne din ret til tidlig pension – der skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark.

Men vi kan godt beregne din ret til efterløn, skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønsbidrag, så du kan sammenligne denne med Udbetalings Danmark beregning af tidlig pension. Ønsker du det, så kontakt os.


Hvornår kan jeg søge om at få mit efterlønsbidrag skattefrit tilbage?

Er du endnu ikke nået efterlønsalderen den 1. januar 2022, kan du søge i perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Du vil modtage et brev fra a-kassen inden 1. januar 2022 med nærmere anvisninger.


Kan jeg senere fortryde, hvis jeg har valgt tidlig pension fremfor efterløn?

Nej, hvis du først er overgået til tidlig pension og har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, kan du ikke fortryde.

Dit valg er endeligt.

 

Hvem kan opgøre mine pensioner?

Ønsker du en opgørelse i forhold til pensionernes indflydelse på tidlig pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Ønsker du en opgørelse i forhold til din efterløn, skal du blot kontakte a-kassen.

 

Hvis jeg ikke er dansk statsborger, kan jeg så ikke få tidlig pension?

Du skal som hovedregel være dansk statsborger for at få ret til tidlig pension. Der findes dog undtagelser. Kontakt Udbetaling Danmark for nærmere vejledning.

 

Hvordan bliver min tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort?

Det er Udbetaling Danmark, der opgør din tilknytning.