Modregning af pension i efterløn

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Modregning af pension i efterløn – hvor meget, hvordan og hvornår?

Her beskriver vi hovedprincipperne for modregning af pension i din efterløn.

Modregning af din pensionsopsparing afhænger af, hvilken pensionstype, der er tale om. Det er værdien af pensionsformuen ved efterlønsalderen eller den årlige pensionsydelse, der bliver lagt til grund for modregning af pension i efterløn.

  • Alle dine pensionsopsparinger har betydning for din efterløn. Dette gælder uanset, om der er tale om alderspensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepension, kapitalpension eller andre pensionsopsparinger.
  • Både private ordninger og ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, skal modregnes. Det er uden betydning, om pensionen kommer til udbetaling eller ej, eller om den først bliver udbetalt, når du går på folkepension.
  • Pensioner til efterlevende ægtefælle eller samlever, ATP eller pension til efterlevende børn skal ikke fratrækkes.

Obs: Udbetaling af pensioner (for eks. tjenestemandspension) fra 60. år og frem til efterlønsalderen skal også modregnes i efterlønnen.

Oversigt over modregning af pensioner

Modregning af pensioner afhænger af din fødselsdato hvilke pensioner du har. Kontakt Min A-kasse og få overblik. 

Pensionsdepoter kan være:

  • Kapitalpension
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
  • Indekskontrakter
  • Løbende udbetalinger kan være:
  • Tjenestemandspension
  • Ratepension

Ikke alle pensioner skal modregnes

Svagelighedspension og ægtefællepensioner bliver ikke modregnet i din efterløn.

Vi hjælper gerne med dine spørgsmål om modregning af pension i efterløn

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med en individuel beregning af din efterløn.

Læs mere om arbejde i efterlønsperioden.