Karantæne

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvad er en karantæne?

Når du afslutter en ansættelse, er vi pålagt at vurdere, hvad årsagen til dette er. Det skal vi fordi, den er med til at bestemme, om du er berettiget til dagpenge med det samme, eller om du får en karantæne på 111 timer for fuldtidsforsikrede og 90 timer for deltidsforsikrede (svarende til 3 uger) uden ret til dagpenge.

Karantæne – hvorfor og hvordan?

Hvorfor får jeg karantæne?

Vi skal ifølge dagpengereglerne altid vurdere grunden til din ledighed for at finde ud af, hvornår du har ret til dagpenge. Du får karantæne, hvis vi vurderer, at din ledighed er selvforskyldt. Det kan f.eks. være, hvis du har sagt op uden det, man i dagpengesystemet kalder en gyldig grund. Det kan f.eks. også være, hvis din arbejdsgiver har sagt dig op, fordi du ikke er mødt på arbejde.

Du kan også få karantæne, selvom du allerede er inde i dagpengesystemet. Det får du, hvis du ikke medvirker aktivt til at komme ud af ledigheden inden for de rammer, der er sat af dagpengesystemet.

Når du får karantæne i dagpengesystemet, betyder det, at du ikke har ret til dagpenge i 111 timer (90 timer for deltidsforsikrede) efter, at du har tilmeldt dig jobcentret, selvom du er dagpengeberettiget.  Det kaldes at være “selvforskyldt ledig”. 

Hvornår er man selvforskyldt ledig?

Selvforskyldt ledig – hvad betyder det?

Du vurderes selvforskyldt ledig hvis du: 

  • Selv siger dit arbejde op, eller selv er skyld i din afskedigelse.
  • Selv siger op efter, at du er blevet opsagt af arbejdsgiveren (=kontraopsigelse).
  • Får nedsat din arbejdstid med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge
  • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel
  • Tager orlov fra dit arbejde
  • Afslår et formidlet arbejde
  • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere “Min plan”
  • Afslår et tilbud efter “Min plan”
  • Udebliver fra et tilbud efter “Min plan”
  • Afslår, ophører eller udebliver i forbindelse med et uddannelsespålæg
Hvordan afvikles karantænen?

Afvikling

Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du har ret til ydelser fra a-kassen. Det kaldes en effektiv karantæne.

Du kan kun afvikle karantæne, hvis du er tilmeldt jobcentret, er dagpengeberettiget og indsender dagpengekort. Karantænen har virkning fra dagen efter ophøret eller fra den dag, du har afslået f.eks, et jobtilbud, hvis du allerede er ledig.

Forældelse af karantæne

Forældelse

Karantænen bliver forældet efter tre måneder fra den dag, du ophørte med dit arbejde/afslog jobtilbud. Den forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret efter det tidspunkt, du fik karantænen.

Hvis du får flere karantæner (gentagelsesvirkning)

Kan man få flere karantæner?

Hvis du får karantæne på grund af selvforskyldt ledighed to gange inden for 12 måneder, bliver du ramt af det, vi kalder for gentagelsesvirkning.

Det betyder, at du mister retten til dagpenge, og først kan få udbetalt dagpenge igen, når du i en sammenhængende periode på 3 måneder har fået indberettet 300 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 276 timer.

Deltidsforsikrede skal i en sammenhængende periode på 3 måneder have fået indberettet 150 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 138 timer.