Hvad er min dagpengesats?

Beregning af dagpengesats og højeste dagpengesats

Hvad er min dagpengesats? Hvordan beregnes min dagpengesats? Hvordan kan jeg få en højere dagpengesats?

Vi forstår godt, hvis du synes, at det er vanskeligt at finde ud af. Derfor har vi lavet denne side og håber, at du finder svar på det, du søger. Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 19.083 kr. om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. Læs med, hvis du vil vide mere om dagpengesatser, og hvis du vil finde din egen dagpengesats.

Dagpengesatser 2020 – se her

Dagpengesats 2020

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn. De 12 måneder skal findes inden for de sidste 24 måneder (to år). 

Min A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats som i 2020 er på 19.083 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.722 kr. om måneden som deltidsforsikret. 

Maksimumsatser (højeste dagpengesats) Forsikringsform Kroner per måned Kroner per år
  Fuldtid 19.083 228.996
  Deltid 12.722 152.664
  Dimittend med forsørgerpligt, fuldtid 15.648 187.776
  Dimittent uden forsørgerpligt, fuldtid 13.644 163.728
  Dimittend med forsørgerpligt, deltid 10.432 125.184
  Dimittend uden forsørgerpligt, deltid 9.096 109.152
Ungesats: 50%

Fuldtid

9.542 114.504
 

Deltid

6.361 76.332
Mindstesatsen: 82%

Fuldtid

15.470 185.640
Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) – betales af arbejdsgiveren de første to ledighedsdage

Hel dagpengegodtgørelse (G-dage)

881 kr. per dag  
 

Halv dagpengegodtgørelse (G-dage)

441 kr. per dag  
Omregningssatsen per 1. januar 2020

247,53 kr.

 

Der tages forbehold for tastefejl. 

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne din dagpengesats på A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylder kravet.

Hvis du er selvstændig, kan vi beregne din dagpengesats på baggrund af din virksomheds overskud. Læs mere om selvstændig virksomhed her.

B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpengesats, gør vi følgende:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt (dvs. to år).
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt,  beregner vi med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder (dvs. to år), udvider vi perioden til 36 måneder (dvs. tre år).

Nyuddannede får dimittendsats

Hvis du har gennemført en uddannelse, som du er dimitteret på, kan du få dimittendsats.

Din dimittendsats er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt, får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Se skema over de forskellige dagpengesatser herunder. 

Eksempel på beregning

Eksempel på dagpenge beregning

Du har de seneste 24 måneder (dvs. to år) haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 19.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 24.000 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 24.000 kr. og så to måneder med 19.000 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 278.000 kr.

Beregning af dagpengesats: Selve udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

278.000 x 0.92 = 255.760

Gennemsnitlig månedsløn: 21.313

90 % af gennemsnittet = 19.182

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil så være højeste dagpengesats på 19.083 kr. om måneden.

Hvornår kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Beregning af dagpengesats. Du kan få beregnet en ny sats i følgende tre situationer:

  1. Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  2. Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge.
  3. Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring

Beregning af dagpengesats for dimittender og nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om dagpengesatserne for nyuddannede her.

Du vil derfor have mulighed for at få beregnet en ny sats efter seks måneder, hvis du har haft arbejde, der opfylder betingelserne. Læs mere her.

Se alle 2020-satser her

Se alle dagpengesatser for 2020 og se beregning af dagpengesatsen. Dvs. alle dagpengesatser, efterlønssatser og dagpengesatser for nyuddannede, skattefri præmie mv.

Maksimumsatser

Forsikringsform

Pr. måned kr.

Pr. år kr.

Dagpengesatser

Fuldtid

19.083

228.996

 

Deltid

12.722

152.664

 

Dimittend med forsørgerpligt, fuldtid

15.648

187.776

 

Dimittend uden forsørgerpligt, fuldtid

13.644

163.728

 

Dimittend med forsørgerpligt, deltid

10.432 125.184
 

Dimittend uden forsørgerpligt, deltid

9.096 109.152

Ungesats: 50 %

Fuldtid

9.542 114.504
 

Deltid

6.361 76.332

Efterlønssatser

Fuldtid 100 %

19.083 228.996
 

Deltid 100 %

12.722 152.664
 

Fuldtid 91 %

17.366 208.392
 

Deltid 91 %

11.577 138.924
       

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse

 881 kr. pr. dag

– betales af arbejdsgiveren for de første 2 ledighedsdage

Halv dagpengegodtgørelse

 441 kr.  pr. dag

       

Omregningssatsen pr. 1.januar 2020

 

247,53 kr. pr. time

 

Skattefri præmie (max. 12 præmieportioner)

 

Fuldtid: 13.740 kr.

 
   

Deltid: 9.160 kr.

 

Der tages forbehold for tastefejl. 

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 476 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?