Coronavirus og dagpenge

Coronavirus og dagpenge – alt du skal vide om COVID-19

På grund af Coronavirus (COVID-19) er de almindelige spilleregler på arbejdsmarkedet blevet sat ud af kraft. Det giver spørgsmål i forhold til bl.a. sygdom, karantæne og dagpengeret ved hjemsendelse. Vi forsøger her at give dig et overblik over alt det, du bør vide om Coronavirus og dagpenge.

Suspendering af beskæftigelsesindsatsen udsættes på ubestemt tid

Myndighederne har midlertidigt suspenderet beskæftigelsesindsatsen. Det har man blandt andet gjort for at hindre smitterisiko ved fremmøde i a-kasserne eller på jobcentrene. Det betyder, at reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er blevet stærkt reducerede, og det giver anledning til rigtigt mange spørgsmål. Vi forsøger derfor at samle op på de oftest stillede spørgsmål.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsendte d 20. marts en bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Bekendtgørelsen er nu blevet justeret og suspensionsperioden forlænget. Der er ikke fastsat en ophørsdato for suspenderingen, hvorfor den kan betragtes som forlænget på ubestemt tid.

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsten betyder helt grundlæggende, at den aktive beskæftigelsesindsats, herunder rådighedsforpligtelsen, ikke er gældende, mens udbetalingen af ydelser fortsætter som hidtil. Som ledigt medlem af Min A-kasse skal du altså ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge under suspensionsperioden.

Vær dog opmærksom på, at situationen løbende kan ændre sig, og at suspenderingen kun er midlertidig. Vi vil derfor bede dig om løbende at holde dig opdateret her på siden.  

Du kan læse mere om Coronavirus/ COVID-19 på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

OBS! Dagpenge, der udbetales fra 1. marts 2020 til og med 30. juni 2020, forbruger ikke af dagpengeperioden.

Var du ledig før COVID-19 eller er blevet det nu?

Jeg er blevet ledig under Coronakrisen (COVID-19) Hvad gør jeg nu?

Jeg er lige blevet ledig. Hvad skal jeg huske? Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet retten til at få dagpenge under COVID-19? Kan jeg få supplerende dagpenge?
Spørgsmålene om Coronavirus og dagpenge kan være mange, hvis man netop er blevet ledig. Herunder finder du svar på spørgsmål, der vedrører dig, der lige er blevet eller i forvejen var ledig.  

Er du lige blevet ledig? Dette skal du huske

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver ledig?

Vi vil sikre, at du får dagpenge så hurtigt som muligt. Vi behandler derfor din ansøgning om dagpenge så hurtigt som vi kan. I øjeblikket må du dog forvente, at det tager op til tre uger, fra vi har fået din ledighedserklæring, da der  for øjeblikket desværre er mange, der bliver afskediget som følge af COVID-19.

Hvad skal jeg huske, hvis jeg bliver ledig?

1.     Meld dig ledig på jobcenterets hjemmeside Jobnet.dk på din første dag som ledig. Vi kan ikke behandle din anmodning om dagpenge, før du er tilmeldt jobcentret. 

2.     Indsend samme dag ledighedserklæring gennem Selvbetjeningen (du finder ledighedserklæringen under menupunktet ‘Blanketter’)

3.     Er du blevet hjemsendt eller afskediget? Send os en kopi af dine hjemsendelsespapirer gennem Selvbetjeningen under ”Skriv besked”.

Hvornår du skal udfylde dagpengekort, kan du se i udbetalingskalenderen, som du finder på vores hjemmeside og i Selvbetjeningen.

Er du i tvivl om, hvordan man udfylder dagpengekortet, kan du få hjælp her

Godkendelsesbrev i Selvbetjeningen

Hvis du har ret til dagpenge, vil du få et godkendelsesbrev i Selvbetjeningen lige så snart, vi har behandlet din ledighedserklæring. Dine dagpenge for afsluttede måneder vil være på din bankkonto et par dage efter dette.

Uanset om vi har brug for flere oplysninger, kan godkende din ret til dagpenge eller desværre må give dig afslag på dagpenge, skriver vi til dig via Selvbetjeningen.
 
Det er derfor vigtigt, at du sørger for at dit mobilnummer og din e-mail er noteret korrekt på Selvbetjeningen. Du får nemlig besked via SMS og e-mail , når der er nyt fra Min A-kasse i Selvbetjeningen

Skal jeg stadig søge job under COVID-19?

Skal jeg stadig søge job under Coronavirus (COVID-19)?

Danmark befinder sig i en helt ekstraordinær situation. Derfor har myndighederne besluttet midlertidigt at suspendere beskæftigelsesindsatsen.

Du vil altså stadig modtage dagpenge, selv om du ikke lever op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er i øjeblikket heller ikke krav om, at du skal søge et bestemt antal job eller føre joblog.

Skal stadig komme til møder, samtaler og arrangementer i Min A-kasse og jobcentret?

Skal jeg deltage i møder i a-kassen og jobcentret under COVID-19?

Alle samtaler, møder, workshops og arrangementer i a-kasserne og på jobcentrene er fortsat aflyst. Du skal derfor ikke møde op, hvad end der er tale om obligatoriske eller frivillige arrangementer. Det betyder, at det indtil videre hverken er et lovkrav at medvirke i de allerede indkaldte CV-samtaler og rådighedssamtaler i a-kassen eller at møde op til jobsamtaler i jobcentret.

Kan jeg miste retten til dagpenge, hvis ikke jeg deltager i møder med a-kassen?

Du mister derfor ikke retten til dagpenge, når ikke du kommer til møder i Min A-kasse og jobcentret. Jobcentrene kan vælge at afholde digitale eller telefoniske samtaler med borgere, hvor dette vurderes særligt påkrævet af særlige hensyn – fx af hensyn til borgerens sociale/psykiske ve og vel. Hvis du har spørgsmål, der vedrører jobcentret, så henviser vi til din kommune.

Skal jeg stadig i aktivering eller deltage i jobrettet uddannelse?

Aktivering, jobrettet uddannelse og Coronavirus (COVID-19)

Igangværende tilbud stoppes hurtigst muligt efter nærmere aftale med aktiveringsstedet, og der bliver ikke igangsat nye tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvad gør jeg, hvis min jobrettede uddannelse er aflyst?

Hvis uddannelsesstedet har aflyst din jobrettede uddannelse, skal du kontakte dem og få dem til at udstede en blanket AR 240 – Uddannelsesstedets indberetning om afbrudt uddannelse, studie aktivitet, orlov mv. Find blanketten her.

Blanketten skal uddannelsesstedet sende direkte til a-kassen gennem Selvbetjeningen

Får jeg udbetalt dagpenge til tiden?

Coronavirus og dagpenge til tiden

Udbetalingen af dagpenge bliver ikke ændret. Selvom Min A-kasse holder lukket for fremmøder, så arbejder vi fortsat for, at du kan få udbetalt dine dagpenge til tiden. Du skal blot indsende dit dagpengekort, som du plejer.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Kan jeg få supplerende dagpenge? 

Normalt kan man kun få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for den seneste 104 uger (dvs. to år).

Denne regel er midlertidigt suspenderet for de medlemmer, som fortsat har ret til supplerende dagpenge efter 1. marts 2020. Det betyder, at der i perioden 1. marts – 31. marts 2020 kan udbetales supplerende dagpenge uden at det forbruger af retten til supplerende dagpenge.

Forlængelse af ret til supplerende dagpenge

Ledige vil altså have den samme ret til supplerende dagpenge, herunder eventuelt en forlænget periode med supplerende dagpenge, efter den 31. maj 2020, som personen havde forud for den 1. marts 2020

På samme måde som ved forlængelse af dagpengeretten, vil medlemmer, der har mistet retten til supplerende dagpenge før 1. marts 2020, ikke kunne få supplerende dagpenge efter 1. marts 2020, med mindre der er optjent en ny ret til det.

Supplerende dagpenge og arbejdsfordeling

Medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordeling eller er hjemsendt efter overenskomst eller kollektiv aftale, kan få dagpenge, selvom retten til supplerende dagpenge brugt op før den 1. marts 2020.

Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge og bliver syg eller hjemsendt på grund af karantæne, vil det enten være din arbejdsgiver, som udbetaler løn til dig under sygdommen eller din kommune, som udbetaler sygedagpenge til dig. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan anmode dig om at arbejde hjemmefra i karantæneperioden.

Husk at tilmelde dig på Jobnet.dk

Hvis du allerede fik supplerende dagpenge, inden du blev sendt hjem, kan du fortsat få dagpenge, hvis du har timer tilbage af din dagpengeret. 

Hvis du ikke fik dagpenge, inden du blev sendt hjem, skal du tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på vores Selvbetjening. Vi vil herefter vurdere, om du har ret til dagpenge.

Kan jeg få dagpenge, selvom mit barns institution er lukket?

Coronavirus og dagpenge, når mit barns institution er lukket

Du kan godt få dagpenge, selvom dit barns institution er lukket. Dog kun hvis du allerede er ledig og modtager dagpenge. De normale betingelser for at stå til rådighed er midlertidigt suspenderet. Det er dog en betingelse, at du er tilmeldt jobcentret som ledig. Hvis du ikke er ledig, skal du aftale nærmere med din arbejdsgiver.
Har du spørgsmål om Coronavirus og udland/ EØS-dagpenge?

Kan jeg rejse til udlandet med EØS-dagpenge?

Man kan godt rejse til udlandet med EØS-dagpenge. De almindelige regler gælder stadigvæk. Vi vil dog anbefale dig at holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Du kan nemlig ikke være sikker på, at du får lov til at rejse ind i det land, som du vil rejse til.

Derudover skal du være opmærksom på, at det kan være begrænset, hvilken form for hjælp, du kan få af de udenlandske myndigheder og fra de danske myndigheder, hvis du strander i udlandet.

Husk at melde dig ledig i udlandet

Hvis du på trods af myndighedernes advarsel vælger at rejse med EØS-dagpenge, skal du fortsat melde dig ledig hos de udenlandske myndigheder inden for syv kalenderdage. Kan du ikke tilmelde dig, fordi alt er lukket ned i det pågældende land, skal vi have dokumentation på, at du ikke kunne tilmelde dig. Når vi har fået dokumentationen, kan vi forlænge fristen for tilmelding og udbetale EØS-dagpenge.

Hvis du allerede har fået en PD U2 fra din a-kasse – men ikke vil rejse alligevel, skal du kontakte Min A-kasse og oplyse, at du ønsker at aflyse din rejse. Det gælder også, hvis du blot vil udskyde rejsen, for så skal du nemlig søge om en ny PD U2. Kontakt os, hvis du har spørgsmål herom. 

Jeg er afsted med en PD U2, men kan ikke komme hjem inden for fristen

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor du ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark på den dato, som er angivet på PD U2.

Rejserestriktioner i EU/EØS-lande som følge af COVID-19, der forhindrer dagpengemodtagere i rejse tilbage til Danmark, må anses for force majeure. Det betyder, at udbetalingen af EØS-dagpenge fortsætter, selvom du ikke kan vende tilbage inden fristen.

Det betyder, at din frist for tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret i Danmark udskydes, indtil du er tilbage i Danmark. Du vil derfor også kunne få dagpenge, når du vender tilbage, selvom du først er tilmeldt efter fristen på PD U2.

Det er dog en betingelse, at du kan dokumentere, at det ikke har været muligt at vende tilbage til Danmark på et tidligere tidspunkt.

 

Jeg har mistet min ret til dagpenge. Kan den blive forlænget under COVID-19?

Kan jeg få forlænget min dagpengeret?

Hvorvidt du kan få forlænget din dagpengeret under COVID-19 afhænger af, hvornår du mistede din dagpengeret. Læs mere herunder.  

Jeg har mistet retten til dagpenge efter den 1. marts 2020

Der er den 26. marts 2020 indgået en aftale om, at dagpenge, der udbetales fra 1. marts 2020 til og med 31. maj 2020, ikke skal forbruge af dagpengeperioden. Det betyder, at du fortsat kan få udbetalt dagpenge, hvis du har mistet retten efter den 1. marts 2020.

Har du meldt dig ud efter denne dato, kan du få genoprettet dit medlemskab og få dagpenge frem til den 31. maj 2020.

G-dage bortfalder i særlige situationer

G-dage og dagpenge

En arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse til et ledigt medlem af en a-kasse for de første to ledighedsdage. Det er det, vi kalder for G-dage. En a-kasse kan ikke udbetale dagpenge for de dage, hvor en arbejdsgiver er forpligtet til at betale G-dage.

Det nye forslag betyder, at arbejdsgivernes betaling af G-dage midlertidigt suspenderes fra den 27. marts 2020 for medlemmer, som bliver omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt.

Er du lønmodtager, og ændrer din situation sig under COVID-19?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister mit arbejde under Coronakrisen?

Er du stadig i arbejde men har spørgsmål vedr. dagpenge og a-kasse? Herunder kan du forhåbentlig finde svar på mange af dine spørgsmål omkring Coronavirus og dagpenge.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job pga. COVID-19?

Hvordan får man dagpenge?

1.     Meld dig ledig på jobcenterets hjemmeside Jobnet.dk på din første dag som ledig. Vi kan ikke behandle din anmodning om dagpenge, før du er tilmeldt jobcentret. 

2.     Indsend samme dag ledighedserklæring gennem Selvbetjeningen (du finder ledighedserklæringen under menupunktet ‘Blanketter’)

3.     Er du blevet hjemsendt eller afskediget? Send os en kopi af dine hjemsendelsespapirer gennem Selvbetjeningen under ”Skriv besked”.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem uden løn?

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem uden løn?

Der er flere forskellige fakta, der har indflydelse på, om du kan få dagpenge, hvis du bliver sendt hjem af din arbejdsgiver uden løn. Det afhænger blandt andet er betinget af, om du er omfattet en overenskomst eller en kollektiv aftale, som giver din arbejdsgiver mulighed for at sende dig hjem uden løn.

Overenskomst eller kollektiv aftale med mulighed for hjemsendelse:

Du kan få dagpenge, hvis du har dagpengeret og arbejder inden for et område, hvor overenskomsten giver din arbejdsgiver mulighed for at sende dig og dine kolleger hjem kollektivt uden løn.

Ingen overenskomst eller kollektiv aftale med mulighed for hjemsendelse:

Hvis der ikke er en overenskomst, som giver din arbejdsgiver ret til at sende dig og dine kollegaer hjem uden løn, og din arbejdsgiver alligevel vælger at sende dig hjem med besked om at vende tilbage til arbejdet på et senere tidspunkt, skal din arbejdsgiver betale din løn. Du kan med fordel kontakte din faglige organisation, hvis du har brug for yderligere rådgivning i en sådan situation.

Dagpenge og opsigelsesvarsel

Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem og oplyser dig om, at du ikke skal vende tilbage til arbejdet igen, skal du have den løn, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Når dit opsigelsesvarsel er udløbet, vil du kunne få dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år og samtidig opfylder et indkomst- eller beskæftigelseskrav.  Læs mere om det her.

Accept af for kort opsigelsesvarsel kan give karantæne

Giver din arbejdsgiver dig ikke løn i opsigelsesperioden, har du efter reglerne accepteret et for kort opsigelsesvarsel. Det betyder, at du får tre ugers karantæne i a-kassen. Den kan blive annulleret, hvis du senere helt eller delvist får erstatning for det manglende opsigelsesvarsel ved afsagt dom, kendelse eller efter et fagligt forlig.

Husk at udfylde en ledighedserklæring

Bliver du hjemsendt uden at få løn fra din arbejdsgiver, skal du udfylde en ledighedserklæring på vores Selvbetjening og indsende en kopi af din ansættelseskontrakt samt dokumentation på hjemsendelsen. Vi kan få brug for yderligere oplysninger, men så kontakter vi dig.

Hvad betyder den lønkompensation, som regeringen har fremlagt?

Lønkompensation og dagpenge – Hvad betyder lønkompensationen, som regeringen har fremlagt?

Lønkompensationen fungerer på den måde, at lønmodtageren beholder sit arbejde og får den fulde løn fra arbejdsgiveren, som skal søge om kompensationen hos Erhvervsstyrelsen.

A-kasserne har ikke noget med lønkompensationen at gøre. Vi henviser derfor til, at du kontakter din faglige organisation, hvis lønkompensationen kan være aktuel for dig.  Er du ikke medlem af en faglig organisation, kan du kontakte din arbejdsgiver og henvise til Finansministeriets pressemeddelelse eller til hjemmesiden Virksomhedsguiden

Du kan læse mere om aftalen i Finansministeriets faktaark for lønmodtagere, hvor der er også er eksempler på beregning af lønkompensation. Du finder faktaarket i pressemeddelelsen her.

Lønkompensationen gælder ikke for lønmodtagere, som allerede er blevet opsagt.

Min arbejdsgiver har lavet en aftale om arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling under Coronavirus (COVID-19)

Hvordan hænger Coronavirus og dagpenge sammen med arbejdsfordeling? Hvis din arbejdsgiver har valgt at hele eller dele af virksomheden bliver omfattet af arbejdsfordeling, har du mulighed for at søge supplerende dagpenge, når din arbejdsgiver har anmeldt arbejdsfordeling til jobcenteret.

Ved arbejdsfordeling kan din arbejdstid ifølge reglerne nedsættes på følgende måder:

  • Hele arbejdsdage – dog mindst to dage om ugen
  • En uge ad gangen – hvor du arbejder en uge og er ledig en uge
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
  • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed

Betingelser for supplerende dagpenge

Det er en betingelse for at få supplerende dagpenge, at du

  • er tilmeldt jobcenteret, som arbejdssøgende – Du kan tilmelde dig via jobnet.dk
  • Har optjent ret til dagpenge 

Derudover skal vi bruge:

  • Ledighedserklæring – du finder den på vores Selvbetjening under fanen ’dagpenge’
  • en kopi af anmeldelsen af arbejdsfordelingen til Jobcentret

Du skal være opmærksom på, at blev du omfattet af arbejdsfordeling før 27. marts 2020 skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse for to dage pr. anmeldt eller godkendt arbejdsfordeling.  Det er det, vi kalder G-dage, og en dag svarer til et beløb på 881 kroner (fuldtidsforsikrede). Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen for dage, som din arbejdsgiver skal betale for. 

Indgik din arbejdsgiver først en aftale om arbejdsfordeling den 27. marts 2020 eller senere, skal der ikke betale G-dage.

Du kan læse mere om G-dage for arbejdsgivere her på STAR’s hjemmeside, hvor du også kan finde en pjece om G-dage.

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her.

Jeg er ansat som timelønnet eller vikar uden opsigelsesvarsel og bliver sendt hjem uden løn

Jeg er ansat som timelønnet eller vikar uden opsigelsesvarsel og bliver sendt hjem uden løn

Hvis du er ansat som timelønnet eller vikar og modtog supplerende dagpenge, inden du bliver/blev sendt hjem, kan du fortsat få dagpenge, såfremt du har flere timer tilbage af din dagpengeret. 

Hvis du ikke fik dagpenge, inden du blev sendt hjem, skal du huske at tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk. Derefter skal du, hurtigst muligt, udfylde en ledighedserklæring på vores Selvbetjening. Herefter vil vi finde ud af, om du er berettiget til at få dagpenge. 

Er du selvstændig og har spørgsmål om COVID-19

Coronavirus og dagpenge for selvstændige

Der er på nuværende tidspunkt ikke lempet på reglerne for selvstændige. Den hjælpepakke, som regeringen har fremlagt, kører uden om dagpengesystemet. Det betyder, at eventuel kompensation skal søges gennem Erhvervsstyrelsen, det kan man blandt andet gøre via Virksomhedsguiden

Jeg er selvstændig og har ikke fået dagpenge tidligere

Selvstændig og dagpenge for første gang

Hvis du ikke har fået dagpenge før, kan du kun få dagpenge, hvis du lukker din virksomhed helt i mindst seks måneder og opfylde et indkomstkrav. Læs mere her.

Jeg er selvstændig og har fået dagpenge tidligere

Dagpenge for selvstændige

Har du tidligere fået godkendt drift af selvstændig virksomhed samtidig med dagpenge, kan du have ret til dagpenge, hvis du fortsat har en dagpengeret og ikke har brugt alle dine uger med ret til supplerende dagpenge. I så fald vil de supplerende dagpenge i perioden fra 1. marts til 31. maj 2020 ikke tælle med til det almindelige forbrug. 

Jeg er selvstændig og har tidligere fået dagpenge

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du tidligere har fået dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed. Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsen for at høre om dine muligheder for at få kompensation.

Er du smittet med COVID-19 eller er i karantæne?

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med Coronavirus (COVID-19), og hvad gør jeg, hvis jeg er i karantæne?

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad man må og skal gøre. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du er smittet med COVID-19. Og hvad du skal gøre, hvis du er i karantæne eller frivillig karantæne.

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med Coronavirus?

Er du ledig og konstateret smittet med COVID-19, er du syg.  Din situation vil da være sidestillet med almindelig sygdom. Du skal altid melde sygdom på jobcentret. Det kan du gøre via jobnet.dk. Du vil så kunne få dagpenge under sygdom i de første 14 dage. Derefter er det Udbetaling Danmark, der udbetaler sygedagpenge til dig.

Hvis du bliver syg af anden sygdom end COVID-19, skal du også melde sygdom til jobcentret.

Hvis du er i arbejde, skal du melde dig syg gennem din arbejdsgiver, som skal have sygedagpenge fra Udbetaling Danmark.

COVID-19 og karantæne

Coronavirus (COVID-19) og karantæne

De almindelige rådighedsregler er midlertidig suspenderet. Det betyder, at såfremt du er ledig og ikke er blevet konstateret smittet med Coronavirus (COVID-19), så skal du blot være registeret som jobsøgende på jobnet.dk og indsende dit dagpengekort som du plejer.

De almindelige rådighedsregler er midlertidig suspenderet. Det betyder, at såfremt du er ledig og ikke er blevet konstateret smittet med Coronavirus, så skal du blot være registeret som jobsøgende på jobnet.dk og indsende dit dagpengekort som du plejer.

Bliver du syg under karantænen, skal du melde dig syg på jobnet.dk.

Har du spørgsmål om COVID-19 og ferie eller feriedagpenge?

Jeg er tvunget til holde at ferie under COVID-19. Kan jeg få feriedagpenge?

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver overholde ferieloven i forhold til varsling af ferie. Det er dog altid muligt at aftale et kortere varsel. For eksempel er det en betingelse, for at din arbejdsgiver kan få lønkompensation, at du skal afholde fem feriedage.

Hvis du er omfattet af pligten til at afholde fem dages ferie i en hjemsendelsesperiode, men ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til det ferieår som afsluttes 30. april 2020, så har regeringen åbnet op for, at du kan afholde op til fem dage af den ferie, som først kunne holdes efter 1. maj 2020. Ferien kan kun bruges på dage, hvor du er tvunget til at holde fri uden løn i hjemsendelsesperioden.

Optjening af ferie fra arbejdsgiver

Hvis du har afholdt al optjent ferie fra en arbejdsgiver i ferieåret, der slutter 30. april 2020 kan du få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, hvis du har optjent ret til det og fortsat har dage tilbage. Læs mere om feriedagpenge her.

Hvis du har optjent ret til feriedagpenge fra a-kassen til afholdelse efter 1. maj 2020, kan du få udbetalt op til fem dage, hvis du ikke har optjent ferie fra en arbejdsgiver til afholdelse før eller efter 1. maj 2020.

Har du ikke optjent ret til ferie, hverken fra din arbejdsgiver eller fra a-kassen, må du holde fri for egen regning. Du kan eventuelt kontakte din bopælskommune for at høre om muligheden for kontanthjælp i perioden.

Har du spørgsmål om COVID-19 og efterløn?

Påvirker Coronavirus (COVID-19) min efterløn?

Udbetalingen af efterløn bliver ikke ændret pga. Coronavirus. Du indsender blot dit efterlønskort, som du plejer. Er du på halvårserklæring, kører udbetalingen helt af sig selv.

Hvordan får jeg fat i Min A-kasse under COVID-19?

Hvordan får jeg fat Min A-kasse under Coronavirus udbruddet (COVID-19)?

For at hindre yderligere smitterisiko, har vi valgt at lukke vores kontorer for personlig betjening og fremmøde. Vi holder vores hjemmeside så opdateret som muligt omkring situationen. Forhåbentlig kan du derfor få besvaret mange af dine spørgsmål om Coronavirus og dagpenge her på siden.

Du kan naturligvis stadig ringe til os, men da mange medarbejdere er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, kan der være længere svartider, da vi ikke er fuldt bemandede på telefonen. Hvis du har spørgsmål om Coronavirus og dagpenge, er du også velkommen til at skrive til os via vores Selvbetjening. Men da vi får mange henvendelser om netop Coronavirus og dagpenge, kan der gå noget tid, inden du får svar.

Benyt Selvbetjeningen til at sende papirer

Har du brug for at sende os papirer, så anbefaler vi, at du benytter Selvbetjeningen. Hvis du ikke har mulighed for at sende papirer til os via Selvbetjeningen anbefaler vi, at du sender det til os med almindelig post til:

Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1. sal
2500 Valby

Vores kontorer i Næstved, Aalborg, Odense og i PROSA København er uden bemanding. Derfor vil det ikke muligt at aflevere post på de pågældende lokationer. 

Er du fritaget for digital kommunikation og har brug for at komme i kontakt med Min A-kasse, anbefaler vi, at du ringer til os for at aftale nærmere.

COVID-19 og lønforsikring

Coronavirus (COVID-19) og lønforsikring

Har du spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) og lønforsikring, skal du kontakte Alka Lønforsikring.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 476 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?