Coronavirus og dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Her kan du læse om de midlertidige tiltag, der fra politisk side er trådt i kraft under Covid-19.

Seneste nyheder:

5. januar 2022:  Efterlønnere kan i visse situationer udføre arbejde relateret til covid-19 uden fradrag

 

 

 

 

 

Herunder finder du regler og love fra 2020-2021 vedrørende Corona.

 

Forlængelse/opbrug af dagpenge i perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2021

Folketinget vedtog den 19. november 2020, at dagpengemodtagere kan få en særlig forlængelse af dagpengeretten med to måneder, hvis retten bliver opbrugt i perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2021. Siden er perioden blev rykket flere gange på grund af den suspenderede dagpengeperiode. Det betyder, at man kan få den særlige forlængelse, hvis dagpengeretten bliver opbrugt i perioden 1. november 2020 til og med 30. april 2022. Det gælder dog kun, hvis det er den suspenderede dagpengeperiode, der er årsagen til, at retten til dagpenge først er opbrugt efter 31. oktober 2021.

Det betyder, at hvis du opbruger din ret til dagpenge, og du ikke har haft løntimer, som kan forlænge din dagpengeret på almindelig vis, vil du automatisk få en særlig forlængelse af dagpengeretten i 2 måneder. Det svarer til 320,66 timer. 

De to måneder starter umiddelbart efter, at din ordinære eller forlængede dagpengeret udløber, og timerne skal bruges inden for tre måneder.

Som ledig har du igen pligt til​ følgende:

 • At have et CV på Jobnet.dk senest 14 dage efter tilmelding som ledig.
 • At søge arbejde og registrere jobsøgningen i jobloggen på Jobnet.dk.
 • At du gør dig bekendt med den daglige fysiske og digitale post så du kan deltage i møder og kan formidles arbejde
 • At deltage i møder hos jobcentret og Min A-kasse, samt deltage i tilbud, fx virksomhedspraktik og kurser om vejledning og opkvalificering.

Sådan foregår møder og aktiviteter

Samtaler og indsats i jobcenteret igangsættes og afvikles hovedsageligt med fysisk fremmøde. Der kan dog være situationer, hvor dit jobcenter vælger en telefonisk/digital løsning, fx hvis smittetallene er høje, der hvor du bor.

Der er ikke særlige undtagelser for de, der er i særlig risiko for smitte eller utrygge, men jobcentret kan indenfor rammerne af de almindelige regler tage hensyn til situationen.

Møder i a-kassen vil foregå telefonisk eller digitalt.

 

Om arbejdsfordeling

Nye udvidede regler om arbejdsfordeling gælder fra 14. september 2020 og skal hjælpe arbejdspladser, der stadig er presset af Coronakrisen. Reglerne betyder blandt andet, at deles man om arbejdet i stedet for at fyre folk, kan alle omfattede medarbejdere få dagpenge.

Folketinget har vedtaget en udvidet model for arbejdsfordeling, der kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder, så de kan undgå fyringer, selv om de stadig er ramt af krisen. Reglerne træder i stedet for ordningen med lønkompensation, der udløb 29. august 2020.

Arbejdsfordeling er et værktøj til at undgå fyring, ved at arbejdet deles mellem medarbejderne i en afgrænset periode. Man kan som medarbejder få supplerende dagpenge for den tid, man er ledig som følge af arbejdsfordelingen.

Der eksisterer allerede en ordning med arbejdsfordeling. De nye regler om arbejdsfordeling er et midlertidigt supplement til disse regler, som et led i håndteringen af covid-19.

Fra 14. september 2020 og resten af 2020, er det muligt for virksomheder på det private arbejdsmarked at starte en arbejdsfordeling op efter nye regler. En arbejdsfordeling efter de nye regler kan højest vare i 4 måneder og skal sættes i værk inden udgangen af 2020.

Der kan udbetales supplerende dagpenge til alle, der bliver omfattet af en arbejdsfordeling – også til de medarbejdere der ikke i forvejen har ret til dagpenge.

Er du omfattet af den nye arbejdsfordeling, vil den højeste dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner om måneden. Det er godt 20 procent mere end den normale, højeste sats. Satsen vil stadig være individuelt beregnet.

I perioder med arbejdsfordeling, vil de omfattede medarbejderen kunne efteruddanne sig.

Du bruger ikke af din ret til dagpenge, hvis du er med i den nye arbejdsfordeling. Det vil sige, at skulle du blive ledig på et senere tidspunkt, så har arbejdsfordelingen ikke talt med i det samlede forbrug af dagpenge.

Forholdet mellem hjemsendelse og arbejde bliver fleksibel. Det betyder, at man kan blive sendt hjem i mindst 20 % men højst 50 % af arbejdstiden i gennemsnit, målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid.

Mens virksomheden kører den nye arbejdsfordeling, må der ikke ansættes nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller vikarer fra et vikarbureau. En ny medarbejder, der begynder, mens der er arbejdsfordeling, er med i arbejdsfordelingen fra første dag.

Virksomheden må heller ikke fyre folk undervejs, hvis det ikke var varslet i forvejen – med mindre årsagen er en helt anden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer på arbejdsfordeling?

Hvis du ikke allerede er medlem, skal du selvfølgelig melde dig ind i Min A-kasse. Husk, at skriv at du er på arbejdsfordeling.

Ellers er det eneste du skal gøre lige her og nu, at oprette dit CV på jobnet.dk indenfor 2 uger efter arbejdsfordelingen startede.

Når din arbejdsgiver anmelder arbejdsfordelingen til jobcentret, registrerer de, at du er ledig og sender besked til den a-kasse du er medlem af.

Vi sender dig så et brev i selvbetjeningen om, hvordan du skal forholde dig.

Muligheden for arbejdsfordeling på særlige gode vilkår er meget ny, så vi skal lige have det tilpasset vores udbetalingssystem. Det har vi snart.

Når udbetalingssystemet er på plads, vil vi bede dig om at udfylde en ledighedserklæring. Vi skriver til dig når det er tid.

Under arbejdsfordelingen har du nogle særlige gunstige vilkår:

 • Du skal ikke søge job og joblogge. Men du skal tage anvist arbejde.
 • Du skal ikke deltage i møder og aktiviteter hos os eller i jobcentret.

Vær opmærksom på, at de gunstige vilkår kun gælder kun i de første 6 uger, hvis det er en arbejdsfordeling efter de almindelige regler.

 

Kan alle få 23.000 kroner i dagpenge?

Nej. De 23.000 kroner en ny, midlertidig max sats og svarer til en fuld udbetaling, hvis du er fuldtidsledig i en hel måned. Du skal stadig have beregnet en individuel sats på baggrund af din løn. Da man højst kan få 90 procent af sin løn, efter arbejdsmarkedsbidrag, i dagpenge, skal man have haft en månedsløn på mindst 27.778 kroner for at få den nye, højeste dagpengesats.

Har du en højere løn, er max-satsen den samme.

Har du en mindre løn, kan du som tommelfingerregel gå ud fra, at du kan få 90 procent af din løn efter arbejdsmarkedsbidrag, men den endelige sats beregnes af din a-kasse.

Normalt beregnes satsen på baggrund af ”de bedste” 12 måneders løn indenfor de seneste 24 måneder.

I en arbejdsfordeling skal du være opmærksom på, at du vil blive modregnet de timer, du arbejder. Det betyder, at du vil få udbetalt mindre end din fastsatte dagpengesats. Fradraget for timerne vil blot blive modregnet med udgangspunkt i dagpengesats.

Hvor meget skal man være ledig og gå hjemme?

Fordelingen af arbejde og ledighed bliver fleksibel, alt efter virksomhedens behov. Det er aftalt, at tiden med ledighed skal være mindst 20 % og højst 50 % af arbejdstiden. Det regnes ud som et gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. 

Efter fire uger kan fordelingen ændres, hvis der er behov for det.

Hvor længe gælder muligheden for arbejdsfordeling?

Muligheden for den nye form for arbejdsfordeling gælder indtil udgangen af 2020, og der kan maksimalt være arbejdsfordeling i fire måneder. Dog bliver der mulighed for, at hvis der er etableret en ordning i år, kan den løbe videre ind i 2021, stadig dog i højst fire måneder i alt.

En arbejdsfordeling kan standses før tid, hvis det kommer til at gå bedre for virksomheden.

Findes der ikke en ordning om arbejdsfordeling i forvejen?

Jo. Her er reglerne lidt anderledes. Og den kører sideløbende. Så hvis en virksomhed af en grund foretrækker det, så er det muligt.

Der skal enten være mulighed for arbejdsfordeling i jeres overenskomst, eller enighed mellem jer som medarbejdere og virksomheden.

Det er også en anden fordeling af arbejdstid/ledighed, som gælder her.

Se mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Skal jeg stå til rådighed for andet arbejde?

Både ja og nej. Reglerne for rådighed er lempede mens du er på den ny arbejdsfordeling.

Du skal have bopæl og ophold i Danmark (eller EØS-land, hvis du er grænsegænger). Du skal også stå til rådighed for anvist arbejde med flere timer end dem, du har under arbejdsfordelingen. Det vil sige, at hvis jobcentret eller a-kassen formidler et andet arbejde til dig, mens du er på supplerende dagpenge, så skal du tage imod det, for at opfylde pligten til at stå til rådighed.

Der er også krav om, at du indenfor de første 14 dage af arbejdsfordelingen opretter et CV på jobnet.dk.

Men til gengæld behøver du ikke selv aktivt søge arbejde, eller gå til samtaler med mere i jobcenter og a-kasse. Dermed er indsatsen mindre intensiv.

Jeg har skæve arbejdstider – er jeg værre stillet end andre?

Nej. Efter de almindelige regler kan man faktisk risikere at blive modregnet i dagpenge, for timer man reelt ikke har haft, på grund af det, man kalder ”teknisk belægning”. Men parterne bag aftalen har slået fast, at det må man ikke blive ramt af her.

Bruger jeg af min dagpengeperiode?

Nej. Mens du får supplerende dagpenge under den nye ordning, bruger du ikke af din almindelige dagpengeret. Det vil sige, at skulle du blive ledig senere, så er du ikke værre stillet, selv om du fik dagpenge jævnfør den arbejdsfordelingsaftalen.

Er der mulighed for uddannelse under arbejdsfordelingen?

Ja. Du – og virksomhederne – mulighed for at bruge krisen til opkvalificering. Arbejdsgivere og ansatte opfordres til at undersøge, om der kan gennemføres uddannelse i stedet for at medarbejderne skal gå hjemme.

Hvad hvis jeg også har selvstændig virksomhed ved siden af mit lønarbejde?

Uanset om virksomheden giver over- eller underskud, skal du oplyse om de timer du bruger på din selvstændige virksomhed på dagpengekortet.

De timer du har haft med selvstændig virksomhed giver fradrag i dagpenge.

Var du ledig før COVID-19 eller er blevet det nu?

Jeg er blevet ledig under Coronakrisen (COVID-19) Hvad gør jeg nu?

Jeg er lige blevet ledig. Hvad skal jeg huske? Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet retten til at få dagpenge under COVID-19? Kan jeg få supplerende dagpenge?
Spørgsmålene om Coronavirus og dagpenge kan være mange, hvis man netop er blevet ledig. Herunder finder du svar på spørgsmål, der vedrører dig, der lige er blevet eller i forvejen var ledig.  

Er du lige blevet ledig? Dette skal du huske

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver ledig?

Vi vil sikre, at du får dagpenge så hurtigt som muligt. Vi behandler derfor din ansøgning om dagpenge så hurtigt som vi kan. I øjeblikket må du dog forvente, at det tager op til tre uger, fra vi har fået din ledighedserklæring, da der  for øjeblikket desværre er mange, der bliver afskediget som følge af COVID-19.

Hvad skal jeg huske, hvis jeg bliver ledig?

1.     Meld dig ledig på jobcenterets hjemmeside Jobnet.dk på din første dag som ledig. Vi kan ikke behandle din anmodning om dagpenge, før du er tilmeldt jobcentret. 

2.     Indsend samme dag ledighedserklæring gennem Selvbetjeningen (du finder ledighedserklæringen under menupunktet ‘Blanketter’)

3.     Er du blevet hjemsendt eller afskediget? Send os en kopi af dine hjemsendelsespapirer gennem Selvbetjeningen under ”Skriv besked”.

Hvornår du skal udfylde dagpengekort, kan du se i udbetalingskalenderen, som du finder på vores hjemmeside og i Selvbetjeningen.

Er du i tvivl om, hvordan man udfylder dagpengekortet, kan du få hjælp her

Godkendelsesbrev i Selvbetjeningen

Hvis du har ret til dagpenge, vil du få et godkendelsesbrev i Selvbetjeningen lige så snart, vi har behandlet din ledighedserklæring. Dine dagpenge for afsluttede måneder vil være på din bankkonto et par dage efter dette.

Uanset om vi har brug for flere oplysninger, kan godkende din ret til dagpenge eller desværre må give dig afslag på dagpenge, skriver vi til dig via Selvbetjeningen.
 
Det er derfor vigtigt, at du sørger for at dit mobilnummer og din e-mail er noteret korrekt på Selvbetjeningen. Du får nemlig besked via SMS og e-mail , når der er nyt fra Min A-kasse i Selvbetjeningen

Skal jeg stadig søge job under COVID-19?

Skal jeg stadig søge job under Coronavirus (COVID-19)?

Selvom Danmark befinder sig i en ekstraordinær situation, hvor der er store udfordringer på arbejdsmarkedet, så skal du stadig søge job og føre joblog .

Skal jeg stadig komme til møder, samtaler og arrangementer i Min A-kasse og jobcentret?

Skal jeg deltage i møder i a-kassen og jobcentret under COVID-19?

Du skal deltage i de jobsamtaler med jobcenteret og de CV-møder og rådighedssamtaler med a-kassen, som du bliver indkaldt til. De fleste samtaler vil foregå digitalt eller telefonisk, men samtaler ved jobcentret kan også foregå ved fysisk fremmøde.

Hvis du får en indkaldelse til en samtale med fysisk fremmøde i a-kassen, men føler dig utryg ved at møde op, anbefaler vi, at du kontakter jobcenteret i din kommune.

 Hvis du har spørgsmål, der vedrører jobcentret, så henviser vi til din kommune.

Kan jeg miste retten til dagpenge, hvis ikke jeg deltager i møder med a-kassen?

Hvis du ikke deltager i en samtale, som du er blevet indkaldt til, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Skal jeg stadig i aktivering eller deltage i jobrettet uddannelse?

Aktivering, jobrettet uddannelse og Coronavirus (COVID-19)

Det er igen muligt at starte i tilbud. Det gælder blandt andet virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Hvis der er tale om tilbud, der retter sig mod fysisk fremmøde, kræver det, at du selv accepterer at deltage. Hvis du først har accepteret at deltage ved fysisk fremmøde, kan du ikke efterfølgende fortryde det.

Hvad gør jeg, hvis min jobrettede uddannelse er aflyst?

Hvis uddannelsesstedet har aflyst din jobrettede uddannelse, skal du kontakte dem og få dem til at udstede en blanket AR 240 – Uddannelsesstedets indberetning om afbrudt uddannelse, studie aktivitet, orlov mv. Find blanketten her.

Blanketten skal uddannelsesstedet sende direkte til a-kassen gennem Selvbetjeningen

Får jeg udbetalt dagpenge til tiden?

Coronavirus og dagpenge til tiden

Udbetalingen af dagpenge bliver ikke ændret. Selvom Min A-kasse holder lukket for fremmøder, så arbejder vi fortsat for, at du kan få udbetalt dine dagpenge til tiden. Du skal blot indsende dit dagpengekort, som du plejer.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Kan jeg få supplerende dagpenge? 

Normalt kan man kun få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for den seneste 104 uger (dvs. to år).

Denne regel har midlertidigt været suspenderet for de medlemmer, som fortsat havde ret til supplerende dagpenge efter 1. marts 2020. Det betød, at der i perioden 1. marts – 31. august 2020 kunne udbetales supplerende dagpenge, uden at det forbrugte af retten til supplerende dagpenge.

Fra 1. september 2020 forbruger man igen af retten til supplerende dagpenge, medmindre man er omfattet en arbejdsfordeling.

Forlængelse af ret til supplerende dagpenge

Ledige vil altså have den samme ret til supplerende dagpenge, herunder eventuelt en forlænget periode med supplerende dagpenge, efter den 31. august 2020, som personen havde forud for den 1. marts 2020

På samme måde som ved forlængelse af dagpengeretten, vil medlemmer, der har mistet retten til supplerende dagpenge før 1. marts 2020, ikke kunne få supplerende dagpenge efter 1. marts 2020, medmindre der er optjent en ny ret til det.Medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordeling eller er hjemsendt efter overenskomst eller kollektiv aftale, kan få dagpenge, selvom retten til supplerende dagpenge brugt op før den 1. marts 2020.

Supplerende dagpenge og arbejdsfordeling

Medlemmer, der er omfattet af arbejdsfordeling eller er hjemsendt efter overenskomst eller kollektiv aftale, kan få dagpenge, selvom retten til supplerende dagpenge brugt op før den 1. marts 2020.

Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge og bliver syg eller hjemsendt på grund af karantæne, vil det enten være din arbejdsgiver, som udbetaler løn til dig under sygdommen eller din kommune, som udbetaler sygedagpenge til dig. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan anmode dig om at arbejde hjemmefra i karantæneperioden.

Husk at tilmelde dig på Jobnet.dk

 

Har du spørgsmål om Coronavirus og udland?

Kan jeg rejse til udlandet med EØS-dagpenge?

Man kan godt rejse til udlandet med EØS-dagpenge. De almindelige regler gælder stadigvæk. Vi vil dog anbefale dig at holde øje med Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Du kan nemlig ikke være sikker på, at du får lov til at rejse ind i det land, som du vil rejse til, eller du kan risikere at skulle i karantæne.

Derudover skal du være opmærksom på, at det kan være begrænset, hvilken form for hjælp, du kan få af de udenlandske myndigheder og fra de danske myndigheder, hvis du strander i udlandet.

 

Husk at melde dig ledig i udlandet

Du skal også for øjeblikket være særlig opmærksom på, at du skal tilmeldes som ledig i jobsøgningslandet indenfor syv kalenderdage efter du er rejst fra Danmark. Ellers kan vi først få EØS-dagpenge fra den dag du bliver tilmeldt. Vi kan i øvrigt først udbetale, når jobsøgningslandet har oplyst du er tilmeldt.

Coronavirus kan påvirke den processen omkring tilmelding i jobsøgningslandet. Det er et alment vilkår som du må forholde dig til. Hvis du vælger at rejse med EØS-dagpenge, , bærer du selv ansvaret for en for sen tilmelding.

Det er dit ansvar at blive tilmeldt rettidigt eller få dokumentation fra jobsøgningslandet for, hvornår du henvende dig første gang og at du har fulgt alle deres anvisninger.

Hvis du allerede har fået en PD U2 fra din a-kasse – men ikke vil rejse alligevel, skal du kontakte Min A-kasse og oplyse, at du ønsker at aflyse din rejse. Det gælder også, hvis du blot vil udskyde rejsen, for så skal du nemlig søge om en ny PD U2. Kontakt os, hvis du har spørgsmål herom. 

Jeg er afsted med en PD U2, men kan ikke komme hjem inden for fristen

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor du ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark på den dato, som er angivet på PD U2.

Vi ved at situationen med COVID-19 konstant forandrer sig, og derfor kan lande lukke ned med få dages varsel. Det har vi oplevet i det meste af 2020, og det er derfor en kendt risiko, når du rejser til udlandet. Du bærer derfor også selv ansvaret, hvis du ikke kan komme hjem til tiden. Det betyder, at du kan miste retten til dagpenge.  

Jeg har mistet min ret til dagpenge. Kan den blive forlænget under COVID-19?

Kan jeg få forlænget min dagpengeret?

I perioden 1. marts – 31. august 2020 forbrugte udbetalte dagpenge ikke af din dagpengeret. Det gør de igen fra den 1. september 2020, medmindre du er omfattet af en arbejdsfordeling.

Du vil kunne få forlænget dagpengeretten efter de almindelige regler, hvis du har haft arbejde i løbet af dagpengeperioden.

Hvis du opbruger din dagpengeret, herunder også den almindelige forlængelse, i perioden 1. november 2020 til og med 31. oktober 2021, vil du få en særlig forlængelse af din dagpengeret med 2 måneder.

Hvis du er ledig og bruger din dagpengeret, vil du automatisk få forlængelsen. Vi sender dig et godkendelsesbrev.

Er du lønmodtager, og ændrer din situation sig under COVID-19?

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister mit arbejde under Coronakrisen?

Er du stadig i arbejde men har spørgsmål vedr. dagpenge og a-kasse? Herunder kan du forhåbentlig finde svar på mange af dine spørgsmål omkring Coronavirus og dagpenge.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job pga. COVID-19?

Hvordan får man dagpenge?

For at kunne modtage dagpenge, skal du gøre følgende:

 1. Meld dig ledig på jobcenterets hjemmeside, Jobnet.dk, på din første dag som ledig. Vi kan ikke behandle din anmodning om dagpenge, før du er tilmeldt jobcentret.
 2. Indsend samme dag ledighedserklæring gennem Selvbetjeningen (du finder ledighedserklæringen under menupunktet ‘Blanketter’)
 3. Oprette et CV på jobnet.dk, da det skal godkendes af a-kassen inden for 14 dage.
 4. Er du blevet hjemsendt? Send os en kopi af dine hjemsendelsespapirer gennem Selvbetjeningen under ”Skriv besked”.
 5. Søg job og registrer dem i jobloggen på jobnet.dk
Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem uden løn?

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem uden løn?

Der er flere forskellige fakta, der har indflydelse på, om du kan få dagpenge, hvis du bliver sendt hjem af din arbejdsgiver uden løn. Det afhænger blandt andet er betinget af, om du er omfattet en overenskomst eller en kollektiv aftale, som giver din arbejdsgiver mulighed for at sende dig hjem uden løn.

Overenskomst eller kollektiv aftale med mulighed for hjemsendelse:

Du kan få dagpenge, hvis du har dagpengeret og arbejder inden for et område, hvor overenskomsten giver din arbejdsgiver mulighed for at sende dig og dine kolleger hjem kollektivt uden løn.

Ingen overenskomst eller kollektiv aftale med mulighed for hjemsendelse:

Hvis der ikke er en overenskomst, som giver din arbejdsgiver ret til at sende dig og dine kollegaer hjem uden løn, og din arbejdsgiver alligevel vælger at sende dig hjem med besked om at vende tilbage til arbejdet på et senere tidspunkt, skal din arbejdsgiver betale din løn. Du kan med fordel kontakte din faglige organisation, hvis du har brug for yderligere rådgivning i en sådan situation.

Dagpenge og opsigelsesvarsel

Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem og oplyser dig om, at du ikke skal vende tilbage til arbejdet igen, skal du have den løn, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Når dit opsigelsesvarsel er udløbet, vil du kunne få dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år og samtidig opfylder et indkomst- eller beskæftigelseskrav.  Læs mere om det her.

Accept af for kort opsigelsesvarsel kan give karantæne

Giver din arbejdsgiver dig ikke løn i opsigelsesperioden, har du efter reglerne accepteret et for kort opsigelsesvarsel. Det betyder, at du får tre ugers karantæne i a-kassen. Den kan blive annulleret, hvis du senere helt eller delvist får erstatning for det manglende opsigelsesvarsel ved afsagt dom, kendelse eller efter et fagligt forlig.

Husk at udfylde en ledighedserklæring

Bliver du hjemsendt uden at få løn fra din arbejdsgiver, skal du udfylde en ledighedserklæring på vores Selvbetjening og indsende en kopi af din ansættelseskontrakt samt dokumentation på hjemsendelsen. Vi kan få brug for yderligere oplysninger, men så kontakter vi dig.

Hvad betyder den lønkompensation, som regeringen har fremlagt?

Lønkompensation og dagpenge – Hvad betyder lønkompensationen, som regeringen har fremlagt?

Lønkompensationen fungerer på den måde, at lønmodtageren beholder sit arbejde og får den fulde løn fra arbejdsgiveren, som skal søge om kompensationen hos Erhvervsstyrelsen.

A-kasserne har ikke noget med lønkompensationen at gøre. Vi henviser derfor til, at du kontakter din faglige organisation, hvis lønkompensationen kan være aktuel for dig.  Er du ikke medlem af en faglig organisation, kan du kontakte din arbejdsgiver og henvise til Finansministeriets pressemeddelelse eller til hjemmesiden Virksomhedsguiden

Du kan læse mere om aftalen i Finansministeriets faktaark for lønmodtagere, hvor der er også er eksempler på beregning af lønkompensation. Du finder faktaarket i pressemeddelelsen her.

Lønkompensationen gælder ikke for lønmodtagere, som allerede er blevet opsagt.

Min arbejdsgiver har lavet en aftale om arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling under Coronavirus (COVID-19)

Arbejdsfordeling under Coronavirus (COVID-19)

Hvordan hænger Coronavirus og dagpenge sammen med arbejdsfordeling? Hvis din arbejdsgiver har valgt at hele eller dele af virksomheden bliver omfattet af arbejdsfordeling, har du mulighed for at søge supplerende dagpenge, når din arbejdsgiver har anmeldt arbejdsfordeling til jobcenteret.

Der er to typer af arbejdsfordeling. Der er lavet en midlertidig ordning, hvor en arbejdsfordeling kan løbe i 4 måneder. Den kan du læse mere om længere oppe.

Derudover er den almindelige arbejdsfordeling, som vi vil beskrive i det følgende.

Den almindelige arbejdsfordeling

Ved den almindelige arbejdsfordeling kan din arbejdstid ifølge reglerne nedsættes på følgende måder:

 • Hele arbejdsdage – dog mindst to dage om ugen
 • En uge ad gangen – hvor du arbejder en uge og er ledig en uge
 • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af en uges ledighed
 • To ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed

Betingelser for supplerende dagpenge

Det er en betingelse for at få supplerende dagpenge, at du

 • er tilmeldt jobcenteret, som arbejdssøgende – Du kan tilmelde dig via jobnet.dk
 • Har optjent ret til dagpenge 

Derudover skal vi bruge:

 • Ledighedserklæring – du finder den på vores Selvbetjening under fanen ’dagpenge’
 • en kopi af anmeldelsen af arbejdsfordelingen til Jobcentret

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver skal betale dig dagpengegodtgørelse for to dage pr. anmeldt eller godkendt arbejdsfordeling.  Det er det, vi kalder G-dage, og en dag svarer til et beløb på 881 kroner (fuldtidsforsikrede). Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen for dage, som din arbejdsgiver skal betale for. 

Du kan læse mere om G-dage for arbejdsgivere her på STAR’s hjemmeside, hvor du også kan finde en pjece om G-dage.

Du kan læse mere om arbejdsfordeling her.

Jeg er ansat som timelønnet eller vikar uden opsigelsesvarsel og bliver sendt hjem uden løn

Jeg er ansat som timelønnet eller vikar uden opsigelsesvarsel og bliver sendt hjem uden løn

Hvis du er ansat som timelønnet eller vikar og modtog supplerende dagpenge, inden du bliver/blev sendt hjem, kan du fortsat få dagpenge, såfremt du har flere timer tilbage af din dagpengeret og fortsat har uger tilbage med ret til supplerende dagpenge.

Hvis du ikke fik dagpenge, inden du blev sendt hjem, skal du huske at tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk. Derefter skal du, hurtigst muligt, udfylde en ledighedserklæring på vores Selvbetjening. Herefter vil vi finde ud af, om du er berettiget til at få dagpenge. 

Er du selvstændig og har spørgsmål om COVID-19

Coronavirus og dagpenge for selvstændige

Hvis du har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen til drift af selvstændig virksomhed, kan der være en mulighed for, at du kan få dagpenge. Det kan du også selvom, du ikke har været medlem af en a-kasse i mindst et år.

Hvis du kan dokumentere, at du har fået kompensation fra en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. og Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordning m.v. indenfor de sidste 2 måneder før de respektive ordningers udløb, har du mulighed for at søge om optagelse i a-kassen og få dagpenge.

Det er dog en betingelse, at du ikke modtager kompensation for tabt omsætning eller indkomst under en kompensationsordning for selvstændige m.v., som er relateret til covid-19 via en af Erhvervsministeriets kompensationsordninger.

Vi anbefaler, at du kontakter os for at høre nærmere.

Jeg er selvstændig og har fået dagpenge tidligere

Dagpenge for selvstændige, der tidligere har fået dagpenge

Har du tidligere fået godkendt drift af selvstændig virksomhed samtidig med dagpenge, kan du have ret til dagpenge, hvis du fortsat har en dagpengeret og ikke har brugt alle dine uger med ret til supplerende dagpenge.

Er du smittet med COVID-19 eller er i karantæne?

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med Coronavirus (COVID-19), og hvad gør jeg, hvis jeg er i karantæne?

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad man må og skal gøre. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du er smittet med COVID-19. Og hvad du skal gøre, hvis du er i karantæne eller frivillig karantæne.

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med COVID-19?

Hvad gør jeg, hvis jeg er smittet med Coronavirus?

Er du ledig og konstateret smittet med COVID-19, er du syg.  Din situation vil da være sidestillet med almindelig sygdom. Du skal altid melde sygdom på jobcentret. Det kan du gøre via jobnet.dk. Du vil så kunne få dagpenge under sygdom i de første 14 dage. Derefter er det Udbetaling Danmark, der udbetaler sygedagpenge til dig.

Hvis du bliver syg af anden sygdom end COVID-19, skal du også melde sygdom til jobcentret.

Hvis du er i arbejde, skal du melde dig syg gennem din arbejdsgiver, som skal have sygedagpenge fra Udbetaling Danmark.

COVID-19 og karantæne

Coronavirus (COVID-19) og karantæne

Hvis du er ledig og ikke er blevet konstateret smittet med Coronavirus (COVID-19), men er sat i karantæne på baggrund af en lægelig risikovurdering for at være smittebærer, bliver du anset for at være syg.  

Det samme gælder, hvis du har været i kontakt med en smittet og som følge deraf bør gå i selvselvisolation, mens du afventer prøvesvar. Du bliver således også anset syg, indtil du eventuelt får et negativt prøvesvar.

Husk at melde sygdom på jobnet.dk.

Har du spørgsmål om COVID-19 og ferie eller feriedagpenge?

Jeg er tvunget til holde at ferie under COVID-19. Kan jeg få feriedagpenge?

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver overholde ferieloven i forhold til varsling af ferie. Det er dog altid muligt at aftale et kortere varsel.

Hvis du har afholdt al optjent ferie fra en arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, hvis du har optjent ret til det og i øvrigt fortsat har ret til dagpenge. Læs mere om feriedagpenge her.

Har du ikke optjent ret til ferie, hverken fra din arbejdsgiver eller fra a-kassen, må du holde fri for egen regning. Du kan eventuelt kontakte din bopælskommune for at høre om muligheden for kontanthjælp i perioden.

 

Har du spørgsmål om COVID-19 og efterløn?

Påvirker Coronavirus (COVID-19) min efterløn?

Udbetalingen af efterløn bliver ikke ændret pga. Coronavirus. Du indsender blot dit efterlønskort, som du plejer. Er du på halvårserklæring, kører udbetalingen helt af sig selv.

Hvordan får jeg fat i Min A-kasse under COVID-19?

Hvordan får jeg fat Min A-kasse under Coronavirus udbruddet (COVID-19)?

For at hindre yderligere smitterisiko, har vi valgt at lukke vores kontorer for personlig betjening og fremmøde. Vi holder vores hjemmeside så opdateret som muligt omkring situationen. Forhåbentlig kan du derfor få besvaret mange af dine spørgsmål om Coronavirus og dagpenge her på siden.

Du kan naturligvis stadig ringe til os, men da mange medarbejdere er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, kan der være længere svartider, da vi ikke er fuldt bemandede på telefonen. Hvis du har spørgsmål om Coronavirus og dagpenge, er du også velkommen til at skrive til os via vores Selvbetjening. Men da vi får mange henvendelser om netop Coronavirus og dagpenge, kan der gå noget tid, inden du får svar.

Benyt Selvbetjeningen til at sende papirer

Har du brug for at sende os papirer, så anbefaler vi, at du benytter Selvbetjeningen. Hvis du ikke har mulighed for at sende papirer til os via Selvbetjeningen anbefaler vi, at du sender det til os med almindelig post til:

Min A-kasse
Ramsingsvej 28a, 1. sal
2500 Valby

Vores kontorer i Næstved, Aalborg, Odense og i PROSA København er uden bemanding. Derfor vil det ikke muligt at aflevere post på de pågældende lokationer. 

Er du fritaget for digital kommunikation og har brug for at komme i kontakt med Min A-kasse, anbefaler vi, at du ringer til os for at aftale nærmere.

COVID-19 og lønforsikring

Coronavirus (COVID-19) og lønforsikring

Har du spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) og lønforsikring, skal du kontakte Alka Lønforsikring.

Vil førtidig udbetaling af feriemidler blive modregnet i dine dagpenge?

Nej. Førtidig udbetaling af feriemidler giver hverken fradrag i dagpenge eller efterløn.

Ansøgning om førtidig udbetaling af feriemidler kan ske på Borger.dk fra oktober måned og frem til 1. december 2020.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?