Muligheder for uddannelse, når du er ledig og under 30 år

Hvis du er mellem 25 og 30 år og har en uddannelse

Hvis du har en uddannelse, der berettiger til optagelse som dimittend i en a-kasse, har du efter 13 ugers ledighed ret og pligt til at modtage tilbud om uddannelse, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter sammenlagt 3 måneders ledighed. I hele din ledighedsperiode har du pligt til at tage imod Jobcentrets tilbud. (Det gælder dog ikke, hvis du har ordinær beskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.)

Dagpenge under aktivering

Hvis du får tilbud i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, herunder praktik- og uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik, vil du modtage dagpenge under aktivering. Ydelsen svarer til din beregnede dagpengesats. Hvis du deltager i vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, får du udbetalt dagpenge. Du kan ikke modtage SU samtidig med dagpenge under aktivering. Fradrag for arbejde og indtægter sker efter de samme regler, som gælder for supplerende dagpenge. Du kan få dagpenge under aktivering under ferielukning på dit uddannelsessted. 

Aktivering, muligheder og satser for unge under 25 år

Du har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at begynde et tilbud af mindst 6 måneders varighed. 

Højskoleforløb

Du kan, inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, deltage i højskole- og daghøjskole­forløb. Under højskole- og daghøjskoleforløbet har du ret til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige regler. Hvis du fylder 25 år under højskoleopholdet, mister du fra dette tidspunkt retten til ydelser uanset om deltagelsen har varet et halvt år. 

Hvis du er ledig, ikke har gennemført en uddannelse og ikke har haft arbejde

Under ledighed modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats i de første 26 uger.
Hvis du deltager i tilbud, som består af vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager du også dagpenge.
Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, og deltager i aktivering – det kan være særligt tilrettelagte projekter og ordinære uddannelsesforløb eller virksomhedspraktik – modtager du dag­penge under aktivering med en sats, der svarer til 50 % af højeste dagpengesats.

Hvis du er ledig, ikke har gennemført en uddannelse, men har haft arbejde

Hvis du er fuldtidsforsikret, har arbejdet som lønmodtager og der er indberettet mindst 3.848 løn­timer i Indkomstregistret inden for 3 år, så kan du i stedet for uddannelse vælge virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Hvis du har arbejdet som deltidsforsikret lønmodtager, skal du have fået indberettet mindst 2.565 løntimer i Indkomstregistret.

Opfylder du nævnte krav om indberettede løntimer modtager du ydelser med følgende satser:

  • Under ledighed modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats i de første 26 uger.
  • Hvis du deltager i tilbud, som består af vejlednings- eller afklaringsforløb på op til 2 uger, modtager du også dagpenge.
  • Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats, men ved deltagelse i aktivering, modtager du dagpenge under aktivering med en sats, der svarer til 50 % af højeste dagpengesats.

Hvis du er ledig, og har gennemført en uddannelse

Hvis du har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse som dimittend, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats under ledighed i de første 26 uger.

Har du haft mere end 26 ugers sammenlagt ledighed, modtager du dagpenge med din individuelle dagpengesats, men ved deltagelse i aktivering, modtager du dagpenge under aktivering med en sats, der svarer til 82 % af højeste dagpengesats. Læs mere om din dagpengesats her og hvor meget du er berettiget til. 

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 476 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?