Dagpengeret, indkomstkrav og beskæftigelseskrav

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

For at være dagpengeberettiget skal du: 

 • Være ledig
 • Have en dagpengeret, det vil sige
  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav, eller
  • være optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til 18 måneder
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
 • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. Dog gælder der en række regler, førend du kan være dagpengeberettet. Reglerne ser du herunder.


Optjening af ret til dagpenge

Du kan enten opnå ret til dagpenge på baggrund af arbejde eller på baggrund af uddannelse.

 
Du er nyuddannet

 • Du har gennemført erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed. Hver måneds uddannelse sidestilles med arbejde i 160,33 timer eller den højeste indkomst du kan medregne pr. måned.
 • Du skal melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at din uddannelse er afsluttet.


Du har haft arbejde

For at få dagpenge på baggrund af arbejde er der krav om et indkomstkrav og et beskæftigelseskrav

Indkomstkravet betyder, at du som at du som fuldtidsforsikret skal have tjent mindst 254.328 kr. Du skal være opmærksom på, at du maksimalt kan medregne 21.194 kr. pr. måned (i 2023-tal).

Til en indkomst- og beskæftigelseskravet kan du desuden medregne:

 • Løntimer/A-indkomst, som er indberettet til SKATs indkomstregister, og som er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • B-indkomst, som der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, og som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer, hvis det er beskæftigelseskravet du skal opfylde.
 • En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster. Herunder A-indkomst eller ejerandelen af et overskud, som er udbetalt til dig fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Overskuddet omregnes til timer, hvis det er beskæftigelseskravet du skal opfylde.

Arbejdstimer og indtægt fra støttet arbejde, fx løntilskudsjob og seniorjob, kan ikke bruges til at optjene en ny dagpengeperiode.

Løntimer og indtægt, der allerede er brugt til at optjene en tidligere dagpengeperiode, kan heller ikke.

Eksempel på optjening af dagpengeretten

Hvis du tjener 19.000 kr. om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (254.328 :19:000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 21.194 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Læs mere om ret til dagpenge på borger.dk