Vær opmærksom på dine timer

Husk at opgive det rigtige antal timer

Her informerer vi dig om samkøring af dit dagpengekort og indkomstregistret.

Alle a-kasser skal hver måned sammenholde de oplysninger om løntimer, vores medlemmer skriver på ydelseskortet med de oplysninger om vores medlemmers arbejde, der ligger i SKATS indkomstregister

Når du udfylder dit ydelseskort og skriver, at du har haft arbejdstimer, skal vi sammenholde dine oplysninger med det, din arbejdsgiver har oplyst til SKAT. Det kaldes samkøring (af registre) og er en temmelig kompliceret affære.

Har du oplyst færre timer end din arbejdsgiver, skal vi modregne differencen i dine dagpenge eller efterløn. Har du oplyst flere timer end din arbejdsgiver, skal vi efterbetale differencen til dig.

Her forklarer vi, hvad du skal være opmærksom på, når du registrerer dit arbejde for at sikre dit, at ’pengene passer’. Det handler om lønperioder og forskel i lønningsperioder.

Sådan undgår du modregning og efterbetaling

Brug tid på dit ydelseskort og undgå tilbagebetaling

Det er vigtigt at pointere her, at vi tager udgangspunkt i din løn (ikke dine arbejdstimer), når vi skal modregne/efterbetale. Det gør sagerne mere komplicerede, for du skriver jo dine arbejdstimer ind på ydelseskortet.

Læs grundigt med her, hvis du vil undgå ubalance i dit månedlige regnskab for ydelser fra os:

For dig, der får løn for et fast antal timer om måneden

 • Hvis du er ansat til et fast antal timer om måneden (månedsnorm) og derfor får en fast løn hver måned, skal du oplyse det antal timer, du får løn for på ydelseskortet.
 • Får du udbetalt merarbejde, skal du også oplyse det på ydelseskortet.
 • Er din lønperiode en forskudt måned, skal du holde øje med, at du oplyser din månedsnorm for hver lønperiode.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

For dig, der er månedslønnet med forskellige timer hver måned

 • Hvis du ikke får en fast månedsløn, men aflønnes for det antal timer du har arbejdet, skal du oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Følger din lønperiode kalendermåneden, er det de løntimer, der står på din lønseddel.
 • Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, er du nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, du har haft i måneden. Det vil derfor være en god idé, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

For dig, der får løn hver uge eller hver 14. dag

 • Du skal oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Uger, og dermed også 14-dagesperioder passer stort set aldrig med en kalendermåned.
 • Du er derfor nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det vil derfor være en god ide, at du i en kalender skriver de arbejdstimer du har haft dag for dag, eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.
Ofte stillede spørgsmål om samkøring

Spørgsmål til samkøring

Spørgsmål
Hvordan betaler jeg det beløb tilbage, som I skriver, at jeg skylder?

Svar 
Hvis du har fået et brev om, at du skal betale penge tilbage til os, vil pengene blive modregnet i din næste udbetaling. Hvis ikke hele beløbet er blevet modregnet inden for 3 måneder, vil vi skrive til dig igen med oplysninger om, hvordan du betaler det resterende beløb. Hvis du gerne vil have gælden ud af verden med det samme, kan du overføre beløbet til nedenstående konto: (Husk at skrive dit CPR-nummer eller medlemsnummer på bankoverførslen)

Lån & Spar Bank
Reg.nr. 0400 – kontonr. 4012039358.


Spørgsmål
Hvorfor får jeg brev om, at mine arbejdstimer ikke stemmer, når jeg faktisk har oplyst dem rigtigt?

Svar
A) Selvom det lyder ulogisk, kan der være forskel på arbejdstimer og løntimer. Vi skal bruge dine løntimer, når vi gør regnskabet op hver måned. Det kan være differencen mellem de timer, du har arbejdet og de timer, du reelt får løn for, der udgør fejlen, så du får besked om, at dine timer ikke stemmer.

B) Vi oplever også ofte, at arbejdsgiverne indberetter løntimerne i en forkert periode, så det ikke stemmer med det, vores medlemmer oplyser på dagpengekortet. Vi tager fat i SKAT og arbejdsgiver, når vi oplever dette og beder arbejdsgiverne om at rette fejlen. Men da det koster dem ekstra at ændre lønperioden, er det ikke altid de rent faktisk gør det.


Spørgsmål
Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg kun har lønforsikring?

Svar
Vi oplever desværre, at nogen forsikringsselskaber indberetter lønforsikring som arbejdstimer, og det påvirker vores medlemmers dagpengeudbetaling. Vi har kontaktet de forsikringsselskaber, det drejer som om, men endnu uden resultat.

Spørgsmål
Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg slet ikke har arbejde?

Svar
A) Vi oplever, at nogle arbejdsgivere indberetter ferie som arbejdstimer, og de skal naturligvis indberettes som ferie. Vi tager kontakt til SKAT, når vi støder på den slags fejl.
B) Sommetider kan det være, at der er blevet indberettet restarbejde fra et tidligere arbejde, du har haft. Her skal vi undersøge, om det har betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn.


Spørgsmål
Hvordan skal oplyse mine timer, når jeg er underviser?

Svar
Undervisere får oftest løn for forberedelse, og de bliver aflønnet for lektioner på 45 minutter og ikke for hele timer. Arbejdsgiverne skal indberette alle de timer, som de udbetaler løn for. Det betyder, at du skal oplyse alle dine løntimer og ikke kun de lektioner eller timer du underviser.


Spørgsmål
Jeg er søfarer, så hvordan skal jeg oplyse mit arbejde på månedskortet?

Svar
Når du er ansat som søfarer, kan vi som udgangspunkt støde på tre situationer:

 • Løn for både sødage og fridøgn – Du skal oplyse 7,4 timer pr. sødag og pr. fridøgn. Eksempel: 9 sødage giver 9 fridøgn. Du skal oplyse i alt 18 dage af 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 133,2 timer.
 • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn og ingen indberetning af timer – vi skal omregne med kassens omregningssats (251,99 i 2021). Det betyder, at du skal oplyse din samlede løn fordelt på de dage, du har arbejdet. Eksempel: 7 dages arbejde til 8.400 kroner og ingen timer indberettet. Du skal oplyse 1.200 kroner om dagen i de 7 dage, du har arbejdet. Det omregner vi til 34,74 timer (8.400/241,73).
 • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn, men indberetning af timer – Vi modregner timerne 1:1. Eksempel: 5 dages arbejde med 7,4 timer pr. dag. Der er er indberettet 37 timer. Du skal oplyse 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 37 timer.

Det er derfor altid vigtigt, at vi får en kopi af kontrakten, så vi kan vurdere, hvilken situation du er omfattet af.