Indkomstregister

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Indkomstregister, dagpenge og efterløn

Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et såkaldt indkomstregister. Registret er underlagt Skatteministeriet.

Det betyder, at a-kasserne i stedet for at bede om medlemmernes lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, skal spørge SKAT. Rent praktisk skal Min A-kasse foretage opslag på det enkelte medlem i indkomstregistret.

Sådan indhenter vi oplysninger i indkomstregisteret

Når du melder dig ledig, laver vi et opslag i indkomstregistret for at se, om du opfylder betingelserne for ret til dagpenge og for at kunne beregne din dagpengesats

Lovgivningen stiller strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved håndtering af disse oplysninger og Min A-kasse er naturligvis underlagt tavshedspligt og revision af vores brug af Indkomstregistret.

Ved brug af oplysningerne til konkret sagsbehandling i Min A-kasse skal vi ikke underrette den enkelte eller indhente tilladelse til opslaget. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger Min A-kasse har indhentet, og i hvilken sammenhæng det er sket, oplyser vi gerne om det.

Samkøring med indkomstregisteret

Når du udfylder dit ydelseskort (efterløn og dagpenge) skal du gøre det med et skøn af arbejdstimer for månedens sidste dage. Det betyder, at vi hver måned skal rette dine dagpenge i forhold til, hvad der faktisk skete sammenholdt med dit skøn. For at vi kan gøre det, sker der en samkøring mellem dine oplysninger på ydelseskortet og indkomstregistret. 

Hvis der er forskel i oplysningerne, skriver vi til dig og forklarer, hvordan rettelsen kommer til at foregå. Det sker omkring den 11. i hver måned.

Samkøring kan føre til en rettelse

Dine dagpenge bliver udbetalt på baggrund af dit dagpengekort, som du sender ind hver måned. For at få dine dagpenge til tiden, skal du i den forbindelse oplyse om forventede løntimer, indkomst og andre forhold af betydning for ret til dagpenge fra det tidspunkt, du sender dit dagpengekort og frem til månedens udgang. Det samme gælder for dig, der sender efterlønskort hver måned. Det kan føre til en efterfølgende rettelse.

Eksempel

Du har arbejde som vikar på nedsat tid i august måned. I august måned skal du sende dit dagpengekort den 24. august, der dækker hele august måned. Da du ikke kender dine arbejdstimer i perioden fra den 24. til den 31. august, skal du oplyse de arbejdstimer, som du forventer at få i perioden – altså et skøn.

Dit skøn i perioden er 20 arbejdstimer, men når perioden reelt er gået, har du haft 25 arbejdstimer. Det vil sige, at der er en forskel på 5 arbejdstimer mellem dit skøn og de arbejdstimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret. Da forskellen er 5 arbejdstimer, skal du tilbagebetale, hvad der svarer til 5 timers dagpenge.

Samkøring med register

Samkørsel med indkomstregister

Når din arbejdsgiver har indberettet dine løntimer og indkomst senest den 10. i den efterfølgende måned, skal vi efterfølgende hente oplysningerne i indkomstregisteret fra den 11. i måneden. Her skal vi sammenligne dine forventede oplysninger med de løntimer og indkomst, som din arbejdsgiver har indberettet. Hvis der er forskel mellem dine oplysninger og din arbejdsgivers oplysninger, så skriver vi til dig. I brevet fortæller vi, hvad forskellen er, og at vi retter i dine dagpenge. Du har en uge til at gøre indsigelser, hvis du ikke er enig.

Hvis du ikke gør indsigelse, retter vi automatisk dine dagpenge i den måned, hvor forskellen ligger. I den forbindelse vil der enten opstå en gæld, som vil blive modregnet i din kommende dagpengeudbetaling eller en efterbetaling, som vil blive udbetalt til dig hurtigst muligt. Hvis du eksempelvis får fuldtidsarbejde og vi ikke har mulighed for at modregne beløbet i dine dagpenge, så skriver vi til dig om fristen for tilbagebetaling.

Fejlindberetninger i indkomstregistret

Fejlindberetninger i indkomstregisteret

Vi kan risikere, at din arbejdsgiver har indberettet forkert. I den forbindelse kan der opstå en forskel, som vi er nødt til at få dig til at forklare os om. Derfor er det en god idé at gennemgå de oplysninger, du har givet os, og de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet. Vi skal nemlig regulere dine dagpenge efter de oplysninger, der er indberettet til indkomstregisteret. Så det er vigtigt, at du sørger for at gemme informationerne om de indberettede oplysninger.