Har du modtaget et samkøringsbrev?

Samkøring – hvad betyder det?

Ifølge dagpengereformen har vi som a-kasse pligt til løbende at holde de oplysninger, som du har givet på dit dagpengekort/efterlønskort, op mod det antal timer du har fået løn for, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT. Det kaldes samkøring.

Vi gør det for at sikre, at du har fået det rigtige beløb udbetalt. Har du ikke det, skal vi rette udbetalingen til dig fx ved at udbetale de penge du har til gode, eller ved at du skal betale et beløb tilbage.

Herunder forklarer vi, hvad du skal være opmærksom på, når du registrerer dit arbejde for at sikre dit, at ’pengene passer’. Det handler om lønperioder og forskel i lønningsperioder.

Derfor kan der være forskel i timer

Der kan være flere årsager til, at der opstår en uoverensstemmelse mellem de oplysninger, vi har fra dig, og de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. De typiske grunde er:

Skæve lønperioder. Din lønperiode er en såkaldt ”skæv lønperiode”, hvis den ikke følger kalendermånederne. Din lønperiode kan fx løbe fra den 15. i en måned til den 14. i den næste måned. Hvis din arbejdsgiver indberetter som om lønperioden følger kalendermånederne sker der meget let fejl.

Er der forkerte indtastninger i dit dagpengekort eller efterlønskort? Måske har du arbejdet mere eller mindre end du forventede, da du sendte dine oplysninger til os, eller at du ved et tilfælde har fået skrevet for mange eller for få timer på dit dagpengekort.

Arbejdsgiver har indberettet forkert til SKAT. Det kan være at din arbejdsgiver har oplyst et forkert antal løntimer, eller at du har haft timerne i en helt anden lønperiode end den de er indberettet i.

Her kan du læse svar til de oftest stillede spørgsmål om samkøring:

Hvorfor får jeg brev om, at mine arbejdstimer ikke stemmer, når jeg faktisk har oplyst dem rigtigt?

A) Selvom det lyder ulogisk, kan der være forskel på arbejdstimer og løntimer. Vi skal bruge dine løntimer, når vi gør regnskabet op hver måned. Det kan være differencen mellem de timer, du har arbejdet og de timer, du reelt får løn for, der udgør fejlen, så du får besked om, at dine timer ikke stemmer.

B) Vi oplever også ofte, at arbejdsgiverne indberetter løntimerne i en forkert periode, så det ikke stemmer med det, vores medlemmer oplyser på dagpengekortet. Vi tager fat i SKAT og arbejdsgiver, når vi oplever dette og beder arbejdsgiverne om at rette fejlen. Men da det koster dem ekstra at ændre lønperioden, er det ikke altid de rent faktisk gør det.

Hvordan gør jeg indsigelse, hvis jeg ikke er enig?

Du går ind på samkøringskortet på selvbetjeningen og skriver, hvad du mener er forkert, samt retter i antallet af timer eller deres placering. Det er vigtigt at du overholder indsigelsesfristen på syv dage (fra den dag, du modtog brev fra os), da vi ellers automatisk vil rette din udbetaling.

Hvor finder jeg samkøringskortet på selvbetjeningen?

Samkøringskortet finder du under fanen dagpenge. Samkøringskortet er dog kun tilgængeligt på selvbetjeningen indtil fristen udløber. Hvis du har haft ferie eller været syg og derfor ikke har nået at reagere inden for fristen, skal du kontakte os hurtigst muligt, efter du har læst dette brev. Så vil vi se på det igen.

Hvordan betaler jeg det beløb tilbage, som I skriver, at jeg skylder?

Hvis du har fået et brev om, at du skal betale penge tilbage til os, vil pengene blive modregnet i din næste udbetaling. Hvis ikke hele beløbet er blevet modregnet inden for 3 måneder, vil vi skrive til dig igen med oplysninger om, hvordan du betaler det resterende beløb. Hvis du gerne vil have gælden ud af verden med det samme, kan du overføre beløbet til nedenstående konto:

Lån & Spar Bank
Reg.nr. 0400 – kontonr. 4012039358.

Husk at skrive dit CPR-nummer eller medlemsnummer på bankoverførslen.

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg kun har lønforsikring?

Vi oplever desværre, at nogen forsikringsselskaber indberetter lønforsikring som arbejdstimer, og det påvirker vores medlemmers dagpengeudbetaling. Vi har kontaktet de forsikringsselskaber, det drejer som om, men endnu uden resultat.

Hvorfor får jeg brev om, at mine timer ikke stemmer, når jeg slet ikke har arbejde?

A) Vi oplever, at nogle arbejdsgivere indberetter ferie som arbejdstimer, og de skal naturligvis indberettes som ferie. Vi tager kontakt til SKAT, når vi støder på den slags fejl.

B) Sommetider kan det være, at der er blevet indberettet restarbejde fra et tidligere arbejde, du har haft. Her skal vi undersøge, om det har betydning for din udbetaling af dagpenge eller efterløn.

Hvordan skal jeg oplyse mine timer, når jeg er underviser?

Undervisere får oftest løn for forberedelse, og de bliver aflønnet for lektioner på 45 minutter og ikke for hele timer. Arbejdsgiverne skal indberette alle de timer, som de udbetaler løn for. Det betyder, at du skal oplyse alle dine løntimer og ikke kun de lektioner eller timer du underviser.

Jeg er søfarer, så hvordan skal jeg oplyse mit arbejde på månedskortet?

Når du er ansat som søfarer, kan vi som udgangspunkt støde på tre situationer:

  • Løn for både sødage og fridøgn – Du skal oplyse 7,4 timer pr. sødag og pr. fridøgn. Eksempel: 9 sødage giver 9 fridøgn. Du skal oplyse i alt 18 dage af 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 133,2 timer.
  • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn og ingen indberetning af timer – vi skal omregne med kassens omregningssats (251,99 i 2021). Det betyder, at du skal oplyse din samlede løn fordelt på de dage, du har arbejdet. Eksempel: 7 dages arbejde til 8.400 kroner og ingen timer indberettet. Du skal oplyse 1.200 kroner om dagen i de 7 dage, du har arbejdet. Det omregner vi til 34,74 timer (8.400/241,73).
  • Løn for en fastsat periode, men ingen aftale om fridøgn, men indberetning af timer – Vi modregner timerne 1:1. Eksempel: 5 dages arbejde med 7,4 timer pr. dag. Der er er indberettet 37 timer. Du skal oplyse 7,4 timer pr. dag, og vi modregner 37 timer.

Det er derfor altid vigtigt, at vi får en kopi af kontrakten, så vi kan vurdere, hvilken situation du er omfattet af.

Hvad er en karantæne for forsøg på svig?

Du kan risikere at få karantæne for forsøg på svig, hvis det vurderes, at der er tale om en bevidst handling med det formål at få udbetalt dagpenge med urette. Der regnes også som en bevidst handling, hvis du opdager – eller burde opdage, at du har fået for meget udbetalt, men lader være med at give besked til os. Hvis du inden for de seneste fem år i forvejen har fået en karantæne for svig eller forsøg på svig, bliver du slettet som medlem af a-kassen.                                      

Sammenlign derfor de løntimer der står på udbetalingsspecifikationen (lønsedlen fra os) med de timer der står på din lønseddel. Er det ikke det samme antal, så kontakt os.