Sådan udfylder du dagpengekortet, når du får supplerende dagpenge

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 19-04-2022 – 22:00
Slut: 20-04-2022 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Når du udfylder dagpengekortet, er det en god ide at tage udgangspunkt i de løntimer, der står på din lønseddel.

Læs nedenstående grundigt, da vi hver måned skal sammenholde dine oplysninger med det, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. Hvis der er uoverensstemmelser, er vi nødt til at ulejlige dig, så vi kan få skabt klarhed over, hvorfor der er forskel.

Hvis du får løn for et fast antal timer om måneden
 • Er du ansat til et fast antal timer om måneden (månedsnorm) og derfor får en fast løn hver måned, skal du oplyse det antal timer, du får løn for på dagpengekortet.
 • Får du udbetalt merarbejde, skal du også oplyse det på dagpengekortet.
 • Er din lønperiode en forskudt måned, skal du holde øje med, at du oplyser din månedsnorm for hver lønperiode.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. 

 

 

 

Hvis du er månedslønnet med forskellige timer hver måned
 • Får du ikke en fast månedsløn, men bliver aflønnet for det antal timer, du har arbejdet, skal du oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Følger din lønperiode kalendermåneden, er det de løntimer, der står på din lønseddel.
 • Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, er du nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, du har haft i måneden. Det vil derfor være en god idé, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

 

Hvis du får løn hver uge eller hver 14. dag
 • Du skal oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Uger, og dermed også 14-dagesperioder passer stort set aldrig med en kalendermåned. Du er derfor nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det vil derfor være en god ide, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

 

Hvis du ikke får løn for et antal timer
 • Får du ikke løn for de timer, du arbejder, men blot får udbetalt et beløb, betyder det, at vi omregner din indtægt til timer med omregningssatsen (259,80 kr. pr time i 2022).
 • Indtægt dækker både over timer, provision og skattepligtige diæter.
 • Du skal oplyse faktiske arbejdstimer og din indtægt dag for dag
 • Kender du ikke din indtægt, når du skal udfylde dagpengekortet, skal du kun udfylde kortet med de faktiske arbejdstimer. Når du så kender din indtægt, skal du give os besked, så vi kan rette din udbetaling.

 

Hold selv styr på ugerne

Du kan via Dagpengetællere i a-kassens Selvbetjening følge med i, hvor mange uger du har brugt af den tidsbegrænsede ret til supplerende dagpenge.

Følgende uger, hvor du har arbejdet på nedsat tid, indgår ved opgørelsen af retten til de 30 uger, forudsat du får udbetalt dagpenge for kalendermåneden:

 • uger, hvor du påbegynder eller afslutter et arbejde
 • uger, hvor der er sket belægning på ydelseskortet med mindre end 37 (30 timer for deltidsforsikrede) på baggrund af både arbejde og andre belægninger, fx på grund af sygdom
 • uger, hvor du er i arbejde med offentligt tilskud til lønnen.
 • ger, hvor et du får erstatning for løn for udført arbejde. Der kan være tale om en virksomhed, som er gået konkurs, og hvor du ikke har fået løn for udført arbejde, men får erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond.
 • uger, hvor du i en opsigelsesperiode er fritstillet og derfor får løn i opsigelsesperioden.
 • uger, hvor du arbejder i turnus eller vagtplan (alle uger)
 • uger, hvor du driver selvstændig virksomhed, uanset om der er sket fradrag i ugen for arbejdstimer i virksomheden