Dagpengekort til supplerende dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Læs nedenstående grundigt, da vi hver måned skal sammenholde dine oplysninger med det, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT.

Hvis der er uoverensstemmelser, er vi nødt til at ulejlige dig, så vi kan få skabt klarhed over, hvorfor der er forskel. Find dit dagpengekort på Selvbetjeningen.

Det skal du være opmærksom på, når du udfylder dagpengekortet

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Du vil på dagpengekortet få vist de oplysninger, som vi kender i forvejen, herunder om ferie, sygdom og lønarbejde, hvis du får en fast løn.

Hvis du får et honorar, omregner vi til løntimer med den lovbestemte omregningssats, hvis vi anser arbejdsforholdet for at være lønarbejde.

Hvis du ikke har ændringer til oplysningerne, godkender du bare kortet.

Har du derimod ændringer, skal du rette løntimer for de dage, hvor du har haft ændringer i dine arbejdstimer. Husk at oplyse alt arbejde, uanset hvornår på dagen du har udført det. Indtægten skal oplyses brutto pr. arbejdsdag. Det er dog ikke nødvendigt at rette de enkelte dage, hvis månedstimetallet stemmer, og du har arbejdet i alle uger.

Hvis du får løn for et fast antal timer om måneden
 • Er du ansat til et fast antal timer om måneden (månedsnorm) og derfor får en fast løn hver måned, skal du oplyse det antal timer, du får løn for på dagpengekortet.
 • Får du udbetalt merarbejde, skal du også oplyse det på dagpengekortet.
 • Er din lønperiode en forskudt måned, skal du holde øje med, at du oplyser din månedsnorm for hver lønperiode.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde. 

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

 

Hvis du er månedslønnet med forskellige timer hver måned
 • Får du ikke en fast månedsløn, men bliver aflønnet for det antal timer, du har arbejdet, skal du oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Følger din lønperiode kalendermåneden, er det de løntimer, der står på din lønseddel.
 • Følger din lønperiode ikke kalendermåneden, er du nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, du har haft i måneden. Det vil derfor være en god idé, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Hvis du får løn hver uge eller hver 14. dag
 • Du skal oplyse de løntimer, som du har haft i måneden.
 • Uger, og dermed også 14-dagesperioder passer stort set aldrig med en kalendermåned. Du er derfor nødt til selv at holde regnskab med, hvor mange arbejdstimer, som du har haft i måneden. Det vil derfor være en god ide, at du i en kalender skriver de arbejdstimer, du har haft dag for dag eller gemmer dine timesedler.
 • Du skal også oplyse om ulønnet arbejde.

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Hvis du ikke får løn for et antal timer
 • Får du ikke løn for de timer, du arbejder, men blot får udbetalt et beløb, betyder det, at vi omregner din indtægt til timer med omregningssatsen (268,63 kr. pr time i 2023).
 • Indtægt dækker både over timer, provision og skattepligtige diæter.
 • Du skal oplyse faktiske arbejdstimer og din indtægt dag for dag
 • Kender du ikke din indtægt, når du skal udfylde dagpengekortet, skal du kun udfylde kortet med de faktiske arbejdstimer. Når du så kender din indtægt, skal du give os besked, så vi kan rette din udbetaling.

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Hold selv styr på ugerne

Følgende uger, hvor du har arbejdet på nedsat tid, indgår ved opgørelsen af retten til de 30 uger, forudsat du får udbetalt dagpenge for kalendermåneden:

 • uger, hvor du påbegynder eller afslutter et arbejde
 • uger, hvor der er sket belægning på ydelseskortet med mindre end 37 (30 timer for deltidsforsikrede) på baggrund af både arbejde og andre belægninger, fx på grund af sygdom
 • uger, hvor du er i arbejde med offentligt tilskud til lønnen.
 • ger, hvor et du får erstatning for løn for udført arbejde. Der kan være tale om en virksomhed, som er gået konkurs, og hvor du ikke har fået løn for udført arbejde, men får erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond.
 • uger, hvor du i en opsigelsesperiode er fritstillet og derfor får løn i opsigelsesperioden.
 • uger, hvor du arbejder i turnus eller vagtplan (alle uger)
 • uger, hvor du driver selvstændig virksomhed, uanset om der er sket fradrag i ugen for arbejdstimer i virksomheden

Se her, hvordan du udfylder dagpengekortet korrekt.

Er du på supplerende dagpenge og i tvivl om, hvor mange uger du har tilbage, så skriv til os.