Opsigelse: Hvad er en gyldig grund?

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Du kan have en gyldig grund til at opsige dit arbejde

Hvis du har en såkaldt “gyldig grund” til at være ophørt i arbejde eller have afslået et tilbud fra Jobcentret, kan du undgå karantæne

Det er ifølge dagpengereglerne altid din a-kasse, der vurderer, om din grund til arbejdsophør eller afslag på jobtilbud karakteriseres som en “gyldig grund”.

Det er derfor altid en god idé at kontakte Min A-kasse eller din faglige organisation, hvis du går med overvejelser om at sige op.

Her følger nogle eksempler som ofte karakteriseres som gyldige: 

Helbred: En gyldig grund kræver en lægeerklæring

Hvis du på grund af dit helbred ikke kan eller kun vanskeligt kan udføre et arbejde og kan modtage en lægeerklæring på det, kan det være en gyldig grund.

Det er vigtigt, at du har haft kontakt til din læge, før du opsiger dit arbejde.

Inden opsigelsen / ophøret skal du også have forsøgt at få en anden stilling på arbejdspladsen.

Transport: For stor afstand til arbejde

Hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end du skal acceptere efter reglerne om rådighed. Som hovedregel kræver det mere end 3 timers daglig transporttid.

Før du opsiger jobbet eller ophører i et tilbud, er det et krav, at du:

  1. Har prøvet at få en anden arbejdstid, og
  2. At opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til ændring af din arbejdstid. Eller omlægning af den offentlige transport.
  3. Eller, at dine transportmuligheder til og fra arbejdet ændres væsentligt.

Arbejde i udlandet

Du kan opsige dit arbejde, hvis arbejdet bliver udført i udlandet eller i Grønland.

Dog ikke, hvis du under ansættelsen:

  1. Har bopæl i Danmark og er udsendt af den danske stat
  2. Eller er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark.

Dette gælder også ved afslag på formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Pasning af familie

Hvis du mangler pasningsmulighed til dit barn eller et familiemedlem, der kræver pleje kan det også være en gyldig grund til en opsigelse. Inden opsigelsen / ophøret skal du have forsøgt at få en anden arbejdstid og at skaffe en pasningsmulighed.

Husk, at du skal give jobcentret besked, hvis du ikke har pasningsmulighed uden for normal åbningstid. Ellers kan det påvirke din ret til dagpenge.

Deltidsforsikredes arbejdstid

Som deltidsforsikret, kan du opsige et arbejde, når arbejdstiden er på mere end 6 timer i døgnet. Dvs. over 30 timer om ugen. Inden opsigelsen skal den ændrede arbejdstid være pålagt dig af arbejdsgiveren. I den forbindelse må du ikke have accepteret arbejdstiden.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 493 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?