Rapporter om ledighed

Rapporter om ledighed – læs dem her

Min A-kasse har været med til at få udformet to rapporter, hvor en række mennesker er blevet spurgt om, hvordan de oplever ledighed. 

Læs Min A-kasses rapporter om ledighed her:

Min a-kasses rapport om konsekvenser af ledighed fra 2015