Ny arbejdsfordeling skal forebygge fyringer og sikre dagpenge

Nye udvidede regler om arbejdsfordeling skal hjælpe arbejdspladser, der stadig er presset af Coronakrisen. Reglerne betyder blandt andet, at deles man om arbejdet i stedet for at fyre folk, kan alle omfattede medarbejdere få dagpenge.

Folketinget har vedtaget en udvidet model for arbejdsfordeling, der kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder, så de kan undgå fyringer, selv om de stadig er ramt af krisen. Reglerne træder i stedet for ordningen med lønkompensation, der udløb 29. august 2020, og gælder fra 14. september 2020. 

Arbejdsfordeling er et værktøj til at undgå fyring, ved at arbejdet deles mellem medarbejderne i en afgrænset periode. Man kan som medarbejder få supplerende dagpenge for den tid, man er ledig som følge af arbejdsfordelingen.

Supplement til nuværende regler

Der eksisterer allerede en ordning med arbejdsfordeling. De nye regler om arbejdsfordeling er et midlertidigt supplement til disse regler, som et led i håndteringen af Covid-19.

Fra 14. september 2020 og resten af 2020, er det muligt for virksomheder på det private arbejdsmarked at starte en arbejdsfordeling op efter nye regler. En arbejdsfordeling efter de nye regler kan højest vare i 4 måneder og skal sættes i værk inden udgangen af 2020.

Der kan udbetales supplerende dagpenge til alle, der bliver omfattet af en arbejdsfordeling – også til de medarbejdere der ikke i forvejen har ret til dagpenge.

Er du omfattet af den nye arbejdsfordeling, vil den højeste dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner om måneden. Det er godt 20 procent mere end den normale, højeste sats. Satsen vil stadig være individuelt beregnet. 

Læs mere om de nye udvidede regler her.