Min A-kasse: Coronapakkerne lægger et fair niveau for, hvor dagpengene burde være

Min A-kasse: Coronapakkerne lægger et fair niveau for, hvor dagpengene burde være

Corona-hjælpepakkernes niveau for økonomisk hjælp, når man mister indtægten, er fair og passende. Den maksimale dagpengesats bør derfor ligge samme sted og hæves til mindst 23.000 kroner.
Hvis en mindre selvstændig erhvervsdrivende eller en freelancer mister sin omsætning på grund af Corona-udbruddet, så kan vedkommende blive kompenseret med op til 23.000 kroner om måneden gennem de aktuelle hjælpepakker. Det er helt fair og rimeligt.
Derfor er det også kun naturligt, hvis dagpengene hæves permanent til samme niveau for alle de almindelige lønmodtagere, der både nu og i mere normale tider mister jobbet. I dag er den maksimale dagpengesats for dem på 19.083 kroner.
“I den aktuelle Corona-krise har politikerne besluttet et højere niveau i hjælpepakkerne end dagpengenes maksimale sats. Det er svært at se som andet end en særdeles klog erkendelse af, at dagpengenes niveau i dag er for lavt”, siger Min A-kasses direktør, Kim Serup.
Det er helt normal kutyme i Danmark, at beløbsniveauerne i forskellige typer ordninger er sammenlignelige, og netop dagpengesatsen bruges tit som rettesnor. Derfor vil det være helt naturligt at lade samme logik gælde den anden vej også.
“For den enkelte ledige er der ikke forskel på, om årsagen til ledighed er en global pandemi, en lokal fyringsrunde på en fabrik eller generel økonomisk nedgang i samfundet. Den økonomiske bundlinje er den samme, nemlig en markant og ofte uoverskuelig indtægtsnedgang”, siger Kim Serup, og tilføjer:
“Der vil med stor sikkerhed være mange, blandt dem der får gavn af hjælpepakkerne, som ikke er medlem af en a-kasse. Der kan jeg godt undre mig over, at de, der har taget et solidarisk ansvar og forsikret sig gennem en a-kasse, ikke sidestilles økonomisk”, siger Kim Serup.
Af samme årsag bakker Min A-kasse op om forslaget fra Fagbevægelsens Hovedorganisation om, at det midlertidigt skal være muligt at melde sig ind i en a-kasse og få dagpengeret fra dag ét mod, at de ny-indmeldte forpligter sig på at være medlem mindst et år. Dermed vil de nye medlemmer – baglæns – leve op til det normale krav om, at dagpengeret kræver mindst et års medlemsskab af en a-kasse.