Lovforslag om suspendering af dagpenge i januar og februar endeligt vedtaget

Den politiske aftale om nok en håndsrækning til ledige under Corona er som forventet trådt i kraft. Fra 1. januar 2021 og frem til 28. januar 2021 stilles dagpengetælleren således i bero.

Som vi tidligere har meldt ud her på hjemmesiden er der indgået en politisk aftale om suspendering af dagpengemodtagere i perioden 1. januar – 28. februar 2021. Aftalen er nu udmøntet som lov. Er du ledig og medlem af en a-kasse betyder det, at de dagpenge du får udbetalt i perioden fra den 1. januar 2021 til og med 28. februar 2021 ikke medregnes i dit dagpengeforbrug.

Forbrug af supplerende dagpenge suspenderes også
Udbetaling af supplerende dagpenge i perioden vil heller ikke blive medregnet i opgørelsen af forbruget af supplerende dagpenge, herunder en eventuel forlænget periode med supplerende dagpenge.

Er din dagpengeret udløbet?
Er du blevet meldt ud af a-kassen, fordi din dagpengeret er udløbet i perioden fra den 1. januar – 19. januar 2021, vil du have mulighed for at genindmelde dig. Du skal dog efterbetale medlemsbidrag. Du skal blot kontakte os og gøre opmærksom på, at du ønske at blive genindmeldt.

Rådighed under suspenderingen
Som ledig skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende og udfylde jobloggen. Du har også fortsat pligt til at deltage i samtaler hos jobcenteret og hos os i a-kassen. Samtalerne foregår telefonisk.

Find flere svar på Corona og ledighed her på vores Covid 19-side.