Beskæftigelsesindsatsen er nu suspenderet på ubestemt tid

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsendte d. 20. marts en bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Bekendtgørelsen er nu blevet justeret og suspensionsperioden forlænget. Der er ikke fastsat en ophørsdato for suspenderingen, hvorfor den kan betragtes som forlænget på ubestemt tid.
 
Suspensionen af beskæftigelsesindsatsten betyder helt grundlæggende, at den aktive beskæftigelsesindsats, herunder rådighedsforpligtigelsen, ikke er gældende, mens udbetalingen af ydelser fortsætter som hidtil. Som ledigt medlem af Min A-kasse skal du altså ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge under suspensionsperioden.

Læs mere om COVID-19 og dagpenge på vores temaside