Indkaldelse til generalforsamling

Min A-kasse afholder generalforsamlinger i følgende områder jf. vedtægtens §§ 21 – 22.

Du kan tilmelde dig som deltager på følgende mailadresse: generalforsamling@minakasse.dk 

Du bedes i mailen skrive dit navn og dit medlemsnummer, samt den adresse som du var bosiddende på den 04-01-2024, for at vi kan konstatere, at du er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Du bedes endvidere oplyse, hvis du ønsker at stille op til at blive valgt som delegeret eller suppleant.

Fristerne for henholdsvis at stille op som delegeret/suppleant og tilmelde sig som deltager fremgår ovenfor.

Dagsorden vil være:

  1. Valg af dirigent
  2. Kort orientering om Min A-kasse
  3. Valg af delegerede og suppleanter

Hvis der efter udløb af fristen for anmeldelse af kandidatur, kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges i området, vil der ikke blive afholdt generalforsamling, hvis

  1. Samtlige kandidater i området kan tilslutte sig afholdelse af fredsvalg og
  2. Der kan opnås enighed blandt kandidaterne om, hvilke delegeret, den enkelte suppleant skal indtræde for.

Hvis der bliver tale om fredsvalg, vil alle tilmeldte blive orienteret om det.

Med venlig hilsen

Min A-kasse