Betingelser for gratis medlemskab

Du kan få et gratis medlemskab

Hvis du endnu ikke er fyldt 30, og hvis du har mindst et år tilbage af dit studie, har du mulighed for at blive gratis studiemedlem og få dagpenge fra dag et, når du er færdiguddannet. 

Ved at være medlem i mindst et kalenderår, kan du nemlig undgå den første måneds karantæne. Hvis du tidligere har været på dagpenge, har du måske mulighed for at falde tilbage på din tidligere dagpengeret. 

Betingelser for fritagelse for kontingentbetaling:

Hvis du er under 30 år

Sådan får du gratis medlemskab

 • Du skal være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse – dvs. en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.
 • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lign. må ikke overstige den maksimale dagpengesats (226.392,00 kr.) eller elevlønnen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.
 • Fritagelse for kontingentbetalingen gælder fra den dag, Min A-kasse har din ansøgning.
 • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen og ophører, når du fylder 30 år, eller når du ikke længere er under uddannelse.
Hvis du er over 30 år

Sådan får du gratis medlemskab

 • Du er under erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse og betaler efterlønsbidrag.
 • Der er indgået en kontrakt om voksenlærling mellem din arbejdsgiver og jobcentret.
 • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen overstiger ikke den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
 • Du skal være berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse:
 • Er du ny i dagpengesystemet kigger vi på din indtægt. Du er dagpengeberettiget, når du har haft en indtægt på 228.348 kr., der er indberettet til SKATs indkomstregister inden for de sidste tre år (vi kan max. medregne 19.448 om måneden).
 • Du skal have været medlem af a-kassen i perioden.
 • Er du allerede i dagpengesystemet optjener du en ny ret via arbejdstimer. Det vil sige, at du indenfor de sidste tre år enten skal have haft 1.924 arbejdstimer, der er indberettet til SKATs indkomstregister. Vi kan kun tælle dem med, hvor du har været medlem af en a-kasse.
 • Du skal være tilmeldt – og betale til – efterlønsordningen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.
  Fritagelse for kontingentbetalingen gælder fra den dag, Min A-kasse har din ansøgning
 • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen og ophører, når du fylder 30 år, eller når du ikke længere er under uddannelse.
Opfylder du opholdskravet?

Husk opholdskravet

Alle kan blive medlem af Min A-kasse. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde opholdskravet for at få ret til dagpenge. Læs mere om opholdskravet her.

Dimittendrettigheder – vigtigt for dig

Dine dimittentrettigheder er vigtige

For at opnå dimittendrettigheder, skal du søge om optagelse i Min A-kasse inden 14 dage efter endt uddannelse.

Er du allerede medlem, kan du opnå eller bevare retten til dagpenge efter endt uddannelse, hvis du skriftligt beder om at gøre brug af dimittendrettighederne, inden 14 dage fra den dag, at du afslutter din uddannelse. Det kan du gøre ved at sende AK044 via selvbetjeningen.

Det er vigtigt, at du gør brug af dine rettigheder inden for fristen, også selvom du er i arbejde efter uddannelsen er afsluttet. Hvis datoen for afsluttet uddannelse er ændret, skal du give os besked.

Gymnasiale uddannelser giver ikke dimittendvilkår

Her får du ikke dimittendvilkår

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke giver erhvervskompetence. Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse eller gratis medlemskab.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 470 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?