Gratis medlemskab i a-kassen til elever og lærlinge med bijob

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Elever og lærlinge kan nu arbejde ved siden af uddannelsen og stadig opnå gratis medlemskab af en a-kasse.

Den maksimale årlige indkomst for kontingentfritagelse blev 1. januar 2022 hævet for elever og lærlinge fra den rene elevløn til hvad der maksimalt kan udbetales i dagpenge i et indkomstår.

Elever, herunder elever i skolepraktik, og lærlinge bliver derved sidestillet med de studerende der får SU, i årene 2022 og 2023.

Det vil sige, at de vil få mulighed for at kunne tage ekstravagter eller andet deltidsarbejde og stadig have et gratis a-kassemedlemskab, blot indkomsten på et år ikke overstiger, hvad der maksimalt kan udbetales i dagpenge i et indkomstår. I 2023 er beløbet 236.736 kr.

Tjener den studerende mere end indkomstloftet, vil a-kassekontingentet skulle efterbetale for et helt år.

Reglen skyldes trepartsaftalen om manglende arbejdskraft fra oktober 2021