Er du ramt af konflikt?

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Vi må som a-kasse ikke udbetale ydelser til medlemmer, der er konfliktramt, da dagpengesystemet ikke må bruges til at finansiere en konflikt.

Det betyder, at du hverken kan få udbetalt dagpenge eller feriedagpenge, hvis du er konfliktramt.

Det gælder selvfølgelig, hvis du melder dig ledig under konflikten, men også hvis du er ansat på nedsat tid og allerede inden konflikten får supplerende dagpenge.

Du er konfliktramt, hvis du:

  • arbejder i en virksomhed der er omfattet af en konflikt når konflikten starter, og
  • bliver ledig som følge af konflikten.

Det har ikke nogen betydning om du er medlem af den faglige organisation, der er i konflikt, eller ej, men er du medlem af en fagforening, skal du kontakte dem for information om hvordan du skal forholde dig under konflikten og økonomisk hjælp under konflikten.


Hvornår arbejder du i en konfliktramt virksomhed?

Det der er afgørende er, om du er ansat i den konfliktramte virksomhed den dag konflikten starter. Det gør ingen forskel om det er få eller mange timer du er ansat.

Har du været ansat fra senest den dag hvor konflikten starter, er du omfattet af konflikten selv om du ikke skulle på arbejde den dag, da konflikten startede (fx du havde fri, var syg eller omfattet af en arbejdsfordeling eller turnus).

Begynder du først arbejdet efter at konflikten er trådt i kraft, er du ikke omfattet af konflikt.

Er du løst ansat – det vil sige at du kun har sagt ja til at arbejde fra dag til dag – er du som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Du er kun omfattet, den eller de dage du har lavet en aftale om at arbejde, hvis du skulle have arbejdet på konfliktens første dag.


Hvornår er du ledig som følge af konflikt?

Er du konfliktramt og ledig, kan du ikke få dagpenge, medmindre du kan dokumentere, at ledigheden skyldes andre forhold end konflikten.

Løber din tidsbegrænsede stilling (fx vikariat) ud under konflikten, skifter du under konflikten job til en anden varig stilling og bliver ledig fra det nye job, eller er du afskediget før konflikten blev kendt, skyldes ledigheden ikke konflikten.

Du kan læse mere om dagpenge og dine forhold under konflikt står i § 61, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og bekendtgørelse nr. 1293/2016 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt).