Hvad er min dagpengesats?

Beregning af dagpengesats og højeste dagpengesats

Din dagpengesats beregnes på baggrund af din indkomst inden for de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 18.866 kr. om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. Læs med, hvis du vil vide mere om dagpengesatser, og hvis du vil finde din egen dagpengesats.

Dagpengesatser 2019

Dagpengesats 2019

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste 24 måneder (2 år). 

Min A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end højeste dagpengesats som i 2019 er på 18.866 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.577 kr. om måneden som deltidsforsikret. 

Maksimumsatser (højeste dagpengesats) Forsikringsform Kroner per måned Kroner per år
  Fuldtid 18.866 226.392
  Deltid 12.577 150.924
  Dimittend med forsørgerpligt, fuldtid 15.470 185.640
  Dimittent uden forsørgerpligt, fuldtid 13.489 185.640
  Dimittend med forsørgerpligt, deltid 10.313 151.868
  Dimittend med forsørgerpligt, deltid 8.993 123.756
Ungesats: 50%

Fuldtid

9.433 107.916
 

Deltid

6.289 75.468
Mindstesatsen: 82%

Fuldtid

15.470 185.640
Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) – betales af arbejdsgiveren de første to ledighedsdage

Hel dagpengegodtgørelse (G-dage)

871 kr. per dag  
 

Halv dagpengegodtgørelse (G-dage)

436 kr. per dag  
Omregningssatsen per 1. januar 2019

241,73 kr. per time

 

Der tages forbehold for tastefejl. 

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne dagpengesatsen på A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylde kravet.

Hvis du er selvstændig, kan vi beregne dagpengesatsen på baggrund af din virksomheds overskud. Læs mere om selvstændig virksomhed her.

B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpenge, gør vi sådan:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt.
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Har du ikke haft 12 måneder med indtægt,  beregner vi med udgangspunkt i de måneder, hvor du har fået indberettet timer. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder, udvider vi perioden til 36 måneder.

Nyuddannede får dimittendsats

Hvis du har gennemført en uddannelse, som du er dimitteret på, kan du få dimittendsats.

Din dimittendsats er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Se skema over de forskellige dagpengesatser her.

 

.

Eksempel på beregning

Eksempel på dagpenge beregning

Du har de seneste 24 måneder haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 19.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 24.000 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 24.000 kr. og så 2 måneder med 19.000 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 278.000 kr.

Beregning af dagpengesatsen: Selve udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

278.000 x 0.92 = 255.760

Gennemsnitlig månedsløn: 21.313

90 % af gennemsnittet = 19.182

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil så være højeste dagpengesats på 18.866 kr. om måneden.

Hvornår kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Kan man få beregnet en ny dagpengesats?

Beregning af dagpengesatsen. Du kan få beregnet en ny sats i følgende tre situationer:

  1. Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  2. Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge.
  3. Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring

Særligt for dimittender og nyuddannede

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om dagpengesatserne for nyuddannede her.

Du vil derfor have mulighed for at få beregnet en ny sats efter 6 måneder, hvis du har haft arbejde, der opfylder betingelserne. Læs mere her.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 470 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?